Trimite e-mail | Printeaza
Economie
17.08.2011

9 societăţi pe acţiuni aflate pe platforma industrială Tracom, scoase la concurs investiţional

Potrivit serviciului de presa al Ministerului Economiei, în scopul atragerii investiţiilor  private în întreprinderile  din   Republica Moldova şi asigurarea funcţionării Parcului Industrial „Tracom", Agenţia Proprietăţii  Publice a expus  la concurs  investiţional  valorile  mobiliare proprietate publică  de stat din 9 societăţi pe acţiuni amplasate pe teritoriul parcului industrial „Tracom", mun. Chişinău, str. Columna, 170. Termenul limită de prezentare a ofertelor pentru participare la concurs este  21 septembrie 2011.

Caietele de sarcini menţionate au fost aprobate la şedinţa Comisiei pentru desfăşurarea concursurilor comerciale şi investiţionale de privatizare a proprietăţii publice, care s-a desfăşurat pe data de 18 iulie 2011 şi includ datele generale pe fiecare societate, principiile de bază privind desfăşurarea concursului investiţional, documentele care urmează а fi prezentate de participanţi, criteriile de selectare а ofertantului câştigător, precum şi proiectul contractului de vânzare-cumpărare, estimările privind volumul şi direcţiile principale de efectuare а investiţiilor.

Criteriile de bază la determinarea câştigătorului concursului investiţional sunt: preţul propus şi termenele de plată, volumul, structura şi termenele de realizare a obligaţiilor investiţionale, preponderent capitale, obligaţia privind asigurarea înregistrării societăţii pe acţiuni respectivă în calitate de rezident al parcului industrial „TRACOM", privind stingerea datoriilor faţă de bugetul de stat şi salariaţi, privind dezvoltarea întreprinderii şi activităţilor de producere industrială, preponderent prelucrarea metalelor, fabricarea produselor din metal, fabricarea de maşini şi echipamente, producţia echipamentelor electrice şi electronice, producţia de tehnologii informaţionale, privind menţinerea numărului locurilor de muncă şi crearea locurilor de muncă, de a asigura păstrarea categoriei terenului destinat industriei pe toată perioada de activitate a societăţii în calitate de rezident al parcului industrial, privind protecţia mediului înconjurător şi alte.

Reamintim că cele 9 societăţi pe acţiuni aflate pe platforma industrială Tracom, scoase la concurs investiţional, sunt S.A. „ForjaCom", S.A. „Presudor" , S.A. „Zidarul-SV", S.A. „MaPasAuto", S.A. „Reupies", S.A. „Uzina turnătorie Aralit", S.A. „Radiator", S.A. „Dotarcom", S.A. „Bicotra".

Comunicatul informativ  privind condiţiile de participare la concurs a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 118-121 din 22 iulie 2011 şi este plasat pe pagina web a Agenţiei Proprietăţii Publice (www.app.gov.md).

De asemenea, în vederea atragerii investiţiilor străine în societăţile pe acţiuni respective, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Eeuropene, comunicatul informativ privind desfăşurarea concursului investiţional a fost  difuzat ambasadelor Republicii Moldova  în străinătate şi ambasadelor  ţărilor străine în Republica Moldova.

Pe perioada expunerii, potenţialii cumpărători pot lua cunoştinţă cu  documentele din dosarele de privatizare, care  sunt depuse  la Agenţia Proprietăţii Publice în Camera de date (tel. de contact  238-089, 221-457, 234-589), iar la solicitare să viziteze  societăţile pe acţiuni expuse la privatizare.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus