Trimite e-mail | Printeaza
Economie
11.06.2010

Investiţiile în capital fix s-au redus

Potrivit Ministerului Economiei, în contextul crizei financiare globale şi recesiunii principalelor economii pe plan mondial, volumul total al investiţiilor în capital fix în trimestrul І al anului 2010 a constituit 880,4 mil. MDL, micşorându-se faţă de perioada respectivă a anului precedent cu 23,4%. În acelaşi timp, de menţionat este faptul că ritmurile de scădere ale investiţiilor în capital fix în comparaţie cu anul 2009 s-au încetinit.

Sursa principală a investiţiilor continuă a fi mijloacele proprii ale agenţilor economici şi ale populaţiei - 63,5% din volumul total al investiţiilor în capital fix, urmată de mijloacele investitorilor străini - 23,5%. Cota ambelor poziţii a crescut considerabil în comparaţie cu anul 2009, ceea ce indică constrângerea altor surse de finanţare a investiţiilor. Astfel, următoarea sursă reprezintă creditele bancare, cota cărora este relativ nesemnificativă 6,3%, continuând scăderea din 2009. Mijloacele finanţate din contul bugetului public au constituit doar 5%, micşorându-se faţă de trimestrul I al anului 2009 cu circa 3 puncte procentuale, la fel urmând trendul descendent.

Cea mai mare scădere a activităţii investiţionale au înregistrat întreprinderile cu proprietate mixtă (publică şi privată) de circa 60%, precum şi întreprinderile cu proprietate privată autohtonă - cu 38,9% faţă de 2009. În acelaşi timp, investiţiile în întreprinderile cu proprietate publică s-au majorat cu 3,3% faţă de trimestrul I anului 2009, iar ritmul scăderii investiţiilor ale întreprinderilor cu capital străin şi ale întreprinderilor mixte a fost mult mai lent şi a constituit, respectiv 10% şi 27,6%.

Conform datelor ME, în timp ce întreprinderile proprietate publică înregistrează anumite progrese din punct de vedere al activităţii investiţionale, sectorul privat (autohton, mixt şi străin) are nevoie de o stimulare suplimentară.

Activitatea investiţională este distribuită neuniform pe teritoriul RM, fiind puternic concentrată într-un singur centru - municipiul Chişinău, unde volumul investiţiilor pe parcursul ultimilor ani variază între 59 - 66% din totalul pe republică. De menţionat este că, a scăzut activitatea investiţională în zona Sud şi în zona Nord, pe când investiţiile în capital fix în UTA Gagauzia chiar au înregistrat o creştere.

În ceea ce priveşte fluxul net al investiţiilor străine directe (ISD), acesta a început să scadă în trimestrul IV al anului 2008 şi a continuat scăderea în anul 2009. Aşadar, volumul ISD atrase în economia naţională, în trimestrul IV 2008 a constituit 150,9 mil. USD, iar în anul 2009 acest indicator a alcătuit 86,4 mil. USD, micşorându-se comparativ cu anul 2008 de circa 8,2 ori.

Conform situaţiei din 1 ianuarie 2010, cele mai atractive ramuri ale economiei pentru ISD sunt: activităţile financiare - 22,0% din volumul ISD în Moldova, respectiv- comerţul cu ridicată şi cu amănuntul - 19,0%; industria prelucrătoare - 18,0% (20,1%), tranzacţii imobiliare - 17,5%, transporturi şi comunicaţii - 8,9% şi energie electrică, gaz şi apă - 7,9%.

Sursele de provenienţă ale ISD sunt destul de diversificate. Conform situaţiei de la 1 ianuarie 2010 73,6% constituie investiţiile din statele UE; 8,9% din ţările CSI, din care Rusia - 7,7% (12,0%) şi 17,5% (16,6%) din alte ţări. Cel mai important investitor este Olanda cu o pondere de 17,5% .

În scopul ameliorării climatului investiţional şi creării condiţiilor favorabile pentru activitatea de întreprinzător, Ministerul Economiei a elaborat pînă în prezent, un pachet de iniţiative legislative care vizează domenii precum: demonopolizarea importului de carne şi a produselor din carne; noile reguli de import cu scop de liberalizare şi demonopolizare; facilitarea creşterii competitivităţii producţiei autohtone pe piaţa internă şi micşorarea preţului de consum; simplificarea procedurilor de autorizare activităţii la obiectele industrial periculoase; stimularea parteneriatului public-privat; crearea parcurilor industriale; crearea zonei economice libere "Bălţi" etc.

În acelaşi context, Ministerul Economiei îşi propune să realizeze pînă la sfîrşitul anului 2010 acţiuni precum: elaborarea unei noi Strategii de atragere a investiţiilor şi de promovare a exportului; facilitarea de scutire de plata TVA la importul de utilaj industrial nou; crearea Consiliului pentru promovarea proiectelor investiţionale de importanţă naţională; asigurarea prin norme legale a transparenţei şi eficienţei mecanismelor de acordare a facilităţilor speciale potenţialilor investitori care activează în domeniul inovaţional; înaintarea de propuneri vizavi de modificare a cadrului legal în vederea simplificării procedurilor de eliberare a semnăturilor electronice, precum şi reducerii costurilor acestora etc.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus