Trimite e-mail | Printeaza
Economie
06.12.2009

Guvernul R.Moldova va negocia cu Uniunea Europeană Acordul de Comerţ Liber Comprehensiv

Ministerul Economiei a elaborat Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru lansarea şi negocierea Acordului de Comerţ Liber Comprehensiv şi Aprofundat dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană

Ministerul Economiei a elaborate Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru lansarea şi negocierea Acordului de Comerţ Liber Comprehensiv şi Aprofundat dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană.

Proiectul a fost elaborate drept urmare a reuniunii Subcomitetului I Republica Moldova -Uniunea Europeana „Comerţ şi Investiţii" care a avut loc la 20 noiembrie 2009, desfăşurată la Chişinău.

Membrii reuniunii s-au expus pentru sporirea ponderii UE ca partener comercial principal al Republicii Moldova, precum şi pentru necesitatea implementării standardelor europene în domeniile vamal, protecţiei proprietăţii intelectuale şi achiziţiilor publice.

Referitor la relaţiile comerciale moldo-comunitare, părţile au apreciat evoluţiile din anii precedenţi, menţionînd, de asemenea, valorificarea Preferinţelor Comerciale Autonome precum şi necesitatea dezvoltării şi aprofundării cooperării economice dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană.

Drept rezultat a discutiilor purtate, s-a remarcat reiterarea disponibilităţii Uniunii Europene de a lansa negocieri cu Republica Moldova, începînd cu anul 2010, asupra unui Acord de Liber Schimb Comprehensiv şi Aprofundat între acestea, ca bază servind studiul de fezabilitate care a avut drept scop evaluarea potenţialului impact economic al unui acord de liber schimb între Moldova şi UE.

Totodată, este de menţionat că majoritatea efectelor schimburilor structurale şi comerciale care vor rezulta dintr-un acord de liber schimb între Moldova şi UE au fost deja impulsionate de Preferinţele Comerciale Autonome oferite Moldovei de UE în anul 2008.

Potrivit Ministerului Economiei, un Acord de Comerţ Liber Comprehensiv şi Aprofundat ar implica liberalizarea comerţului concomitent cu creşterea încrederii investitorilor în economia Republicii Moldova prin intermediul unor reforme instituţionale. Aceasta ar permite Republicii Moldovei să facă uz de avantajele sale competitive şi să obţină efecte economice pozitive pe termen lung, ceea ce la rîndul său ar forma un cadru mai previzibil pentru derularea relaţiilor comerciale cu Uniunea Europeana şi ar contribui la consolidarea încrederii în Moldova ca stat.

După consultarea cu societatea civilă şi organele publice centrale, proiectul Hotărârii Guvernului în cauză va fi prezentat spre examinare şi aprobare Guvernului Republicii Moldova.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus