Trimite e-mail | Printeaza
Economie
11.06.2010

La Ministerul Economiei au fost dezbătute mai multe subiecte pentru mediul de afaceri din RM

Viceprim-ministru, ministrul Economiei Valeriu Lazăr a prezidat, cea de-a ІІІ-a şedinţă a Consiliului Consultativ de pe lîngă Ministerul Economiei (CCME). La şedinţă au participat membrii Consiliului Consultativ , reprezentanţii mediului de afaceri, precum şi directorii direcţiilor generale ale ME.

Potrivit Ministerului Economiei, în cadrul şedinţei au fost dezbătute proiectele de acte legislative cu referire la modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2010 şi politica fiscala pentru anul 2011, precum şi propunerile Ministerului Economiei în vederea îmbunătăţirii documentelor în cauză.

Cu referire la proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii bugetului de stat, în special, a fost abordată problema necesităţii reconfigurării viziunii vizavi de reducerea investiţiilor capitale, prin revenirea la sumele planificate în acest scop pentru anul curent întru asigurarea creşterii economice.

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative ce rezultă din politica fiscală pe anul 2011 a fost discutat prin prisma reanimării economiei, care urmează a fi însoţită de înviorarea procesului investiţional, inclusiv a investiţiilor străine directe, sporirea volumului producţiei industriale, agricole şi serviciilor, fapt necesar a fi stimulat prin intermediul instrumentelor respective ale politicii fiscale.

În acelaşi context, au fost dezbătute mai multe subiecte relevante pentru mediul de afaceri din RM, cum ar fi: introducerea impozitului unic, majorarea cotei TVA de la 8% la 20% la zahăr şi o serie de alte subiecte, concluzia finală fiind că impactul negativ asupra antreprenoriatului în urma implementării acestor propuneri va fi unul semnificativ.

Concomitent au fost prezentate şi susţinute de către membrii Consiliului Consultativ mai multe propuneri din partea Ministerului Economiei, precum: includerea municipiilor Chişinău şi Bălţi în art. 1011 al Codului fiscal pentru restituirea TVA la investiţiile capitale; scutirea de la achitarea TVA şi taxei vamale a importului materiei prime şi a articolelor de completare utilizate nemijlocit la fabricarea mărfurilor destinate exportului; scutirea de la achitarea TVA a utilajului nou importat; optimizarea mecanismului de restituire a TVA; aplicarea practicilor internaţionale de raportare a pierderilor fiscale de 5 ani, fără divizarea lor în părţi egale întru îmbunătăţirea climatului antreprenorial, stimularea producerii industriale locale şi promovării exporturilor.

Consiliul Consultativ pe lîngă Ministerul Economiei a fost creat în calitate de organ consultativ, fără personalitate juridică, funcţionînd în condiţii de parteneriat şi asigurînd participarea societăţii civile şi sectorului privat în procesul de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi revizuire a politicilor promovate de ME. Din componenţa CCME fac parte viceminiştrii Economiei, directorii direcţiilor generale ale ME, directorii- Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din RM, Asociaţiei Investitorilor Străini, Uniunii Republicane a Asociaţiilor Producătorilor Agricoli „UniAgroProtect", Uniunii Transportatorilor şi Drumurilor, precum şi ONG-urilor, centrelor analitice etc.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus