Trimite e-mail | Printeaza
Economie
13.10.2010

Tarifului achitat de către consumatorii debranşaţi de la sistemul centralizat de încălzire ar putea vi majorat de la 5 % la 20 %

Ministerul Economiei (ME), sub semnătura Viceprim - ministrului, Ministrului Economiei, Valeriu Lazăr a înaintat, marţi 12 octombrie curent, Guvernului spre aprobare, Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002.

A fost elaborat noul proiect de hotărîre, care propune drept o soluţie pentru ameliorarea situaţiei create în sistemul actual de alimentare cu căldură din cadrul blocurilor locative, majorarea ponderii plăţilor pentru energia termică pentru încăperile debranşate de la sistemul centralizat de alimentare cu căldură, de la 5 % la 20 %. Iar pentru locatarii care intenţionează să se debranşeze de la sistemul centralizat de încălzire, se va necesita permisiunea tuturor locatarilor blocului respectiv şi a gestionarului fondului locativ.

Modificarea cotei plăţilor pentru energia termică s-a efectuat în scopul depăşirii situaţiei create în legătură cu debranşările în masă a consumatorilor de la sistemul centralizat de încălzire. Argumentarea plăţii de 20% din costul energiei termice pentru încăperile deconectate a fost efectuat în baza studiului elaborat de către specialiştii în domeniu, care demonstrează că, ponderea locurilor de uz comun în casele de serie constituie circa 22,6 %, iar întreţinerea acestora trebuie să fie suportată de către toţi locatarii. Acest calcul a fundamentat baza determinării plăţii de 20% pentru calculele volumelor de energie termică (încălzire) raportate la suprafaţa încăperilor deconectate.

De asemenea, s-a consultat şi practica internaţională în domeniu, în majoritatea ţărilor din Europa Centrală şi de Est, plăţile aplicate faţă de consumatorii debranşaţi de la sistemul centralizat de încălzire sînt considerabil mai mari şi variază între 30 şi 50% din tariful pentru beneficiarii SACET.

Totodată, cercetările au arătat că, în blocurile locative unde sunt deconectate un număr mare de apartamente, consumatorii rămaşi conectaţi achită în mediu cu 20-30 % mai mult decît consumatorii blocurilor locative majoritatea conectaţi la sistemul centralizat de încălzire. Astfel, prin majorarea plăţii de la 5 % la 20 % se va asigura echitatea dintre diferite categorii de consumatori, în special în municipiile Chişinău şi Bălţi.

Mai mult decît atît, debranşările masive a consumatorilor casnici de la SACET vizează direct şi activitatea Centralelor electrice cu termoficare din mun. Chişinău şi mun. Bălţi, care activează pe principii de cogenerare a energiei electrice şi energiei termice. Continuarea debranşărilor de la SACET, pune în pericol activitatea CET-1, CET-2 şi CET-Nord, care la un moment dat o să fie lipsiţi de posibilităţile de furnizare (consum) a energiei termice obţinute în rezultatul procesului tehnologic de producere a energiei electrice. Perturbarea activităţii CET-urilor, va duce la substituirea energiei electrice de producere autohtonă cu energia electrică de import, care este mai scumpă, fapt care va afecta consumatorii de energie electrică şi va genera scumpiri în lanţ la alte bunuri şi servicii.

Potrivit ME, implementarea acţiunilor stipulate în noul proiect de HG vor permite: evitarea stopării totale a CET-1, CET-2, CET-Nord şi S.A."Termocom"; stabilirea echităţii relative în plata pentru încălzirea termică de către consumatorii conectaţi şi cei debranşaţi de la SACET; prevenirea creşterii în continuare a plăţilor pentru consumatorii conectaţi la SACET; stoparea debranşării continue a consumatorilor de la sistemele centralizate de încălzire. În acelaşi context se va contribui la amortizarea efectelor majorării tarifelor la energia termică, care se vor aplica în sezonul de încălzire 2010-2011, pentru circa 85 % de consumatori casnici din mun. Chişinău (se amortizează circa 15 % din valoarea scumpirii) şi 70 % de consumatori casnici din mun. Bălţi (se amortiza aproximativ 30 % din valoarea scumpirii).

Setul de documente- Proiectul HG vizate, Nota Informativă şi studiul realizat la subiectul dat poate fi accesat/consultat pe site-ul ME la ur-ul link: http://www.mec.gov.md/node/2279 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus