Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
29.06.2010

CtEDO a pronunţat hotărârea cu privire la satisfacţia echitabilă în cauza Ipteh S.A. şi Alţi

La 29 iunie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a pronunţat hotărârea cu privire la satisfacţia echitabilă în cauza Ipteh S.A. şi Alţii c. Moldovei. Curtea a scos de pe rol cererea la solicitarea reclamanţilor. 

Anterior, la 24 noiembrie 2009 („hotărârea principală"), Curtea a decis că a existat încălcarea drepturilor reclamanţilor prevăzute de art. 6 § 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) şi de art. 1 Protocolul nr. 1 la CEDO (protecţia proprietăţii), pe motiv de anulare a privatizării unei clădiri în Chişinău, cu încălcarea principiului egalităţii armelor şi a securităţii raporturilor juridice. Deoarece, la acel moment, chestiunea aplicării art. 41 CEDO nu era gata pentru decizie, Curtea a rezervat-o pentru o hotărâre separată, invitând Guvernul şi reclamanţii să prezinte, în termen de 3 luni, observaţii cu privire la satisfacţia echitabilă sau să informeze Curtea cu privire la orice acord amiabil încheiat între părţi.

Ca urmare a hotărârii din 24 noiembrie 2009, la 22 aprilie 2010, Curtea Supremă de Justiţie a admis cererea de revizuire depusă de reclamanţi împotriva deciziei sale din 28 august 2008, prin care a fost anulată privatizarea, şi a casat-o. Instanţa a reexaminat fondul cauzei, a respins acţiunea Procurorului General de anulare a privatizării şi a obligat Ministerul Finanţelor să compenseze reclamanţilor daunele materiale, morale şi costuri şi cheltuieli. Primului reclamant (Ipteh S.A.) i s-au acordat EUR 196,952.53, celui de-al doilea (Worldway Limited) - EUR 46,545.47, celui de-al treilea (Kapital Invest S.A.) - EUR 58,000 şi celui de-al patrulea (Ion Rusu) - EUR 18,434.88. Decizia a devenit irevocabilă la momentul pronunţării.

La 10 mai 2010, reclamanţii au informat Curtea despre hotărârea din 22 aprilie 2010, solicitând scoaterea de pe rol a cererii deoarece litigiul a fost soluţionat la nivel naţional, informează un comunicat ai Asociaţiei Juriştii pentru Drepturile Omului.

cuvinte-cheie: CEDO

Comentarii (5)

 

Related news

Sus