Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
04.12.2009

DECLARATIA. IPNA Compania „Teleradio Moldova”

Comunicat cu privire la continuarea acţiunilor de imixtiune a conducerii Parlamentului Republicii Moldova în activitatea editorială a Companiei „ Teleradio -Moldova"

La şedinţa în plen a Parlamentului din 4 decembrie curent, preşedintele legislativului,  preşedintele - interimar al RM M. Ghimpu a acuzat Compania Teleradio Moldova că AIE nu are acces la programele radiodifuzorului public naţional.

Prin aceasta M. Ghimpu a făcut o nouă încercare de a denatura starea adevărată a lucrurilor, a face presiune asupra Companiei şi a lua controlul asupra instituţiei. Afirmaţiile respective sunt absolut nefondate. Astfel, conform datelor monitorizării, prezenţa actorilor politici doar în ştiri radio şi televiziune pentru luna octombrie este următoarele: la radio, AIE (majoritatea parlamentară, guvernul) a fost prezentă 70.24%, iar opoziţia 29,76%. La televiziune în această lună tabloul a fost următorul: AIE - 70,78%, opoziţia - 29,22%.

În luna noiembrie situaţia este următoarea - la  TV Moldova 1 AIE a fost prezentă 69,09%, opoziţia - 30,91%, la radio - 68,51% puterea şi, respectiv, opoziţia - 31,49%.

Majoritatea parlamentară  a fost prezentă şi la emisiunile de dezbateri la radio („Contrapunct") şi la Moldova 1 („Buna seara"), în alte programe tematice, inclusiv interactive. Primul ministru V. Filat a fost prezent la „Radio matinal economic", de două ori la „Bună seara" ( Cu temele de discuţie programul de guvernare şi Acordul RM - FMI). Au fost prezenţi practic toţi miniştrii noului Guvern, liderii  partidelor din coaliţia de guvernământ, deputaţi din toate fracţiunile parlamentare.

Atacurile preşedintelui parlamentului, preşedintelui - interimar al RM Mihai Ghimpu constituie o componentă a politicii de imixtiune în politica editorială şi în managementul  instituţional al Companiei. La şedinţa din 28 august 2009 preşedintele Parlamentului a cerut ca toate şedinţele legislativului să fie transmise în direct de către Companie. Astfel, Parlamentul obliga Compania să modifice în regim de urgenţă grila de emisie, să pună pe post emisiuni, indicând formatul, durata şi timpul difuzării lor. Codul Audiovizualului prevede clar (art. 50) că „IPNA Compania „Teleradio Moldova" este un serviciu public de radiodifuziune şi televiziune independent editorial , precum şi în activitatea sa de creaţie, autonom instituţional, constituit în baza capitalului financiar public, care, în condiţiile prezentului Cod, oferă servicii de programe întregii societăţi din Republica Moldova, cu acoperire a întregului teritoriu al Republicii Moldova". Prin această acţiune Parlamentul Republicii Moldova încălca vehement independenţa editorială a radiodifuzorului public, exercitând ingerinţă brutală în politica ei de programe. Or, articolul 8 al Codului Audiovizualului enunţă, că „Independenţa editorială a radiodifuzorului este recunoscută şi garantată prin lege (al.3)" explicând, că „Sunt interzise ingerinţele de orice fel în conţinutul, forma sau modalităţile de prezentare a elementelor serviciilor de programe din partea autorităţilor publice sau a oricăror alte persoane din afara instituţiei respective a audiovizualului (al.4)".

Articolul 52 al Codului Audiovizualului prevede fără echivoc că „Independenţa editorială a Companiei este garantată prin lege. Nu se admit ingerinţe operate de autorităţi publice şi nici influenţa vreunui partid, organizaţii comerciale, economice, social-politice, sindicale şi de alt ordin".  Aceasta prescrie că numai conducerea Companiei deţine dreptul exclusiv de a determina în interesul publicului larg şi în limitele prevederilor legale politica editorială, grila de emisie şi a organiza autonom şi independent activitatea de creaţie în instituţie.

La 25 septembrie 2009 conducerea Parlamentului RM a interzis Companiei Teleradio Moldova să transmită în direct la Moldova 1 şedinţa Legislativului ţării, la care se discuta programul de guvernare al Alianţei pentru Integrare Europeană pentru următorii 4 ani şi componenţa nominală a cabinetului de miniştri.  Aceste acţiuni demonstrează că actuala conducere a Parlamentului, reprezentată de coaliţia liberală, a încălcat în modul cel mai grosolan documentele  de drept fundamentale ale Republicii Moldova şi cele internaţionale.

           Parlamentul a încălcat Constituţia Republicii Moldova, art.34 al.(1): „Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit" şi al.(2): „autorităţile publice potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice..."

Parlamentul Republicii Moldova încalcă Codul Audiovizualului art.51, al.(3): „Compania are dreptul să înregistreze sau să transmită în direct fără plată şedinţe ale Parlamentului..."

Parlamentul încalcă propriul Regulament, care prevede în art. 99 al.(2): „Şedinţele în plen ale parlamentului, cu excepţia celor închise, prevăzute la al.(1), pot fi transmise în direct la posturile publice naţionale de radio şi televiziune în conformitate cu prevederile Codului Audiovizualului RM..."

Conducerea Parlamentului RM încalcă art.19 al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, care asigură fiecărui individ dreptul : „de a căuta, de a primi şi răspândi, fără consideraţii de frontieră, informaţii şi idei prin orice mijloc de exprimare".

Acţiunea conducerii Parlamentul Republicii Moldova contravine Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, art.10, al.(1), care asigură cetăţenilor „libertăţile de opinie şi libertatea de a primi şi de a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice".

Conducerea Parlamentului nu respectă nici Recomandările şi Directivele Consiliului Europei, Comitetului de Miniştri privind dreptul la informare a cetăţenilor şi la independenţa editorială a radiodifuzorului public.

Preşedintele parlamentului nu odată a refuzat să prezinte informaţii doar în exclusivitate pentru jurnaliştii de la Companie, acordând acest drept, inclusiv de transmitere în direct a lucrărilor parlamentului radiodifuzorilor privaţi din Republica Moldova.

Activiştii Partidului Liberal, al cărui lider este M. Ghimpu, dezinformează societatea privind activitatea economică - financiară, procesul de retehnologizare a instituţiei, acuză de neprofesionalism şi incompetenţă întregul colectiv de lucrători ai radiodifuzorului public, fără a avea probe şi temei juridice. La şedinţa de azi Compania practic a fost acuzată că nu se conformează indicaţiilor partidelor din majoritatea parlamentară, cerând ca să organizeze dezbateri la radio şi televiziune cu participarea unicului candidat la postul de preşedinte al RM M. Lupu. Deşi Compania a prezentat deja amănunţit programul de activitate a candidatului M. Lupu, expus de el în Parlament la 25 septembrie, la primul tur al alegerilor preşedintelui.

Problema alegerii preşedintelui RM şi depăşirea crizei din ţară a fost discutată în mai multe rânduri la radio şi televiziune, cu participarea reprezentanţilor AIE şi ai opoziţiei. Cât priveşte dezbateri publice radiotelevizate cu M. Lupu, menţionăm, că termenul de prezentare a cererilor pentru înscrierea candidaţilor la postul de preşedinte al ţării a expirat abia la  3 decembrie, pe liste rămînînd un singur candidat. Organizarea unor dezbateri publice naţionale ale unui singur candidat, ales de parlament în condiţiile lipsei de alternativă, aminteşte de practica sovietică de „ alegere „ a lui Leonid Brejnev sau altor conducători, care l-au succedat.

În legătură cu aceste atacuri Compania califică   acţiunile Alianţei Liberale drept constrângerea activităţii radiodifuzorului public naţional,  îngrădire a informaţiei şi strangulare a libertăţilor cetăţenilor RM. Încălcând în mod flagrant Codul Audiovizualului, alte legi ale ţării, actuala conducere a Parlamentului încearcă să subordoneze propriilor interese de partid politica editorială a Companiei, să minimalizeze toate eforturile depuse până acum de societatea civilă, de mass-media din Republica Moldova de a se alinia la normele şi standardele democratice europene. Ne exprimăm temerea că în aceste condiţii actuala putere va încerca să facă presiuni şi prin reducerea esenţială a bugetului Companiei, programat pentru 2010. Astfel, în mâinile conducerii Parlamentului va apărea o nouă pârghie de presiune asupra radiodifuzorului public.

În această situaţie, conştientizând urmările triste pentru libertatea mass-media, a radiodifuzorului public de la noi din ţară, apelăm la înţelegere şi sprijin din partea societăţii civile, organizaţiilor internaţionale, tuturor misiunilor diplomatice din Republica Moldova. 

Conducerea Companiei  „Teleradio Moldova"

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus