Trimite e-mail | Printeaza
Economie
09.04.2010

Patru experţi americani vor acorda consultanţă gratuită întreprinderilor agricole din Moldova

Patru experţi americani de înaltă calificare vor sosi, pe parcursul lunii aprilie, în Moldova, pentru a acorda consultanţă gratuită unor întreprinderi agricole autohtone în tehnicile de ultimă oră de producere şi de dezvoltare a afacerilor. Asistenţa consultativă se va axa pe: producerea legumelor, inclusiv ecologică; metodele moderne de cultivare a căpşunelor; sporirea fertilităţii solului, aerisirea şi încălzirea în sere; precum şi elaborarea strategiilor de dezvoltare continuă a cooperativelor. Asistenţa consultativă va fi acordată în cadrul Programului De la Fermier la Fermier, implementat în ţara noastră de CNFA, cu suportul USAID.    

În perioada 12-24 aprilie, Cathryn Kloetzli, expert în extensiunea agricolă la Universitatea Tehnică Virginia, va asista SRL Podgoreni din Lingura, Cantemir, la iniţierea producerii legumelor în sere. Asistenţa va consta din efectuarea unor transferuri de cunoştinţe către managementul şi angajaţii companiei în tehnologiile de producere, inclusiv ecologice, combaterea buruienilor şi dăunătorilor şi controlul umidităţii în sere. De asemenea, Cathryn Kloetzli va analiza, împreună cu specialiştii întreprinderii, diferite metode alternative de încălzire şi ventilare. În urma conlucrării cu expertul american, reprezentanţii SRL Podgoreni speră să-şi extindă activităţile, să mărească numărul de angajaţi şi să-şi sporească veniturile. 

Diane Twete, doctor în horticultură la Universitatea de Stat Oregon va lucra, în perioada 19 aprilie-5 mai, cu membrii Grupului de producători de căpşune din Ungheni, pentru a îmbunătăţi tehnologiile de cultivare. În acest scop, Diane Twete va instrui producătorii în aspecte privind fertilitatea solului şi în metodele moderne de cultivare a căpşunelor. Cu asistenţa expertului american, producătorii de căpşune speră să sporească numărul de membri ai grupului, volumul producţiei şi veniturile acestora.

Doctorul în ştiinţe Bruce Williams, consultant în agronomie şi horticultură în statul Carolina de Nord, va acorda asistenţă GŢ Pulbere Oleg din Gaşpar, Edineţ, în perioada 21 aprilie-1 mai, orientată spre îmbunătăţirea producerii legumelor în sere. Recomandările expertului american se vor concentra pe aspecte ce ţin de fertilitatea solului, folosirea mijloacelor de producţie, ventilarea şi încălzirea în sere. Asistenţa în cauză are ca scop sporirea productivităţii şi, nemijlocit, a volumelor de producţie pentru majorarea, în ultimă instanţă, a veniturilor gospodăriei. 

Consultantul în afaceri, doctorul în ştiinţe Dick Edwards, va efectua, în perioada 26 aprilie-8 mai, o evaluare a pieţei de desfacere, mediului concurenţial şi a oportunităţilor pentru extinderea activităţilor curente ale CÎ Agrostoc. Împreună cu managementul cooperativei, expertul va lucra la elaborarea unei strategii de dezvoltare continuă a CÎ Agrostoc. Reprezentanţii cooperativei speră că asistenţa expertului american va contribui la sporirea calităţii serviciilor, a numărului de membri, vânzărilor anuale şi, respectiv, a veniturilor CÎ Agrostoc.

Pe parcursul anului curent se preconizează ca cel puţin 15 întreprinderi din ţara noastră să beneficieze de consultanţă gratuită, acordată sub formă de voluntariat de către circa 25 de experţi americani, selectaţi pe bază de concurs, în cadrul Programului De la Fermier la Fermier.

CNFA este o organizaţie pentru dezvoltare internaţională din SUA, creată în anul 1985, care îşi dedică activitatea creşterii veniturilor rurale prin fortificarea capacităţilor fermierilor şi antreprenorilor rurali. Activitatea CNFA se axează pe dezvoltarea agriculturii pe baza iniţiativelor de facilitare a accesului la piaţă, creştere a competitivităţii afacerilor agricole, sporire a productivităţii şi creştere a accesului întreprinderilor la finanţe şi mijloace de producţie. În Moldova, CNFA implementează în prezent Programul De la Fermier la Fermier în valoare de 2,5 mln de dolari, cu durata de cinci ani, şi a finalizat recent Proiectul Dezvoltarea Businessului Agricol în valoare de 12 mln de dolari.    

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus