Trimite e-mail | Printeaza
Economie
12.05.2011

FMI va oferi circa 80 milioane dolari SUA R.Moldova

FMI va oferi circa 80 milioane dolari SUA R.Moldova

Prim-ministrul Vlad Filat şi Nikolay Guerguiev, conducătorul Misiunii FMI pentru Moldova, au susţinut astăzi o conferinţă de presă comună. Premierul a amintit că, în ultimele două săptămîni, în Republica Moldova a activat misiunea de evaluare a Fondului Monetar Internaţional.

Premierul a comunicat că, în cadrul misiunii de evaluare, a fost solicitată finalizarea celei de-a treia revizuiri a Programului susţinut prin Mecanismul extins de creditare şi Mecanismul de finanţare extinsă, precum şi debursarea sumei de 50 milioane DST (circa 80 milioane dolari SUA), care va merge integral la BNM pentru completarea rezervelor valutare. A patra revizuire a Programului, în cadrul căreia va fi evaluată corespunderea criteriilor de performanţă cantitative şi a criteriilor structurale de performanţă, este preconizată pentru luna octombrie 2011.

Referindu-se la rezultatele şi constatările ce au fost făcute cu ocazia misiunii de evaluare a FMI, Prim-ministrul a spus că PIB-ul real s-a restabilit la nivelul de pînă la criză şi se anticipează că va înregistra o creştere robustă în continuare - cu 5% în 2012.

„Exporturile cresc într-un ritm mai accelerat decît se anticipa, ajustarea bugetar-fiscală prevăzută în bugetul adoptat pentru 2011 decurge cum s-a stabilit şi deficitul bugetar nu va depăşi 1,9 % din PIB în 2011. Încrederea în sectorul financiar continuă să crească, reflectîndu-se prin reducerea marjei dobînzilor la credite şi depozite şi accelerarea creditării bancare. Cu o oarecare întîrziere, rata şomajului a început de curînd, de asemenea, să scadă", a menţionat Vlad Filat.

Prim-ministrul a spus că Programul se realizează în parametrii conveniţi, iar toate criteriile cantitative de performanţă pentru finele lunii martie şi criteriile structurale de performanţă au fost respectate.

„O temă de discuţii aparte în aceste două săptămîni a fost reforma politicii fiscale, care urmează să contribuie la promovarea investiţiilor şi reducerea distorsiunilor economice, asigurînd în acelaşi timp resurse adecvate pentru susţinerea strategiei noastre bugetar-fiscale. Reforma presupune tranziţia către un regim fiscal competitiv, simplu, transparent şi echitabil", a precizat Prim-ministrul.

Printre reformele ce urmează să fie efectuate în acest sens, Vlad Filat a menţionat: începînd cu 1 ianuarie 2012, va fi extins mecanismul de restituire a taxei pe valoarea adăugată la procurarea de noi bunuri investiţionale; impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător va fi reintrodus cu aplicarea unei singure cote în mărime de 12 la sută, ceea ce este sub media regională; alinierea treptată a cotelor accizelor la cerinţele UE; înlocuirea sistemului complex de impozitare a micului business cu un impozit simplificat unic (cota acestui impozit va fi stabilită la nivelul de 4 la sută din cifra de afaceri). 

„În perioada următoare, eforturile noastre în promovarea reformelor se vor concentra în continuare pe îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei şi reducerea sărăciei, pe menţinerea stabilităţii macroeconomice şi reorientarea Moldovei spre o creştere economică durabilă bazată pe export", a declarat Prim-ministrul.

Nikolay Guerguiev a menţionat că Misiunea şi autorităţile Moldovei au ajuns la un acord la nivel de personal cu privire la finalizarea celei de-a treia revizuiri a programului ECF/EFF. Acest acord urmează a fi aprobat de conducerea FMI şi Consiliul de Directori Executivi al Fondului. Şedinţa Consiliului de Directori Executivi este planificată pentru începutul lunii iulie.

„În economia Republicii Moldova continuă procesul viguros de relansare economică şi indicatorii-cheie ai activităţii economice reflectă rezultatele foarte bune înregistrate pe parcursul anului curent. Rata inflaţiei este în declin, dar sînt posibile presiuni inflaţioniste cauzate de majorarea recentă bruscă a preţurilor internaţionale la resursele energetice şi creşterea accelerată a cererii pe piaţa internă. Pentru perioada 2011-2012, anticipăm o creştere economică robustă de 5 la sută, o anumită creştere a deficitului contului curent al balanţei de plăţi şi o rată a inflaţiei de 8 la sută la finele anului 2011 şi 5¾ la sută la finele anului 2012", a precizat oficialul.

Potrivit spuselor sale, Moldova a depăşit, în mare măsură, criza economică. „Cu contribuţia unui program de stabilizare credibil, eforturilor de liberalizare economică semnificative şi îmbunătăţirii mediului extern, volumul producţiei a atins deja nivelul înregistrat înaintea crizei, Banca Naţională a Moldovei (BNM) şi-a restabilit nivelul rezervelor internaţionale, iar deficitul bugetar s-a redus în anul trecut cu peste 3¾ la sută din PIB, în timp ce alocaţiile pentru asistenţă socială au sporit considerabil", a menţionat Nikolay Guerguiev.

Oficialul a spus că, totuşi, rămîn încă multe de făcut, precizînd că priorităţile imediate de politici sînt: menţinerea stabilităţii macroeconomice, continuarea ajustării bugetare şi accelerarea reformelor structurale, avînd drept scop promovarea competitivităţii şi creşterii economice stimulate de exporturi, informează Serviciul de presă al Executivului.

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus