Trimite e-mail | Printeaza
Economie
27.01.2011

ANRE a aprobat tarife noi la unele tipuri de resurse energetice

ANRE a aprobat tarife noi la unele tipuri de resurse energetice

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a examinat şi aprobat, în şedinţa sa publică din 26 ianuarie, la cererea S.A. „Moldovagaz", tarife noi la  gazele naturale livrate consumatorilor finali. În aceeaşi şedinţă, în legătură cu ajustarea tarifelor la gazele naturale, consiliul a actualizat şi tarifele la energia electrică şi termică produse de centralele electrice cu termoficare (CET), precum şi tarifele la energia termică livrată consumatorilor finali de către CET-Nord din Bălţi.  

Anterior S.A. „Moldovagaz" a solicitat Agenţiei majorarea tarifelor la gazele naturale livrate consumatorilor finali, motivându-şi cererea prin creşterea preţului de procurare a gazelor naturale de la 1 ianuarie 2011 cu 11,7 %: de la 262,95 dolari SUA/1000 m3, inclus în tariful în vigoare din 18 mai 2010, la 293,8 dolari SUA/1000 m3 (cu puterea calorifică reală), precum şi prin majorarea consumurilor şi cheltuielilor de întreţinere şi deservire a reţelelor de gaze în legătură cu creşterea numărului de consumatori şi extinderea reţelelor. 

În urma analizei calculelor prezentate de S.A. „Moldovagaz", ANRE a exclus consumurile şi cheltuielile nejustificate solicitate de a fi incluse în tarif de către această întreprindere şi a acceptat aprobarea tarifului mediu la gazele naturale livrate consumatorilor finali la nivelul de 4599 lei/1000 m3 (fără TVA), cu 12,2% mai mare decât cel în vigoare (4098 lei/1000 m3).  

La determinarea  tarifelor Agenţia a luat în calcul costurile de bază ale acestor servicii, aprobate printr-o hotărâre a  Consiliului de Administraţie al ANRE, prin care acestea au fost diminuate cu 32,9 mil. lei. Costurile pentru serviciul de transport al gazelor naturale au fost reduse cu 1,7 mil. lei, iar cele pentru serviciul de distribuţie - cu 23,5 mil. lei.

Reieşind din mărimea tarifului mediu, ANRE a calculat şi aprobat următoarele tarife de livrare a gazelor naturale (fără TVA de 6%):

Categorii de consumatori

Tarif în vigoare din 18.05.10

Tarif nou

Modificare %

consumatori casnici cu un consum lunar de până la 30 m3

4118

4777

16,0

consumatori casnici cu un consum lunar de peste 30 m3

4536

5146

13,4

centrale electrice cu termoficare şi centrale termice publice

3603

4144

15,0

agenţi economici                                                   

conectaţi la reţele de presiune înaltă

4192

4614

10,1

conectaţi la reţele de presiune medie

4653

4903

5,4

conectaţi la reţele de presiune joasă

4782

5146

7,6

Pentru agenţii economici ANRE a stabilit, conform metodologiei tarifare în vigoare, tarife diferenţiate, în funcţie de nivelul de presiune a reţelelor de distribuţie (de presiune înaltă, medie şi joasă) la care sunt conectate instalaţiile de gaze ale acestora. Metodologia dată este implementată pe etape în scopul stabilirii unor tarife reale pentru fiecare categorie de consumatori şi eliminării practicii actuale de subvenţionare a unor categorii de consumatori din contul altora. Actualmente ANRE a decis, din considerente de ordin social, să menţină tariful preferenţial pentru consumatorii casnici cu un consum lunar de gaze naturale de până la 30 m3.

Reieşind din majorarea tarifelor de livrare a gazelor naturale, creşterea consumurilor şi  cheltuielilor de întreţinere şi deservire a CET - urilor, ANRE a aprobat tarifele la energia electrică şi cea termică produse de CET - uri şi la energia termică livrată consumatorilor finali de către CET - Nord din Bălţi, precum urmează:

Întreprinderi

Tarif în vigoare din 18.05.10

Tarif nou

 Modificare

CET-1 energie electrică, bani/kWh

152,49

152,49

0,0

           energie termică, lei/Gcal

529,46

580,26

9,6  

 

 

 

 

CET-2 energie electrică, bani/kWh

110,45

129,22

17,0

           energie termică, lei/Gcal

423,49

499,13

18,0

 

 

 

 

CET-Nord energie electrică, bani/kWh

123,66

125,15

1,2    

                energie termică, lei/Gcal

911

988

8,5 

Potrivit estimărilor ANRE, în cazul în care rata de schimb a valutei naţionale şi cotaţiile PLATT'S la produsele petroliere nu vor suferi modificări esenţiale şi vor evolua conform prognozei efectuate de specialiştii Agenţiei, noile tarife la resursele energetice vor rămâne neschimbate până la finele anului 2011.

Tarifele aprobate de ANRE vor intra în vigoare la 1 februarie 2011. Ultima modificare a tarifelor la gazele naturale a fost operată de ANRE în mai 2010, informează Serviciul de presă al ANRE.

cuvinte-cheie: ANRE | Moldovagaz

Comentarii (0)

 

Related news

Sus