Trimite e-mail | Printeaza
Economie
02.07.2010

Programul de susţinere şi dezvoltare a IMM cu suportul financiar al Guvernului Japoniei continuă

Ministerul Economiei cu suportul Guvernului Japoniei implementează pe teritoriul Republicii Moldova Programul de susţinere şi dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru promovarea eforturilor privind ajustările economice structurale.
Programul este destinat facilitării procurării de către subiecţii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii a unui vast sortiment de echipament de producere. Echipamentul procurat în cadrul Programului va fi oferit beneficiarilor în regim de leasing pe o perioadă de un an (fără gaj). Dobânda de leasing este la cota zero.

În cadrul Programului va fi achiziţionat doar echipament nou de import, fiind exclus cel de origine autohtonă.
La achiziţia şi importul echipamentului va fi aplicată cota zero la plata taxei pe valoarea adăugată, şi vor fi scutite de plata taxei vamale şi a taxei pentru efectuarea procedurilor vamale.
Cererile de solicitare pentru participare la prezentul Program urmează să vizeze procurări în valoare minimă de 500.000 lei, iar valoarea maximă, respectiv, 2.500.000 lei.

Perioada de prezentare a setului de documente necesare pentru participare la Program este 5 iulie 2010 - 19 iulie 2010. Setul de documente va fi depus de reprezentantul întreprinderii la adresa indicată mai jos.
Ministerul Economiei al Republicii Moldova,
Unitatea de Implementare a Grantului Acordat de Guvernul Japoniei
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 180, biroul 812a, tel: 296718, fax:296719,
Informaţii detaliate privind Programul vizat, cererea de aplicare şi criteriile de eligibilitate ale solicitanţilor, precum şi lista Echipamentului eligibil pentru a fi procurat în cadrul Programului, le puteţi obţine la următoarea adresă: www.jnpga.md. E-mail: office.giu@jnpga.md.

Guvernul Japoniei în baza acordurilor încheiate dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei, i-a acordat R.Moldova începând cu anul 2005, un Grant în patru tranşe, în valoare totală de 1300 mil.Yeni japonezi (aproximativ 11,9 mil. dolari) pentru promovarea eforturilor privind ajustările economice structurale (Japanese Non Project Grant Aid).
În anul 2010, în cadrul Tranşei III a Fondurilor Partenere, Unitatea de Implementare a Grantului Acordat de Guvernul Japoniei a colectat 101 cereri în valoare totală de 182 mil.lei, pentru participare la concurs.

În rezultatul examinării şi evaluării cererilor de participare a solicitanţilor şi în limita disponibilităţilor mijloacelor Fondurilor Partenere, au fost acceptate pentru finanţare 11 proiecte, valoarea acestora constituind 22,4 mil. lei în domeniile: păstrarea fructelor şi legumelor - 6, creşterea ciupercilor - 1, prelucrarea fructelor - 2, creşterea porcinelor - 1, creşterea iepurilor - 1 proiect.

Până în prezent, în cadrul implementării Programului pentru Tranşele I - IV şi a Fondurilor Partenere pentru Tranşele I şi III numărul total de beneficiari constituie 106 agenţi economici, iar valoarea totală a Grantului acordat de către Unitate beneficiarilor Programului, constituie 44,8 mil. lei (aproximativ 4 mil. dolari) din valoarea totală de 151,5 mil. lei, utilaj livrat beneficiarilor în regim de leasing, atată un comunicat al Ministerului Economiei.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus