Trimite e-mail | Printeaza
Economie
08.01.2011

Ministrul Finanţelor, Veaceslav Negruţă: Cu bani puţini - lucruri mari

Ministrul Finanţelor, Veaceslav Negruţă: Cu bani puţini - lucruri mari

Sistemul financiar ocupă un loc special în dezvoltarea şi consolidarea economiei naţionale. În scopul îmbunătăţirii acestui sistem, pe parcursul anului 2010 au fost întreprinse activităţi, care au avut ca şi scop menţinerea unei viziuni unitare, stabile şi armonizate, bazate pe practici europene. Acţiunile au fost exacte, realiste şi prompte, deoarece timpul a fost limitat şi a trebuit să demonstrăm că avem o echipă de profesionişti şi putem să facem faţă lucrurilor. 

Activitatea în domeniul finanţelor publice impune o abordare conservativă pe de o parte, dar, în acelaşi timp, şi inovativă, necesită o deschidere schimbărilor care se produc. Dacă simţi că adie vîntul schimbărilor - construieşte mori de vînt şi nu baraje de protecţie... În această ordine de idei ne-am angajat să căutăm şi să propunem noi soluţii şi viziuni, să încercăm să facem schimbări acolo unde vedem că lucrurile nu merg bine. În caz contrar riscam să rămînem unde nu ne dorim, în timp ce alţii vor merge înainte. 

Totodată, promovarea noii percepţii în cadrul instituţiei a avut un impact deosebit de important pentru sistemul financiar în ansamblu, care, de altfel, a suferit schimbări importante la nivel conceptual, organizatoric şi decizional. 

Doresc să menţionez în mod deosebit, că ceea ce s-a făcut şi se face, în mare parte, a fost influenţat de restabilirea relaţiilor cu partenerii de dezvoltare, relaţii care nu se reduc doar la încurajare şi promisiuni, dar se cristalizează şi în oferirea de soluţii viabile şi finanţare în condiţii deosebit de avantajoase, o mare parte fiind chiar sub formă de granturi, fapt care ne permite să acţionăm mai sigur şi deja să ne concentrăm eforturile de la măsurile de stabilizare a situaţiei economice spre crearea unei fundaţii trainice pentru dezvoltarea durabilă. 

Drept dovadă elocventă a celor menţionate este şi rezultatul înregistrat în domeniul colectării veniturilor bugetare. Astfel, comparativ cu anul 2009, se estimează o depăşire cu circa 25 % la capitolul venituri, fapt care ne-a permis să efectuăm în 2010 două rectificări de buget prin care au fost majorate cheltuielile bugetare, în special cele cu caracter social, dar şi să reducem esenţial deficitul bugetar comparativ cu cel prognozat iniţial. 

Pentru a obţine rezultatele menţionate, Ministerul Finanţelor a promovat un şir de acte legislative şi normative care vizează în primul rînd îmbunătăţirea mediului de afaceri pentru a spori baza fiscală, dar şi de perfecţionare a procesului de utilizare a banilor publici şi de control al acestui proces. Au fost iniţiate noi proiecte care permit crearea şi implementarea unui sistem modern de administrare vamală şi fiscală, de efectuare a achiziţiilor publice bazat pe utilizarea sistemelor informaţionale automatizate.  

Obiectivele reformei iniţiate în domeniul fiscal constau în majorarea conformării benevole a contribuabililor prin prestarea serviciilor de mai bună calitate şi reducerea costurilor şi a timpului necesare onorării obligaţiilor faţă de buget. Un pas important în consolidarea Serviciului Fiscal au constituit elaborarea şi aprobarea Planului de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2011-2015. 

În anul 2010 s-a intensificat esenţial şi reforma managementului finanţelor publice, scopul căreia constă în perfecţionarea metodologiilor de elaborare şi executare a bugetului, modernizarea sistemului trezorerial şi fortificarea sistemului controlului şi auditului intern în sectorul public prin adoptarea Conceptului şi a Legii cu privire la controlul financiar public intern. Dar pentru a reuşi în continuare în acest domeniu este necesară elaborarea strategiei de management a finanţelor publice pentru următorii 5 ani, cu identificarea clară a rolului şi obiectivelor fiecărei componente a acesteia, lucru care ne va permite conştientizarea constrîngerilor existente, căilor de depăşire a acestora, necesităţilor financiare, precum şi stabilirea surselor de finanţare pentru implementarea reformelor vitale gestionării eficiente a finanţelor publice. 

Sînt convins că ceea ce facem este util şi necesar pentru societate şi contribuabili. Am certitudinea că vom reuşi. Dincolo de toate situaţiile mai puţin dorite, vom veni cu bugete transparente, funcţionale şi cu o stare de fapt care va permite Republicii Moldova să se dezvolte şi să funcţioneze la cele mai înalte standarde europene. 

Sursa: Monitor Guvernamental Nr.4/2010

cuvinte-cheie: Veaceslav | Negruţa

Comentarii (0)

 

Related news

Sus