Trimite e-mail | Printeaza
Economie
24.02.2011

Comunicat al Băncii Naţionale a Moldovei

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, în cadrul şedinţei din 24 februarie 2011, a evaluat situaţia macroeconomică actuală din Republica Moldova şi a estimat tendinţele indicatorilor macroeconomici pe termen mediu. De asemenea, au fost cuantificate perspectivele inflaţiei pe termen scurt şi mediu, precum şi eventualele incertitudini şi provocări ce pot surveni în perioada următoare.

Ca rezultat, Consiliul de administraţie al BNM a adoptat următoarea hotărâre: se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 8.0 la sută anual; se menţin ratele de dobândă: la creditele overnight la nivelul actual de 11.0 la sută anual; la depozitele overnight la nivelul actual de 5.0 la sută anual; ratele nominalizate la punctele 1 şi 2 se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri până la data intrării în vigoare a ratelor noi; se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută străină la nivelul actual de 11.0 la sută din baza de calcul; următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 31 martie 2011, conform calendarului anunţat.

Evoluţiile recente de pe piaţa internaţională ale preţurilor la resursele energetice, redresarea neproporţională a economiei mondiale, dinamica ratei de schimb a monedei naţionale pe piaţa internă, precum şi majorarea preţurilor la produsele alimentare din regiune, prin suprapunere cu recuperarea economiei Republicii Moldova la nivelul de până la criza economică, au condiţionat diminuarea ratei inflaţiei anuale comparativ cu luna precedentă şi încadrarea acesteia în limitele prognozei BNM publicate în Raportul asupra inflaţiei nr. 1, 2011.

Rata inflaţiei anuale măsurată prin indicele preţului de consum (IPC) pentru luna ianuarie 2011 a constituit 6.7 la sută, micşorându-se cu 1.4 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente. Inflaţia de bază  a înregistrat o creştere pentru ultimele 12 luni de 3.5 la sută.

Discrepanţa de 3.2 puncte procentuale dintre nivelul ritmului anual de creştere al IPC şi al inflaţiei de bază confirmă influenţa sporită a factorilor nemonetari asupra procesului inflaţionist.

De menţionat că majorarea preţurilor la combustibili cu 3.3 la sută în luna ianuarie 2011 faţă de luna precedentă, ca urmare a creşterii preţurilor internaţionale la produsele petroliere, a fost parţial compensată de poziţionarea ritmului anual al preţurilor reglementate pe o traiectorie descendentă, începută în luna septembrie 2010.

Economia Republicii Moldova a atins nivelul de până la criza economică, astfel încât PIB a înregistrat o creştere în termeni reali de 6.9 la sută în anul 2010 comparativ cu anul precedent. Pe categorii de resurse, ieşirea economiei din criză a fost determinată de evoluţia pozitivă din toate sectoarele. Cererea internă prezintă în continuare factorul determinant în creşterea PIB, ca urmare a restabilirii aşteptărilor cu privire la evoluţia economiei naţionale, dar şi a majorării surselor de finanţare, ceea ce va condiţiona presiuni inflaţioniste suplimentare.

În luna ianuarie 2011, volumul creditelor noi acordate a marcat o creştere anuală de 38.1 la sută faţă de 7.8 la sută înregistrată în ianuarie 2010, fapt datorat, în special, sporirii preponderente a creditării în valută a persoanelor juridice precum şi diminuării ratelor dobânzilor la creditele acordate în moneda naţională cu 1.8 puncte procentuale de la 17.0 sută la 15.2 la sută.

Menţinerea caracterului adaptiv al politicii monetare promovate, precum şi luarea în considerare a perioadei de timp necesare transferului impulsurilor de politică monetară, au condus la încetinirea declinului ratelor dobânzii la credite şi depozite şi chiar la înregistrarea unei uşoare creşteri a cestora în comparaţie cu lunile precedente.

În vederea ancorării anticipaţiilor inflaţioniste şi atenuării efectelor de runda a doua, la data de 24 februarie 2011, Consiliul de administraţie al BNM a adoptat decizia de a menţine rata dobânzii de politică monetară la nivelul actual de 8.0 la sută. Decizia respectivă vizează consolidarea perspectivelor de atenuare a procesului inflaţionist în contextul fundamentării premiselor favorabile de creştere economică de durată. De asemenea, prin această decizie se urmăreşte susţinerea în continuare a tendinţei de adecvare a nivelului ratelor dobânzilor practicate de băncile licenţiate şi raţionalizarea procesului de economisire a populaţiei.

Totodată, BNM va continua să gestioneze ferm surplusul de lichiditate din sistemul bancar prin operaţiuni de sterilizare în scopul eficientizării canalelor de transmisie a politicii monetare şi asigurării unui climat dezinflaţionist.

În pofida trendului descendent al inflaţiei anuale în primul trimestru, presiunile inflaţioniste se vor intensifica temporar în trimestrele III şi IV, 2011 în principal, din cauza influenţei evoluţiei preţurilor la combustibili şi produsele alimentare pe piaţa internaţională.

În cazul în care prognozele următoare vor indica un risc sporit al depăşirii limitelor inflaţiei stabilite pe termen mediu, BNM va înăspri utilizarea mixului disponibil de instrumente, inclusiv a rezervelor minime obligatorii, pentru a ghida inflaţia înapoi în intervalul stabilit.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus