Trimite e-mail | Printeaza
Economie
23.05.2011

Ministerul Economiei negociază cu Turcia liberalizarea regimlui comercial pentru produsele moldoveneşti

Şefii delegaţiilor au făcut o prezentare generală privind importanţa acestui Acord de Comerţ Liber, schimb de informaţii privind fluxul comercial considerabil între Republica Moldova şi Turcia, care în anul 2010 a consemnat o valoare de 288 mil. dolari SUA. Potrivit Ministerul Economiei, anul trecut volumul comerţului bilateral a înregistrat o creştere de 41% în raport cu anul 2009. Ponderea comerţului cu această ţară a constituit 5,2% din totalul comerţului exterior al Republicii Moldova în anul 2010 (4,5% în anul 2009).

Totodată, a fost prezentat cadrul general al părţilor în domeniul agriculturii, industriei şi regulilor de origine.

În discuţiile purtate între părţi pe textul Acordului de Comerţ Liber, s-a convenit că documentul va conţine prevederi similare cu celelalte acorduri de acest gen încheiate de Republica Moldova în cadrul CEFTA (dar şi cele încheiate de Turcia cu acestea), adaptat la specificul relaţiilor comerciale bilaterale, cu respectarea prevederilor în materie ale Acordului General pentru Tarife şi Comerţ 1994 (GATT 1994).

În special, şeful delegaţiei moldovene, viceministrul Economiei Octavian Calmîc, a evidenţiat necesitatea unei liberalizări unilaterale a comerţului cu produsele industriale din partea Turciei, în timp ce Republica Moldova urmează să realizeze o liberalizare graduală pentru produsele respective.

În ceea ce priveşte produsele agricole, părţile au conchis asupra unei liberalizări limitate şi controlate în limita unor condiţii reciproc avantajoase, cât şi ţinând cont de priorităţile de dezvoltare ale sectorului real a fiecăreia dintre ţări.

S-a decis ca pentru următoarea rundă de negocieri să fie definitivat conţinutul anexelor aferente Acordului dat, care prevăd termenii de liberalizare a regimurilor comerciale cu produse industriale/agricole, care urmează a fi prezentate la următoarea rundă de negocieri şi crearea unui singur grup de lucru, care va cuprinde reprezentanţi ai tuturor instituţiilor de resort, care vor purta negocierile respective cu locaţia alternantă, în baza punctelor de contact definite anterior. 

Procesul de negocieri a Acordului de Comerţ Liber cu Turcia urmează a fi sincronizat cu negocierile bilaterale cu Uniunea Europeană pe marginea Acordului de asociere şi Acordului de comerţ liber cuprinzător şi aprofundat.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus