Trimite e-mail | Printeaza
Economie
01.07.2010

De la 1 iulie 2010, CCI a Moldovei eliberează carnete ATA

Începând cu 1 iulie 2010, Camera de Comerţ şi Industrie a Moldovei eliberează agenţilor economici interesaţi carnete ATA pentru admiterea temporară a mărfurilor. Carnetele ATA sunt emise şi recunoscute în 67 de ţări, membre ale sistemului ATA, facilitând traficul de mărfuri ce se realizează în cadrul regimului de admitere temporară.

Carnetul ATA este un document vamal internaţional cu valoare de declaraţie vamală, utilizat pentru admiterea temporară a mărfurilor, cu excepţia mijloacelor de transport, care cuprinde o garanţie valabilă la nivel internaţional, în vederea acoperirii drepturilor şi taxelor de import. Abrevierea „ATA" este constituită dintr-o combinaţie de termeni francezi "admission temporaire" şi englezi "temporary admission"( "admitere temporară").

Conform Regulamentului cu privire la eliberarea carnetelor ATA, publicat în Monitorul Oficial nr. 72-74/290a din 14 mai 2010, printre mărfurile ce cad sub incidenţa carnetului ATA la admiterea temporară şi exportul temporar al acestora în/din Republica Moldova sunt: mostrele comerciale (obiecte preţioase, confecţiile, mostrele de referinţă); mărfurile destinate prezentării sau utilizării la expoziţii internaţionale, iarmaroace, conferinţe şi în cadrul evenimentelor similare; echipament profesional (computere, echipament de televizare şi radiodifuziune, instrumente muzicale etc).

Termenul de valabilitate al carnetului ATA este de 1 an din data eliberării acestuia.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 495 din 14.08.2009, Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova a fost desemnată în calitate de asociaţie emitentă şi garantă a titlurilor de admitere temporară (carnete ATA). Carnetul ATA se eliberează de către Departamentul Expertize, Evaluare şi Certificare al CCI a Moldovei, în termen de 5 zile lucrătoare din momentul depunerii cererii-declaraţie şi documentelor solicitate.

Referindu-se la utilitatea carnetelor ATA, Vasile Nicolai, directorul Departamentului Expertize, Evaluare şi Certificare al CCI a Moldovei, a menţionat faptul că actul respectiv permite reducerea costurilor pentru vămuire şi simplifică procedurile vamale prin prezentarea unui document unic care substituie declaraţiile vamale naţionale la vămuirea anumitor categorii de mărfuri. În felul acesta, întreprinzătorii vor economisi timp şi resurse financiare, utilizând acelaşi document unic, pentru vizitarea mai multor ţări în cursul aceleiaşi călătorii şi pentru efectuarea călătoriilor într-un interval de 12 luni. Carnetele ATA permit eliminarea obligaţiei de plată a unor garanţii financiare adiţionale de tranzit sau de import temporar.

Sursa citată a accentuat că, printre statele unde vor fi recunoscute carnetele ATA emise în Moldova, sunt şi principalii parteneri economici ai ţării noastre. Companiile ce doresc să-şi găsească parteneri de afaceri ori să-şi promoveze mărfurile în Austria, Belgia, Bulgaria, Belarus, China, Federaţia Rusă, Germania, Grecia, Franţa, Italia, Polonia, România, SUA, Turcia, Ucraina etc, vor face acest lucru mult mai uşor, beneficiind de avantajele carnetelor ATA. 

Potrivit CCI, R.Moldova a aderat la Convenţia privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul, la 26 iunie 1990. Potrivit legii nominalizate, ţara noastră a acceptat toate anexele convenţiei, cu excepţia celor ce ţin de mărfurile importate în legătură cu o operaţiune de fabricare şi mărfurile importate în cadrul micului trafic de frontieră.

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus