Trimite e-mail | Printeaza
Economie
09.09.2010

Comunicat al Băncii Naţionale a Moldovei

Conform datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică (BNS), indicele preţurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni în luna august anul curent s-a situat la nivelul de 7.8 la sută, majorându-se faţă de luna iulie 2010 cu 0.2 puncte procentuale. Inflaţia de bază anuală  s-a menţinut la nivelul înregistrat în luna iulie 2010, fiind de 5.2 la sută şi s-a poziţionat în limitele obiectivului declarat pentru finele acestui an. Acest nivel al inflaţiei de bază se menţine deja pe parcursul a şase luni consecutiv, reiterând faptul că efectul secundar al creşterii preţurilor reglementate şi al deprecierii monedei naţionale din prima jumătate a anului 2010 s-a absorbit în întregime.

Datele furnizate de către BNS corespund cu prognoza BNM asupra inflaţiei, publicată pe 5 august 2010, conform căreia IPC şi inflaţia de bază vor atinge nivelul de 8.2 şi respectiv 6.2 la sută până la finele anului 2010.

Pentru luna august 2010, inflaţia anuală, măsurată prin indicele preţurilor de consum pentru ultimele 12 luni a constituit 7.8 la sută, fiind în concordanţă cu prognoza BNM. Atenuarea ritmului de creştere a ratei inflaţiei, precum şi încadrarea inflaţiei în limita intervalului de prognoză s-a datorat, în principal, următorilor factori: scăderea preţurilor la produsele alimentare şi a celor nealimentare cu 2.6 la sută şi 0.1 la sută respectiv, precum şi de stabilitatea relativă a tarifelor la serviciile prestate populaţiei. Contribuţia din partea inflaţiei de bază, a preţurilor reglementate şi a preţurilor la combustibili asupra ratei lunare a inflaţiei în perioada dată a fost nesemnificativă.

Inflaţia de bază se situează în limitele obiectivului declarat pentru finele anului curent, înregistrând o creştere pentru ultimele 12 luni de 5.2 la sută. IPC pe ultimele 12 luni este cu 2.6 puncte procentuale mai mare decât inflaţia de bază, ceea ce atestă influenţa sporită a factorilor nemonetari asupra procesului inflaţionist. Ritmul lunar al inflaţiei de bază şi-a continuat evoluţia descendentă iniţiată în luna februarie a anului curent. În luna august 2010 preţurile la produsele şi serviciile din acest compartiment nu s-au modificat faţă de luna precedentă.

Preţurile produselor alimentare şi-au menţinut tendinţa descendentă care a caracterizat ultimele luni, ca urmare a factorului sezonier şi a condiţiilor agrometeorologice favorabile din acest an ce au contribuit la creşterea ofertei de produse pe piaţă. Cele mai semnificative contribuţii la descreşterea preţurilor ale produselor alimentare au fost generate de evoluţia preţurilor la legume, cartofi şi fructe proaspete, care s-au diminuat respectiv cu 21.1, 6.7 şi 9.2 la sută.

 În luna august 2010, preţurile la combustibili au rămas la acelaşi nivel comparativ cu luna precedenta. În perioada observată preţul mondial la petrol a înregistrat o majorare cu 1.0 la sută faţă de luna iulie. Această majorare însă nu a determinat operatorii de pe piaţa internă să majoreze preţul la carburanţi datorită aprecierii monedei naţionale faţă de dolarul american cu 3.7 la sută faţă de luna iulie 2010.

Comparativ cu lunile precedente, în luna august 2010 nu s-au efectuat modificări la preţurile serviciilor reglementate.

Banca Naţională a Moldovei va continua să monitorizeze evoluţiile economice interne şi ale mediului economic internaţional, având o conduită a politicii monetare prudentă şi echilibrată, vizând asigurarea convergenţei inflaţiei către obiectivele stabilite pe termen mediu. BNM va aplica prompt instrumentele sale pentru a atinge obiectivele de stabilitate a preţurilor şi de stabilitate financiară, creând premise favorabile pentru o creştere economică de durată.

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus