Trimite e-mail | Printeaza
Economie
08.02.2011

Expert IDIS: Anul 2011 aduce cu sine oportunităţi de neratat pentru dezvoltarea sectorului energetic

Expert IDIS: Anul 2011 aduce cu sine oportunităţi de neratat pentru dezvoltarea sectorului energetic

Anul 2011 are toate şansele să devină unul foarte fructuos pentru sectorul energetic al Republicii Moldova. Anume acum se creează o conjunctură favorabilă pentru dezvoltarea durabilă a sectorului energetic în Republica Moldova. Oportunitatea de a deţine preşedinţia Comunităţii Energetice în formula unei noi guvernări oferă Moldovei un nou statut şi o nouă motivaţie de a contribui la sporirea securităţii energetic a ţării şi de a participa la o piaţă energetică bazată pe principii de echitate şi avantaje reciproce.

Totodată, anul 2011 va însemna reconfigurarea cadrului instituţional în domeniu, prin crearea Agenţiei şi Fondului pentru eficienţă energetică. Deocamdată, soarta Fondului rămâne incertă, deoarece nu au fost elaborate încă modificările legislative de rigoare și nici nu a fost adoptată o hotărâre în acest sens. În acelaşi timp, anul 2011 este un test pentru noua guvernare, care şi-a asumat angajamentul de a transpune în legislaţia naţională directivele europene din domeniu. Or, e nevoie de o transpunere calitativă, şi nu cantitativă.

Acestea sunt principalele concluzii ale studiului „7 premize pentru consolidarea sectorului energetic al Republicii Moldova în anul 2011", prezentat azi, 8 februarie 2011, la IDIS „Viitorul."

În Programul său de activitate pentru 2011-2014, Guvernul îşi propune realizarea a 11 obiective ambiţioase care ar consolida securitatea energetică a ţării, constată autorul studiului, expertul în eficienţă energetică, Ion Muntean. Însă, pentru a le apropia de realitate, e nevoie de a revizui Strategia energetică a RM până în 2020 şi de a o structura într-un program cu obiective pe termen scurt, mediu şi lung, însoţit de planuri de acţiuni realiste.

Preluarea preşedinţiei de către Republica Moldova în cadrul Comunităţii Energetice Europene oferă şansa de a beneficia de suport financiar pentru consolidarea sectorului. Mai mult, deţinând acest statut, RM ar putea insista asupra elaborării unui Consiliu pe probleme de securitate energetică în Europa sau cel puţin în Europa de Sud-Est. „Astfel, ar creşte vizibilitatea problemelor cu care se confruntă statele dependente total sau parţial de un singur furnizor de energie, pentru a anticipa timpuriu crize precum au fost în 2006 şi 2009", explică Ion Muntean.

Pe de altă parte, renegocierea unui nou contract cu monopolistul Gazprom este portiţa care permite obţinerea unor condiţii avantajoase pentru Republica Moldova. Printre principalele aspecte care trebuiesc remediate, se remarcă formula de calcul a preţului de procurare a gazului, revizuirea structurii proprietăţii S.A. Moldovagaz, dar şi taxa de tranzit pentru gazul rusesc direcţionat spre Balcani.

Interconectarea sistemului energetic naţional cu cel european este una din obligaţiile pe care RM şi le-a asumat odată cu aderarea la Comunitatea Energetică Europeană. Or, opţiunile de accesare a altor surse de gaze naturale decât prin conductele magistrale controlate de Gazprom sunt legate de posibilitatea de conectare la reţeaua de transport a gazelor naturale a României. Ion Muntean: „Indiferent care ar fi modalitatea concretă de participare la piaţa regională, este important ca reţeaua conductelor de gaze naturale din RM să fie interconectată cu reţeaua din România printr-o altă interconexiune decât traseul de tranzit spre Balcani al Gazprom-ului. Astfel, va fi posibilă accesarea eventualelor surse disponibile în reţea datorită proiectelor care ar traversa partea de vest a României".

Tot în 2011 urmează să fie elaborată o Strategie de eficientizare a consumului de energie pentru municipiul Chișinău. Documentul va fi întocmit cu implicarea experţilor IDIS „Viitorul" şi este parte componentă a unui proiect european derulat în parteneriat cu primăria capitalei. Iniţiativa poartă genericul „Creşterea eficienţei energetice în municipalităţile Chișinău şi Sevastopol, în baza experienţei pozitive existente". În două-trei luni, experţii selectaţi de IDIS „Viitorul" vor finaliza studii de fezabilitate pe domeniile: iluminarea eficientă a străzilor, optimizarea traficului şi izolarea termică a clădirilor rezidenţiale. Până la sfârşitul anului 2011 va fi conceput şi un sistem de măsurare a eficienţei energetice la nivel de municipiu.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus