Trimite e-mail | Printeaza
Economie
17.01.2011

SA „Moldovagaz” repetat a solicitat ANRE urgentarea examinării şi aprobării noilor tarife la gazele naturale

SA „Moldovagaz” repetat a solicitat ANRE urgentarea examinării şi aprobării noilor tarife la gazele naturale

Într-un comunicat de presă difuzat de Societatea pe Acţiuni „Moldovagaz" se menţionează: La 14 ianuarie curent reprezentanţii SA „Moldovagaz" au luat parte la prima rundă de dezbateri publice organizate de ANRE pe marginea ajustării tarifului mediu la gazele naturale furnizate consumatorilor finali începînd cu 1 ianuarie 2011, precum şi a tarifelor pentru transportarea, distribuţia şi livrarea gazelor naturale.

În cadrul acestei măsuri au fost prezentate argumente şi dovezi în favoarea poziţiei SA „Moldovagaz" expuse anterior privind necesitatea majorării tarifului mediu la gazele naturale furnizate consumatorilor. Întreg pachetul de materiale şi toate calculele necesare au fost prezentate ANRE încă la 31 decembrie 2010. Conform calculelor, majorarea tarifelor la gazele naturale este determinată, în primul rînd, de majorarea preţului mediu prognozat al importului de gaze, care, începînd cu 1 ianuarie 2011 constituie 293,80 dolari SUA pentru 1000m3 (ţinînd cont de puterea calorifică), ceea ce constituie o majorare a preţului inclus în tariful în vigoare (262,95 dolari SUA pentru 1000m3) cu 11,7%. Prognozele pentru anul 2011 arată, că preţul mediu anual de achiziţie a gazelor ar putea să crească şi să atingă nivelul de 307,55 dolari SUA.

SA „Moldovagaz" atenţionează repetat, că începînd cu anul 2011 preţul de procurare a gazelor naturale se determină conform formulei, care se aplică şi pentru ţările Uniunii Europene, dat fiind că perioada de adaptare pentru Republica Moldova, care a durat 4 ani, a luat sfîrşit. Preţul de furnizare a gazelor naturale în republică a atins nivelul preţului mediu european.
Într-adevăr, unele state europene au obţinut în procesul negocierilor unele înlesniri (disconturi) din partea SAD „Gazprom", fapt care a favorizat o micşorare uşoară pentru aceste ţări a preţului de import al gazelor în anul 2011. Cu toate acestea, nu ar fi corectă afirmaţia, precum că aceste fapte sunt de nivel pan-european, cu atît mai mult că au un caracter de lungă durată. Republica Moldova, spre exemplu, datorită poziţiei sale ferme în procesul de negocieri, s-a bucurat de această oportunitate încă în anul 2006, atunci, cînd majoritatea ţărilor europene procurau gaze naturale ruseşti fără careva înlesniri. Datorită discontului, consumatorii din ţara noastră au economisit în perioada 2007-2010 mai mult de 180 mil. dolari SUA. Dacă nu ar fi existat coeficientul de micşorare, deja în anul 2008, în toiul crizei economice mondiale, preţul de furnizare a gazelor naturale consumatorilor ar fi păşit pragul de 300 dolari SUA, iar în anul 2009 -400 dolari SUA, nemaivorbind de tariful mediu, care în anul 2009 în mod constant ar fi depăşit cifra de 6000 lei pentru 1000 m3 de gaze.

Concomitent, e necesar de menţionat, că, fără a ţine cont de majorarea nesemnificativă a preţului de achiziţionare, în Republica Moldova continuă să fie aplicat cel mai mic, în comparaţie cu Europa, tarif pentru populaţie (începînd cu 14 mai 2010 - 4536 lei/1000m3 de gaze naturale furnizate consumatorilor casnici pentru volumul ce depăşeşte 30 m3 lunar la un apartament (casă)). În ţările pribaltice, spre exemplu, unde preţul importului gazelor este proporţional cu cel aplicat pentru Republica Moldova, la calcularea în lei MD, populaţia achită 8-10 mii lei/1000 m3, iar în Danemarca, Suedia şi Portugalia - 12-20 mii lei/1000 m3.

SA „Moldovagaz" conştientizează situaţia economică dificilă din ţară, de aceea, argumentînd cheltuielile de bază la calcularea noilor tarife, mizează doar pe cheltuielile minimale şi stringente admisibile, care permit asigurarea achitărilor la timp cu furnizorul extern de gaze, la fel furnizarea şi tranzitarea sigură şi fiabilă a gazelor naturale.

Accentuăm atenţia asupra faptului, că din motivul neacoperirii complete a costului gazelor naturale importate (din cauza neaprobării de către ANRE a noilor tarife), SA „Moldovagaz" în primele 16 zile ale anului curent deja a suportat pierderi financiare în sumă de 40 mil. lei, care zilnic se majorează cu 2,5 mil. lei.

În acest sens, SA „Moldovagaz" repetat a solicitat ANRE urgentarea examinării şi aprobării noilor tarife la gazele naturale, în scopul stopării acumulării pierderilor financiare şi, respectiv, majorării datoriei faţă de SAD „Gazprom", care în final vor fi suportate de către consumatori.

 

cuvinte-cheie: Moldovagaz | Gazprom

Comentarii (1)

 

Related news

Sus