Trimite e-mail | Printeaza
Economie
16.05.2011

IDIS „Viitorul": Creşterea economică surprinzătoare din 2010 nu e însoţită de promovarea reformelor instituţionale veritabile

IDIS „Viitorul

Economia moldovenească a înregistrat în 2010 un parcurs surprinzător de bun. Pe termen mediu, creşterea economică a Republicii Moldova va oscila în jurul acestui nivel istoric. Însă, rămânem vulnerabili la şocurile atât externe, cât şi interne, ceea ce ar putea compromite ritmul ascendent. Pentru 2011, este anticipată o creştere economică mai temperată, de 5,6%, susţinută în mare parte de consumul populaţiei. Şi în anul curent economia naţională rămâne una dependentă de transferurile cetăţenilor aflaţi la muncă peste hotare.

Însă, revenirea economică nu e însoţită de promovarea unor reforme instituţionale autentice. O problemă serioasă rămâne a fi calitatea instituţiilor publice, dar şi viteza extrem de scăzută a aplicării reformelor orientate spre crearea condiţiilor favorabile pentru mediul de afaceri. Unii agenţi economici, la rândul lor, manifestă o „conduită obraznică", deoarece nu ezită să recurgă la înţelegeri de cartel pentru a-şi menţine poziţia dominantă pe piaţă. Îngrijorător este că autorităţile de profil nu-şi îndeplinesc meseria, pentru a combate acest fenomen odată şi pentru totdeauna.

Anul 2011 oferă autorităţilor şansa de a rezolva problemele care au marcat timp de două decenii sectorul energetic. Altfel, scumpirea resurselor energetice ar atrage după sine şi creşterea nejustificată a preţurilor de consum.
Acestea sunt unele din principalele concluzii ale celei mai recente ediţii a „Monitorul Economic: analize şi prognoze trimestriale", prezentate azi, 16 mai 2011, la IDIS „Viitorul". Monitorizarea efectuată de experţii IDIS relevă tendinţe pe sectoarele economiei naţionale:

Politic. Politica moldovenească este marcată de o triplă imposibilitate, afirmă expertul politic al IDIS „Viitorul", Cornel Ciurea: „Există trei teme politice dominante - Constituţia, votarea preşedintelui şi constituirea unei noi coaliţii de guvernare". Chiar dacă partidele politice parlamentare depun eforturi susţinute pentru a ieşi din criză şi pentru a nărui starea actuală în cel puţin unul din aceste subiecte, realitatea obtuză s-ar putea dovedi în cele din urmă mai puternică decât sforţările lor, este de părere Cornel Ciurea. Astfel, alegerile anticipate ar putea să devină iminente.

Agricultură. Principalele provocări pentru agricultură în 2011 vor rămâne aceleaşi ca şi în anii precedenţi, susţine economistul Viorel Chivriga: „Finanţarea sectorului agrar a devenit mai rigidă şi pe termen scurt va fi redusă drastic. Din păcate, reformarea sistemului de subvenționare este tergiversată, populismul fiind cel care are cuvântul cel mai greu de spus în aplicarea politicilor agricole".

Pentru anul 2011, expertul economic prognozează o creştere cu 2% a producţiei globale agricole. Totodată, soldul balanţei comerciale în comerţul cu produse agroalimentare va fi pozitiv, în mare măsură datorită comercializării stocurilor de produse agroalimentare produse în anul 2010, este de părere Viorel Chivriga.

Business. Anul 2010 a fost unul benefic pentru dezvoltarea ramurii industriale, susţine Alexandru Fala. Totuşi, această relansare nu a permis sectorului să-şi revină la nivelul de până la criză. În cazul unei creşteri anuale de peste 7%, industria va avea nevoie de 2 ani pentru a atinge nivelul producţiei înregistrat până la declanşarea crizei, consideră expertul economic.  

La rândul său, investiţiile dau semne de revenire. Cu toate acestea, evoluţiile pozitive vor continua să se desfăşoare într-un mediu care constrânge potenţialul investiţiilor. Alexandru Fala: „Factorii care reţin dezvoltarea mai intensă a activităţii investiţionale sunt: economia locală mică, care nu permite realizarea economiilor de scară, infrastructura subdezvoltată, climatul de afaceri nefavorabil, neîncrederea în justiţie şi corupţia".

Comerţ extern. În anul 2011 se profilează posibilităţi de menţinere a ritmurilor înalte de creştere a exporturilor, este de părere expertul economic Viorel Chivriga. Pentru a beneficia de conjunctura favorabilă de pe pieţele internaţionale, economistul recomandă evitarea introducerii barierelor netarifare la export, precum şi simplificarea procedurilor actuale din comerţul exterior. De asemenea, este importantă evitarea oricăror disensiuni în raporturile bilaterale cu principalii parteneri comerciali ai RM, în special Federaţia Rusă şi Belarus.

Viorel Chivriga prognozează pentru 2011 un deficit al balanţei comerciale de 2698,9 milioane USD şi o creştere cu 17,8% a comerţului internaţional al RM.

Piaţa monetară. Pentru stimularea creşterii economice şi în 2011, este necesară reducerea ratei de refinanțare la cel puţin o valoare de 5%, ceea ce va permite reducerea dobânzilor la resursele financiare, susţine economista Corina Gaibu. De asemenea, e nevoie de a modifica politica valutară spre favorizarea exportatorilor şi defavorizarea importatorilor prin intervenţia pe piaţa valutară şi asigurarea unui curs valutar uşor mai ridicat în perioada vară-toamnă faţă de iarnă-primăvară. O depreciere de 1-1,5% ar fi rezonabilă şi stimulatorie pentru economia naţională, plasând cursul mediu anual pentru 2011 la o valoare de 12 MDL/USD, estimează Corina Gaibu.

Finanţe publice. Din suma totală a veniturilor bugetului public naţional, veniturile fiscale au constituit 103,8 la sută din indicii planificaţi pentru anul 2010, constată Viorel Dandara de la IDIS „Viitorul". Executarea bugetului public naţional la capitolul venituri la un nivel de 102,4% în 2010 a fost posibilă în egală măsură datorită ajutorului financiar considerabil din exterior, dar şi aplicării unor măsuri de politică fiscală, afirmă Dandara.

Preţuri. Pentru 2011, este anticipată o creştere a preţurilor în limitele de 8,4%, prognozează Corina Gaibu. Cu toate acestea, combaterea majorării preţurilor nu trebuie şi nu poate să constituie un scop în sine pentru autorităţi, accentuează experta: „Datorită faptului că mai bine de jumătate din produsele consumate sunt importate, influenţa asupra acestor preţuri formate în afara ţării este imposibilă. Asta ar însemna o luptă cu inflaţia mondială sau, altfel spus, o luptă cu morile de vânt". Unicul instrument de gestionare a acestor preţuri rămâne cursul valutar, care trebuie menţinut stabil, cu o uşoară depreciere în timp.

Piaţa muncii. Anul 2010 s-a făcut remarcat prin creşterea şomajului în condiţiile creşterii economice, constată expertul IDIS Ion Mişcişin: „În condiţiile lipsei schimbărilor calitative în structura economiei naţionale, problemele vechi vor continua să persiste şi în 2011". Rezolvarea acestor probleme pe termen lung va depinde de eforturile guvernului în ceea ce priveşte generarea unor noi locuri de muncă, subliniază economistul: „E nevoie de a stimula sectorului privat şi de a crea condiţii favorabile pentru atragerea investiţiilor străine, precum şi de a implementa politici eficiente îndreptate spre creşterea calităţii capitalului uman".

Dezvoltare regională. Regiunea transnistreană dă semnale slabe de înviorare economică, remarcă Ion Perju. Cu toate acestea, politicile economice promovate de autoproclamatele autorităţi se dovedesc a fi ineficiente. Astfel, situaţia rămâne tensionată şi în sfera socială, la 8 luni de când Federaţia Rusă a suspendat oferirea asistenţei umanitare pensionarilor din regiune.

Între timp, economia mondială îşi revine într-un ritm lent, dar sigur. În ciuda acestei restabiliri, persistă riscuri care ar putea provoca derapaje.

Din anul 2004, Monitorul Economic produce cu regularitate predicţii economice, analize de impact, constituind o platformă de reflecţie. Caracterul aplicat al analizelor şi recomandărilor de politici, făcute de experţii IDIS „Viitorul", ajută la o mai bună înţelegere asupra tranziţiei din Republica Moldova.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus