Trimite e-mail | Printeaza
Politic
05.04.2011

Decret prezidential

Preşedintele interimar al Republicii Moldova Marian Lupu a semnat decretul privind promulgarea Legii nr. 64 din 1 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Modificările şi completările respective se referă la Codul electoral.

În particular, modificările operate în art. 64, vin să reglementeze aspectele ce ţin de reflectarea campaniei electorale în mass-media şi să asigure o informare adecvată a opiniei publice. Potrivit modificărilor operate, radiodifuzorii publici vor acorda candidaţilor timp de antenă gratuit doar în cadrul alegerilor parlamentare şi a referendumurilor republicane pe motiv că în cadrul alegerilor locale, din punct de vedere tehnic, nu este posibil de acordat tuturor candidaţilor câte un minut pe zi timp de antenă, numărul acestora fiind foarte mare.

O completare la art. 65 se referă la optimizarea procedurii de examinare a contestaţiilor din considerentul că în ziua alegerilor nu este suficient timp pentru a parcurge procedura de examinare a contestaţiilor conform ierarhiei. În regim de urgenţă, urmează a fi examinate contestaţiile ce se referă la exercitarea dreptului la vot sau la administrarea alegerilor, depuse la biroul electoral în ziua alegerilor.

Modificarea la art. 119 concretizează faptul că mandatul aleşilor locali încetează în ziua alegerilor şi nu în ziua validării rezultatelor alegerilor locale, cum era prevăzut anterior.

Totodată, a fost suspendată aplicarea prevederilor ce vizează Registrul de stat al alegătorilor. Până la implementarea integrală a prevederilor ce se referă la registrul electronic, începând cu anul 2015, responsabilitatea în procesul de întocmire a listelor electorale va reveni Comisiei Electorale Centrale, autorităţilor administraţiei publice centrale, în special Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, precum şi autorităţilor locale.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus