Trimite e-mail | Printeaza
Politic
26.02.2010

Încălcări la folosirea banilor publici de către fosta conducere a MAI

În rezultatul analizei Raportului de audit al Curţii de Conturi privind legalitatea gestionării patrimoniului public de către Ministerul Afacerilor Interne şi instituţiile subordonate în perioada anilor 2002-2009 (9luni), Procuratura Generală a constatat încălcări grave a legislaţiei la folosirea banilor publici din partea fostei conduceri a MAI.

Astfel, fosta conducere a MAI, în perioada 2004-2008, la solicitarea fostului şef al Departamentului serviciilor operative dl Gh. Cosovan, sub pretextul necesităţilor de serviciu a subdiviziunii menţionate, a încheiat cu Î.S. „Constructorul" şase contracte de locaţiune a unor încăperi nelocuibile din str.Zelinschi 15, blocul 3, mun.Chişinău, cu suprafaţa 220 m.p. Verificările efectuate au stabilit că, încăperile în cauză din 2001 pînă la 01.10.2009 au fost ocupate şi utilizate de Comitetul raional Botanica al PCRM, plata pentru locaţiune fiind achitată de către MAI, ca rezultat bugetului public fiindu-i cauzat un prejudiciu material în sumă de 502,7 mii lei.

Analogic, în perioada 2005-2009 (9 luni), Fracţiunea parlamentară a PCRM, în special deputatul Iurie Eriomin, ilegal a utilizat automobilul de model RAF-2203 proprietatea Centrului Tehnic şi Transport al MAI, cheltuielile de exploatare, întreţinere şi reparaţie a automobilului menţionat în sumă de 326,2 mii lei, au fost suportate de către MAI.

Pe faptele indicate Procuratura Generală a dispus pornirea urmăririi penale în baza art.327 alin.(2) lit.c) Cod penal - abuzul de serviciu. Concomitent, la Curtea de Apel Economică a fost înaintată o cerere de chemare în judecată, privind încasarea din contul PCRM în contul MAI a prestaţiei efectuate în favoarea partidului în valoare de 829,9 mii lei.

De asemenea, s-a constatat că în perioada 2006-2008 Î.S. „Dinamo-MA" în persoana administratorului Oleg Ermacicov a încheiat cu cet.Elena Ermacicova (soţia acestuia) contracte de împrumut în sumă de 100 şi 180 mii lei, cu o dobândă de 21 % şi respectiv 24% anual. Deşi ulterior, Î.S.„Dinamo-MA" conform evidenţei contabile a obţinut venituri şi, respectiv avea posibilitatea reală de a rambursa împrumutul, acest lucru n-a fost efectuat intenţionat cu scopul obţinerii nejustificate de către soţii Ermacicov a unei dobânzi în sumă de 132,1 mii lei. La fel, în aceiaşi perioada cet. Oleg Ermacicov, neîntemeiat a achitat unei persoane fizice (Ruxanda Romanciuc) lunar, sume de bani pentru nişte servicii dubioase de marketing, care sînt confirmate doar prin întocmirea unui singur act de îndeplinire a lucrărilor pentru fiecare an, în suma de 92,3 mii lei.

Pe faptele indicate Procuratura Generală a dispus pornirea urmăririi penale în baza art.327 alin.(2) lit.c) Cod penal - abuzul de serviciu.

Concomitent, potrivit Raportului de audit al Curţii de Conturi, în perioada anilor 2003-2008 în adresa MAI din partea Consiliului Europei şi Asociaţiei Europeane a Colegiilor de Poliţie, au parvenit mijloace financiare în sumă totală de 1392,3 mii lei. Aceste mijloace, deşi erau destinate MAI pentru pregătirea şi desfăşurarea conferinţelor, seminarelor, „meselor rotunde", nu au fost transferate la conturile trezoriale de mijloace speciale, dar se acumulau la conturile de decontare ale Î.S. „Tehnosec". Analiza utilizării mijloacelor menţionate a stabilit că MAI nu dispune de agendele evenimentelor şi activităţilor organizate, precum şi de devizele de cheltuieli care ar confirma organizarea şi desfăşurarea manifestaţiilor, fapt care trezeşte bănuieli referitor la utilizarea acestora conform destinaţiei.

Pe faptul dat Procuratura Generală a dispus pornirea urmăririi penale în baza art.191 alin.(5) Cod penal - delapidarea averii străine.

La fel, investigaţiile efectuate au constatat că, fosta conducere a Comisariatului General de Poliţie al mun.Chişinău (CGP al mun. Chişinău) şi a Regimentului de Patrulă şi Santinelă „Scut" (RPS „Scut") în detrimentul intereselor statului au încheiat cu întreprinderea particulară ÎC„Coopalimentara" contracte de colaborare, privind plasarea unităţile de transport reţinute la parcarea acesteia pentru care, ultima se obliga să transfere lunar câte 18 şi respectiv 20 lei pentru fiecare unitate de transport plasată. De menţionat că un contract similar exista cu Î.S.„Direcţia specializată montare şi exploatare a mijloacelor tehnice de regulamentare a circulaţiei auto a poliţiei rutiere" a MAI (în continuare - Î.S. „DSME" a MAI), care achita pentru fiecare unitatea de transport plasată cîte 55 lei.

Conform Anexei nr.1 la contracte, pentru transportarea, escortarea şi însoţirea de către colaboratorii poliţiei a unităţilor de transport blocate, urmau să se încaseze în contul CGP al mun. Chişinău şi RPS „Scut" cîte 286 lei, iar pentru păstrare, în funcţie de categoria unităţilor de transport, diferite tarife pe oră. De fapt, pentru subdiviziunile MAI au fost calculate şi achitate numai sumele prevăzute în contracte, pe cînd clauzele stipulate în Anexe nu au fost executate, ca rezultat acestora le-a fost cauzat un prejudiciu material în sumă de 413,0 mii lei.

Pe faptul dat Procuratura Generală a dispus pornirea urmăririi penale în baza art.329 alin.(2) lit.b) Cod penal - neglijenţa în serviciu.

În acelaşi timp, în rezultatul investigaţiilor efectuate la Î.S.„Cartuş" s-a stabilit că, în decursul anilor 2004-2008, întreprinderea a achitat ÎM „Orange Moldova" SA pentru convorbirile telefonice efectuate de pe numărul 069110489, de către ex-ministrul afacerilor interne, dl Gh. Papuc şi care nu ţin de activitatea întreprinderii, sumă de 110,4 mii lei.

Pe faptul dat Procuratura Generală a dispus pornirea urmăririi penale în baza art.327 alin.(2) lit.c) Cod penal- abuzul de serviciu.

Totodată, în cadrul controlului s-a constatat că urmare a nerespectării de către responsabilii MAI a cadrului legal aferent achiziţiilor de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului, efectuarea formală a procedurilor de achiziţie, nestudierea pieţei la procurarea produselor alimentare, automobilelor de lux, destituirii neîntemeiate a personalului MAI din funcţiile deţinute, procurarea din banii publici a cadourilor unor demnitari de stat etc., bugetului public i-a fost cauzat un prejudiciu material în valoare de 3 278 200 lei.
Pe faptele menţionate Procuratura Generală a dispus pornirea urmăririi penale în baza art.329 alin.(2) lit.b) Cod penal - neglijenţa în serviciu.

În cadrul urmării penale urmează a fi stabilite persoanele vinovate de prejudicierea statului şi trase la răspundere penală, cu înaintarea unor acţiuni civile privind recuperarea prejudiciului cauzat bugetului public.

Cauzele penale menţionate sînt luate la controlul Procuraturii Generale  anuntă Serviciul de presă al Procuraturii Generale.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus