Trimite e-mail | Printeaza
Politic
02.12.2009

ALOCUŢIUNEA lui Iurie LEANCĂ la cel de-al 17-lea Consiliu Ministerial OSCE

ALOCUŢIUNEA dlui Iurie LEANCĂ, Viceprim-ministru,
Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova,
la cel de-al 17-lea Consiliu Ministerial OSCE
(Atena, 1-2 decembrie 2009)

 

Stimaţi colegi,
Doamnelor şi Domnilor,

Aş dori să mă alătur vorbitorilor precedenţi exprimând sincera noastră apreciere Preşedinţiei elene pentru lucrul efectuat pe parcursul acestui an şi pentru excelenta organizare a acestui Consiliu Ministerial.

Domnule Preşedinte,

Apreciem înalt meritele OSCE în promovarea unui climat de securitate şi cooperare în întreaga regiune euro-atlantică şi eurasiatică. Avem ferma convingere că rolul OSCE de actor vital în arhitectura securităţii europene trebuie să fie consolidat în continuare. În această privinţă, salutăm eforturile Preşedinţiei elene şi rolul său în iniţierea şi gestionarea procesului Corfu. Credem că procesul Corfu trebuie să vizeze probleme reale de securitate. El ar putea oferi o platformă pentru dezbateri cuprinzătoare, dar concentrate privind cadrul actual al Securităţii Europene şi mecanismele relevante ale OSCE, pentru a face faţă mai eficient provocărilor tradiţionale şi celor noi.

Domnule Preşedinte,

După cum Vă amintiţi, alegerile parlamentare din Moldova din luna aprilie curent nu au corespuns standardelor şi normelor internaţionale. Comportamentul anti-democratic al guvernării comuniste de atunci a pus la îndoială înseşi temeliile instituţiilor democratice din Republica Moldova.

În acelaşi timp, evenimentele din aprilie au constituit o piatră de încercare pentru forţele democratice şi societatea civilă din Moldova. Ele au declanşat o mişcare de amploare pentru schimbări politice şi sociale, care, după alegerile anticipate din iulie, au adus la putere partide democratice şi reformatoare, care au creat o coaliţie de guvernare numită Alianţa pentru Integrare Europeană. Suntem recunoscători comunităţii internaţionale şi îndeosebi OSCE pentru monitorizarea îndeaproape a situaţiei, permiţând transferul democratic al puterii şi schimbarea conducerii după opt ani de guvernare comunistă.

Noul Guvern şi-a propus o agendă ambiţioasă, dar pragmatică. Avem o viziune pentru Moldova şi suntem determinaţi să transformăm această viziune în realitate. Ne dorim ca Moldova să fie un stat prosper, reunit şi european, în pace cu sine însuşi şi cu vecinii săi. Dorim să transformăm Moldova într-un stat, în care oportunităţile economice să fie disponibile pentru toţi şi nu doar pentru câţiva aleşi.

Prin urmare, obiectivul prioritar al acestui Guvern îl constituie reformele interne şi modernizarea. Sarcina noastră este de a crea un cadru de lucru în care societatea Moldovei ar putea realiza acel progres. În topul listei noastre de sarcini este deschiderea mediului economic, asigurarea independenţei judecătoreşti, supremaţiei legii, respectării drepturilor omului şi libertăţii mass-media, acordând o atenţie specială independenţei audiovizualului public.

Domnule Preşedinte,

Permiteţi-mi să trec la o altă provocare-cheie - conflictul transnistrean. Suntem conştienţi că politica acestui dosar va fi un important test, aidoma unei hârtii de turnesol pentru noul Guvern. Fiind determinat să ofere un nou impuls procesului de soluţionare, noul Guvern a ridicat statutul coordonatorului acestui dosar la nivel de Viceprim-ministru.

Avansarea pe calea integrării europene şi amplele reforme interne sunt esenţiale pentru transformarea contextului interior al reglementării şi facilitării reintegrării Moldovei. Pe lângă această, ne-am angajat să promovăm diverse măsuri de consolidare a încrederii şi securităţii între cele două maluri. Planificăm, de asemenea, să intensificăm dialogul şi contactele cu diverşi actori din regiunea transnistreană, să revitalizăm activitatea grupurilor comune de lucru şi să susţinem în continuare populaţia şi întreprinderile din regiune. Vom continua să insistăm asupra eliminării obstacolelor existente în calea liberei circulaţii a persoanelor şi bunurilor între cele două maluri.

În acelaşi timp, facem apel pentru reluarea promptă şi necondiţionată a negocierilor în formatul 5+2, unicul mecanism internaţional recunoscut care are drept scop identificarea unei soluţii cuprinzătoare, durabile şi viabile pentru această problemă, prin asigurarea pentru regiunea transnistreană a unui statut special bazat pe respectul suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova. Apreciem plenar eforturile Preşedinţiei elene a OSCE în organizarea la 6 şi 9 noiembrie a două întâlniri informale în formatul 5+2. De asemenea, estimăm înalt activitatea Misiunii Uniunii Europene de Asistenţă la Frontiera dintre Moldova şi Ucraina.

Totodată, reiterăm îngrijorarea noastră profundă privind prezenţa militară străină continuă pe teritoriul Republicii Moldova. Avem convingerea că retragerea completă a restului forţelor şi muniţiilor Federaţiei Ruse, în conformitate cu deciziile relevante ale Summit-ului OSCE de la Istanbul din 1999, va facilita depăşirea crizei în jurul Tratatului FACE şi va constitui o măsură importantă de consolidare a încrederii şi securităţi care va facilita soluţionarea conflictului. Conştienţi de contribuţia adusă de operaţiunea prezentă de menţinere a păcii în asigurarea stabilităţii în regiune, considerăm că acum este momentul oportun pentru începerea negocierilor în vederea transformării acesteia într-o misiune multinaţională de observatori civili cu mandat internaţional.

Domnule Preşedinte,

Rămânem deplin angajaţi să lucrăm constructiv cu toate Statele participante pentru a atinge un rezultat substanţial al acestui Consiliu Ministerial, să ajutăm la restabilirea încrederii şi înţelegerii necesare.

Salutăm iniţiativa următoarei Preşedinţii kazahe de a organiza un Summit OSCE în anul viitor. Credem că o reuniune de asemenea nivel înalt, pentru prima dată după mai bine de zece ani, ar putea contribui la revigorarea Organizaţiei noastre şi avansarea dialogului pe subiecte actuale de securitate europeană.

În încheiere, aş dori să urez succes viitorului Preşedinte în exerciţiu al OSCE, colegului nostru kazah, Ministrul Kanat Saudabaev, asigurându-l de sentimentele noastre de solidaritate şi susţinere deplină în exercitarea mandatului său.

Vă mulţumesc pentru atenţie.

cuvinte-cheie: Leanca | OSCE

Comentarii (0)

 

Related news

Sus