Trimite e-mail | Printeaza
Economie
15.08.2011

Titularii de licenţă vor fi sancţionaţi pentru încălcarea parametrilor de calitate a serviciilor de transport şi distribuţie a energiei electrice

Titularii de licenţă vor fi sancţionaţi pentru încălcarea parametrilor de calitate a serviciilor de transport şi distribuţie a energiei electrice

Operatorul reţelei de transport şi de sistem şi/sau operatorul reţelei de distribuţie care nu respectă valorile minime stabilite pentru indicatorii de calitate a serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice vor fi sancţionaţi prin reducerea tarifului pentru aceste servicii ş/sau plata compensaţiilor către consumatorii finali afectaţi de încălcarea parametrilor de calitate. Aceste prevederi se conţin în noua redacţie a Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi distribuţie a energiei electrice aprobată de Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Actul normativ a intrat în vigoare la 12 august 2011 - data publicării în Monitorul Oficial.

Noua redacţie a regulamentului a fost elaborată în scopul asigurării dreptului consumatorilor finali la servicii de calitate şi la obţinerea compensaţiilor în cazul în care titularii de licenţă nu respectă indicatorii de calitate prestabiliţi. Conform legii cu privire la energia electrică, ANRE  este în drept să reducă tarifele pentru transportul şi pentru distribuţia energiei electrice în mărime de până la 5% din valoarea tarifului respectiv şi/sau să stabilească compensaţii individuale ce urmează să fie achitate consumatorilor finali de către operatorii respectivi.

Regulamentul stabileşte indicatorii de calitate care reflectă continuitatea livrării energiei electrice şi calitatea relaţiilor dintre operatorii de reţea şi consumatorii finali, precum şi consecinţele nerespectării de către operatori a valorilor minime stabilite ale acestor indicatori. Astfel, dacă operatorul reţelei de distribuţie va depăşi, în cazurile descrise de Regulament, durata stabilită a unei întreruperi programate sau/şi neprogramate, el va trebui să achite compensaţii consumatorilor afectaţi de întreruperi. Compensaţiile se vor plăti la cererea în scris a acestora, iar mărimea lor se va stabili, în dependenţă de durata întreruperii, în limitele 20 lei - 200 lei pentru consumatorii casnici, 200 - 2000 de lei - pentru consumatorii noncasnici, cu o putere instalată mai mică sau egală cu 100 kW, şi 500 - 5000 de lei - pentru consumatorii noncasnici, cu puterea instalată mai mare de 100 kW. Aceleaşi compensaţii vor fi plătite de operatorul respectiv şi în cazul în care acesta va depăşi numărul admis de întreruperi pe parcursul unui an.

Pentru depăşirea termenelor de soluţionare a solicitărilor consumatorilor privind încălcarea parametrilor de calitate a energiei electrice operatorul reţelei de distribuţie este obligat să achite acestora compensaţii în mărime de 25% din valoarea consumului de energie electrică înregistrat în perioada de la data înregistrării solicitării şi până la data înlăturării deranjamentelor semnalate. În cazurile în care operatorul de reţea va depăşi termenul de racordare (4 zile calendaristice) sau/şi cel de reconectare (2 zile) a instalaţiei de utilizare a solicitantului la reţeaua electrică, acesta va plăti solicitantului, la cerere, compensaţii în mărime de 25% din valoarea taxei pentru racordare/reconectare pentru fiecare zi de întârziere. 

Potrivit Regulamentului, plata compensaţiilor se efectuează în termen de cel mult 30 de zile calendaristice după depunerea de către consumator a unei cereri scrise în adresa operatorului. Cu acordul părţilor, compensaţiile calculate pot fi achitate consumatorilor sau pot fi considerate ca plată în avans pentru energia electrică consumată de consumatorul respectiv în următoarea perioadă de facturare.

ANRE a obligat operatorii de reţea să aducă la cunoştinţa consumatorilor finali cerinţele privind calitatea serviciilor de distribuţie a energiei electrice prin afişarea în toate oficiile şi centrele pentru relaţii cu consumatorii a Anexei nr.3 a Regulamentului, în care sunt stabilite reducerile de tarif şi compensaţiile aplicate în cazul nerespectării indicatorilor de calitate.  Operatorii de reţea au fost, de asemenea, obligaţi să înregistreze toate cererile, sesizările, solicitările consumatorilor finali legate de indicatorii de calitate şi să prezinte ANRE anual, până la data de 28 februarie, rapoarte privind calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice conform formularelor stabilite de Regulament, informează Serviciul de presă al ANRE.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus