Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
29.04.2010

CCCEC: Fosta conducere a „Moldtelecom” bănuită că a prejudiciat întreprinderea în proporţii deosebit de mari

Ca urmare a verificării activităţii economico-financiare a S.A. „Moldtelecom", Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei a stabilit multiple încălcări, admise de către factorii de decizie ai acesteia, soldate cu prejudicierea întreprinderii în proporţii deosebit de mari.

La 02.09.2009, Centrul a pornit o cauză penală în privinţa foste administraţii a S.A. „Moldtelecom", conform elementelor infracţiunii prevăzute de lit. b) alin. (3) art. 335 Cod penal, pe faptul folosirii intenţionate a situaţiei de serviciu în interes material, soldată cu urmări grave pentru companie.

Potrivit CCCEC, în cadrul urmăririi penale s-a stabilit că factorii de decizie nu ţineau cont de prevederile Regulamentului intern cu privire la achiziţii la selectarea furnizorilor, acestea fiind organizate fără licitaţii publice, în condiţii de netransparenţă, fiind preferate în multiple cazuri, firme afiliate. Acest fapt a condus la suportarea unor cheltuieli suplimentare şi a dat posibilitate companiilor selectate să obţină supraprofituri. Doar de la achiziţionarea terminalelor mobile, S.A. „Moldtelecom" a fost prejudiciată cu circa 39 milioane lei.

Totodată, verificarea relaţiilor existente între S.A. „Moldtelecom", cu două firme a demonstrat tranşant că una dintre acestea a fost fondată în exclusivitate pentru a servi în calitate de intermediar în scopul tăinuirii relaţiilor de afinitate existente între ex-directorul general al S.A. „Moldtelecom", dl Gh. Ursachi şi o rudă de a sa de gradul I, care era şi fondatorul unui S.R.L. care derula afaceri cu S.A. „Moldtelecom". În paralel, respectiva rudă era angajată în calitate de vicedirector al Departamentului vânzări servicii, fiind parte la unele tranzacţii cu conflict de interese.

Prin adoptarea de către Consiliul Societăţii a deciziei de prelungire a contractelor privind terminaţia traficului internaţional şi menţinerea reducerii de 0,02 dolari SUA/min., în contradicţie directă cu interesele S.A. „Moldtelecom", s-a condiţionat prejudicierea acesteia cu 12,2 mln. lei în anul 2008 şi, respectiv, 3,6 mln. lei, în primele 10 luni ale anului 2009. În total - 15779430 lei.

Ca rezultat al faptului că foştii factori de decizie ai S.A. „Moldtelecom" au acceptat semnarea contractelor privind traficul internaţional cu anumiţi agenţi economici străini, înregistraţi în zonele „off-shore", nefiind întreprinse măsuri concrete în vederea neadmiterii acumulării datoriilor debitoare, au favorizat cauzarea unui prejudiciu companiei în mărime de 24,2 mln. lei.

Acţiunile de urmărire penală continuă.

De menţionat că în 2009, CCCEC a pornit o cauză penală şi în privinţa cet. Ursachi Gheorghe conform elementelor infracţiunii prevăzute de alin. (1) art. 3301 Cod penal, pe faptul eschivării de la prezentarea declaraţiilor cu privire la proprietăţi, pentru perioada anilor 2004 - 2009. Cauza este remisă Procuraturii Anticorupţie.

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus