Trimite e-mail | Printeaza
Social
23.07.2010

Situaţia inundaţiilor din Moldova examinată în cadrul şedinţei Consiliului Suprem de Securitate

Situaţia inundaţiilor din Moldova examinată în cadrul şedinţei Consiliului Suprem de Securitate

Calamităţile naturale din vara anului curent au depistat un şir de probleme, care persistă în mecanismul statal de gestionare a crizelor de acest gen. Reieşind din acest considerent suntem obligaţi să elaborăm şi implementăm un set de programe, care ne vor permite în viitor să prevenim posibilitatea unor posibile inundaţii.

Declaraţia a fost făcută astăzi de Preşedintele interimar al Republicii Moldova Mihai Ghimpu în cadrul şedinţei Consiliului Suprem de Securitate, care a examinat situaţia din Republica Moldova după inundaţiile din vara anului 2010, care au afectat 85 de localităţi din 16 raioane.

În urma şedinţei Consiliului Suprem de Securitate a fost adoptată decizia, care recomandă Guvernului Republicii Moldova să efectueze un studiu de fezabilitate şi să elaboreze un plan naţional de preîntîmpinare a inundaţiilor pe termen lung, precum şi a minimizării consecinţelor lor asupra societăţii şi mediului; în conlucrare cu comunitatea ştiinţifică, în termenii restrînşi să elaboreze propuneri concrete de monitorizare, predicţie şi prevenire pentru viitor a inundaţiilor şi altor tipuri de dezastre naturale, precum şi a accidentelor tehnogene, utilizînd pe larg rezultatele ştiinţei, inovaţiei şi practicii mondiale din domeniu; să analizeze şi după caz, să înainteze propuneri de perfecţionare a cadrului legislativ şi normativ în domeniul protecţiei civile şi situaţiilor excepţionale.

Decizia mai recomandă Executivului să analizeze măsurile întreprinse după inundaţiile din anul 2008 privind prevenirea inundaţiilor, inclusiv să identifice acţiunile şi inacţiunile factorilor de decizie şi execuţie în vederea diminuării efectului negativ al acestora, cu identificarea persoanelor vinovate; să utilizeze mecanismele şi alocaţiile prevăzute în Fondul ecologic naţional pentru verificarea, renovarea şi consolidarea tuturor construcţiilor hidrotehnice ale obiectelor acvatice şi în special a celor care prezintă risc sporit de prejudiciere a economiei naţionale.

În scopul asigurării transparenţei şi echităţii, Consiliul Suprem de Securitate recomandă Guvernului Republicii Moldova  să completeze comisiile centrale şi locale de luare a deciziilor şi distribuire a ajutoarelor umanitare, resurselor financiare, materiale şi de altă natură, cu persoane, delegate de fracţiunile parlamentare şi a consiliilor raionale, precum şi reprezentanţi ai societăţii civile; să elaboreze şi să implementeze planul de măsuri şi acţiuni în vederea prevenirii şi combaterii situaţiilor epidemiologice din localităţile afectate de inundaţii; să iniţieze derularea unui concurs de proiecte de prevenire şi diminuare a consecinţelor inundaţiilor cu participarea şi atragerea activă a fondurilor naţionale şi internaţionale.

În afară de toate acestea, Guvernului i-a fost recomandat să consolideze acţiunile pe plan extern, privind colaborarea cu România şi Ucraina în elaborarea strategiei comune de prevenire a inundaţiilor provocate de apele rîurilor Prut şi Nistru, precum şi să iniţieze negocieri privind instituirea unui centru regional de prevenire şi gestionare a inundaţiilor în formatul şi structurile internaţionale deja existente în sud-estul Europei, precum şi cu alte state cointeresate din regiune.

În decizia adoptată de Consiliul Suprem de Securitate este indicat ca Procuratura Generală, Serviciul de Informaţii şi Securitate şi Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei să monitorizeze şi să informeze lunar Preşedintele Republicii Moldova privind  respectarea legislaţiei în construcţie, legalitatea şi corectitudinea utilizării raţionale a tuturor mijloacelor destinate lichidării consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010.

În finalul deciziei adoptate este menţionat că Guvernul, Procuratura Generală şi Serviciul de Informaţii şi Securitate să informeze Consiliul Suprem de Securitate despre mersul îndeplinirii prevederilor stipulate în acest document către 1 octombrie 2010, 1 decembrie 2010, iar ulterior - trimestrial, informează un comunicat al Administraţiei Prezidenţiale. 

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus