Trimite e-mail | Printeaza
Economie
10.06.2010

Ministerul Economiei asigură consumatorii din zona de deservire a SA “RED - Nord” că furnizările de energie electrică vor fi efectuate la timp

Ministerul Economiei asigură consumatorii din zona de deservire a SA “RED - Nord” că furnizările de energie electrică vor fi efectuate la timp

Potrivit Ministerului Economiei, la data de 3 iunie, Curtea de Apel Economică a emis o încheiere privind admiterea cererii introductive a SRL "Energoalians" din Ucraina de intentare a procesului de insolvabilitate faţă de SA "RED - Nord". Conform încheierii judecătoreşti, drept motiv aplicării acestei măsuri a servit datoria SA "RED - Nord" faţă de SRL "Energoalians" din Ucriana în valaore de 1 590 831,72 dolari SUA pentru energia electrică furnizată.

În acest context, Ministerul Economiei, în calitate de acţionar unic al SA "RED - Nord", vine cu precizări, că încheierea în cauză nu este motivată în fond, drept urmare, nefiind temei obiectivi de a califica SA "RED - Nord" drept una insolvabilă. Datoriile SA "RED - Nord" faţă de furnizori ai energiei electrice livrate sînt stinse, la moment nefiind înregistrate careva obligaţiuni faţă de SRL "Energoalians".

De asemenea, solvabilitatea SA "RED - Nord", inclusiv asigurarea obligaţiunilor curente faţă de furnizori, nu poate fi pusă la îndoială, fapt confirmat şi de rapoartele financiare ale întreprinderii pentru anul 2010.

La fel, conform deciziei adunării generale ale acţionarilor din anul curent, întreprinderea urmează să-şi majoreze capitalul social cu 90 mln. lei din contul capitalului propriu. Astfel, indicatorii de solvabilitate financiară sînt conforme standardelor în domeniu şi arată clar capacitatea de plată a întreprinderii. Anterior a fost comunicat ca pierderile Retelelor electrice de distributie Nord in 2009 au alcatuit 39,3 mil. lei fata de venitul net de 64,49 mil. lei in anul precedent. In 2009 volumul vanzarilor intreprinderii a crescut cu 4,1% - de la 640,5 mil. la 666,9 mil. lei (54,7 mil. dolari SUA). 100% din actiunile intreprinderii apartin statului. Anterior intreprinderea de mai multe ori a fost scoasa la privatizare impreuna cu RED Nord-Vest, dar fara succes. Sa cumpere RED-Nord a pretins in special compania rusa SAD Inter RAO EES.

Drept urmare, în opinia Ministerului Economiei, referirea formală de către instanţa la unele articole din Legea insolvabilităţii nu poate servi drept temei pentru admiterea cererii introductive.

În acest condiţii şi avînd la bază cadrul legal existent, precum şi situaţia economico - financiară a întreprinderii, SA "RED - Nord" va depune în regim de urgenţă un recurs la Curtea Supremă de Justiţie pentru a-şi apăra interesele sale legitime.

In pofida litigiului apărut, Ministerul Economiei ar dori să informeze publicul larg, că consumatorii din zona de deservire a SA "RED - Nord" nu vor avea de suferit, iar furnizările de energie electrică urmează a fi efectuate în corespundere cu legislaţia în vigoare şi contractele încheiate cu consumatori.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus