Trimite e-mail | Printeaza
Economie
01.01.2011

Rezultatele negocierilor între SA „Moldovagaz” şi SAD „Gazprom”

Rezultatele negocierilor între SA „Moldovagaz” şi SAD „Gazprom”

În decursul perioadei septembrie-decembrie 2010 SA „Moldovagaz" a purtat negocieri cu SAD „Gazprom" privind condiţiile de furnizare a gazelor naturale în Republica Moldova în anul 2011 şi tranzitare a lor pe teritoriul republicii în ţările europene, informează  Serviciul de presă SA „Moldovagaz".

În rezultatul acestor negocieri au fost perfectate: Contractul de tranzitare a gazelor naturale ruseşti pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2011 şi Acordul adiţional la Contractul pe termen lung între SAD „Gazprom" şi SA „Moldovagaz" cu privire la condiţiile de furnizare a gazelor naturale în Republica Moldova în perioada 2007-2011, care concretizează condiţiile specifice de livrare a gazelor naturale în Republica Moldova în anul viitor.

Conform actelor semnate, în anul 2011 este prevăzută livrarea gazelor naturale în Republica Moldova în volum de 3 326 mil. m3, inclusiv: pentru consumatorii de pe malul drept al Nistrului - 1 326 mil.m3; pentru consumatorii de pe malul stîng al Nistrului     - 2 000 mil.m3.

Preţul la gazele furnizate în Republica Moldova în trimestrul I a.2011 a fost stabilit în mărime de 289,93 dolari SUA pentru 1000 (una mie) metri cubi  şi urmează să fie precizat pe parcursul primei luni de furnizare la preţul de bază efectiv. În formula pentru calcularea preţului contractual coeficientul de micşorare, care ţine cont de trecerea treptată a Republicii Moldova la preţurile europene de achiziţionare, începînd cu anul 2011 se echivalează cu 1. În rezultat preţul mediu prognozat pentru anul 2011 se va majora în comparaţie cu anul 2010 cu 13%.

Un rezultat avantajos obţinut în cadrul negocierilor ţine de extinderea diapazonului puterii calorifice de la 7900 Kkal/m3, utilizată în anii precedenţi, la 7950 Kkal/m3, pentru care se stabileşte preţul contractual calculat de furnizare a gazelor naturale, ceea ce va permite micşorarea preţului de livrare în anul 2011 cu  1,8 dolari SUA pentru 1000 m3 de gaze; reducerea cheltuielilor anuale, legate de procurarea gazelor cu 6,0 mil. dolari SUA; respectiv economisirea banilor consumatorilor.

În urma negocierilor, la fel, a fost obţinută o diminuare a răspunderii financiare pentru anul viitor în caz de supraconsum de către „Moldovagaz" a mai mult de 5 (cinci) la sută din volumele lunare contractate: preţul gazelor consumate supra limita volumelor de gaze contractate se va majora doar cu 5 (cinci) dolari SUA faţă de preţul contractat. În anii precedenţi în caz de consum de gaze în volum ce depăşea cu mai mult de 5 (cinci) la sută volumele lunare contractate Moldovagaz achita acest supraconsum la un preţ mediu ponderat al vînzării de către Gazprom a gazelor naturale pe piaţa europeană în luna precedentă lunii de consum gaze, care era mai înaltă cu 10-25% faţă de preţul de procurare contractat.

Volumele de gaze naturale contractate pentru anul 2011 corespund solicitărilor consumatorilor.

În contractul dintre SAD „Gazprom" şi SA „Moldovagaz" cu privire la tranzitarea gazelor naturale pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2011 este prevăzută transportarea gazelor naturale în regim de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova în direcţia staţiei de măsurare gaze Orlovka pentru a fi furnizate în alte ţări europene în volum de 18 230 mil. m3.

Poziţia SA „Moldovagaz" justificată în cadrul tratativelor pe marginea tranzitării gazelor naturale în ţările europene a permis majorarea tarifului pentru transportarea tranzitară a 1000 m3 de gaze pentru fiecare 100km distanţă pînă la 3,0 dolari SUA, în comparaţie cu cel în vigoare în decurs de 14 ani în mărime de 2,5 dolari SUA. În rezultat SA „Moldovagaz" va obţine beneficiu în sumă de mai mult de 8,6 mil. dolari SUA, ceea ce va îmbunătăţi situaţia financiară a Societăţii şi, respectiv, situaţia ce ţine de achitările cu SAD „Gazprom" pentru gazele naturale livrate.

cuvinte-cheie: Moldovagaz | Gazprom | gaze | naturale

Comentarii (0)

 

Related news

Sus