Trimite e-mail | Printeaza
Politic
03.02.2010

15 partide vor evita dizolvarea

Cabinetul de Miniştri a aprobat astăzi, proiectul Legii privind modificarea Legii nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice, elaborat de Ministerul Justiţiei. Proiectul de lege aprobat astăzi prevede excluderea literei c) de la alineatul (2) al articolului 22 din Legea privind partidele politice.

În redacţia actuală, această normă prevede că, în cazul în care un partid nu a participat cu listele de candidaţi în două campanii electorale consecutive pentru alegerea Parlamentului sau a acumulat la fiecare din aceste alegeri un număr de voturi mai mic decât numărul de membri necesar pentru înregistrarea unui partid, Ministerul Justiţiei este obligat să înainteze Curţii de Apel Chişinău o acţiune prin care să ceară dizolvarea acestuia.

Guvernul a decis să excludă această prevedere legală, deoarece contravine articolului 41 din Constituţie, care proclamă libertatea partidelor şi a altor organizaţii social-politice, conceptului de „partid politic", aşa cum este definit în articolul 1 din Legea privind partidele politice, în calitatea sa de asociaţie benevolă, ce activează în baza principiului liberei participări, precum şi articolului 17 alin. (2) lit. b) din Lege, care consacră dreptul partidelor de a participa la alegerile organizate în corespundere cu prevederile legislaţiei.
Cabinetul de Miniştri a conchis că există un conflict de norme juridice, întrucât dreptul stabilit prin norma articolului 17 alin. (2) lit. b) din Lege este transformat în obligaţie prin efectul articolului 22 alin. (2) lit. c). În vederea înlăturării conflictului de norme creat prin existenţa acestor două prevederi contrare, a fost aprobată excluderea din textul Legii privind partidele politice a literei c) din alineatul (2) al articolului 22.
Încetarea activităţii unui partid politic într-o asemenea manieră presupune şi o încălcare a libertăţii de întrunire şi de asociere garantată de articolul 11 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor şi a Libertăţilor Fundamentale, fiind, prin urmare, inadmisibilă.
Potrivit Serviciului de presă al Ministerului Justiţiei, sub incidenţa acestei norme, şi anume sub riscul dizolvării pentru neparticipare în două campanii electorale consecutive pentru alegerea Parlamentului sau acumulare la fiecare din aceste alegeri a unui număr de voturi mai mic decât numărul de membri necesar pentru înregistrarea unui partid, ar fi fost 15 partide din cele 28 înregistrate la Ministerul Justiţiei.

Proiectele de lege elaborate de Ministerul Justiţiei sunt accesibile în versiune electronică pe pagina web.

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus