Trimite e-mail | Printeaza
Granturi si burse
24.11.2009

Program de burse universitare din partea Guvernului SUA

Program de burse universitare din partea Guvernului SUA

Guvernul Statelor Unite ale Americii anunţă  Programul de burse universitare Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) pentru anul academic 2010-2011. Data limită de prezentare a formularelor este 15 decembrie 2009.                                                                                          

Programul de burse universitare Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) cunoscut anterior ca Programul de burse universitare (Eurasian Undergraduate Exchange Program - UGRAD) oferă celor mai buni studenţi oportunitatea de a studia în una din universităţile sau colegiile Statelor Unite ale Americii. În ultimii doisprezece ani, mai mult de 2,000 de studenţi din Eurasia şi Asia Centrală au studiat în cadrul acestui program. În anul de studii 2010-2011, circa 135 de  studenţi din Eurasia şi Asia Centrală vor bebeficia de acest program.

Programul Global UGRAD este un program al Biroului pentru Cultură şi Învăţămînt al Departamenului de Stat, SUA, şi este administrat de Consiliul pentru Cercetări şi Schimburi Internaţionale (IREX). Programul Global UGRAD în Eurasia şi Asia Centrală oferă studenţilor din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kirghizstan, RepubIica Moldova, Federaţia Rusă, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina şi Uzbekistan oportunitatea de a face studii timp de un an academic, fără obţinerea diplomei, în Statele Unite ale Americii.

Toţi participanţii programului vor frecventa orele la secţia zi timp de un an academic şi vor participa în activităţi de voluntariat în comunitatea locală în primul semestru (minimum 20 ore) şi stagiere profesională în al doilea semestru. Studenţii anului întîi la momentul aplicării vor face studiile la colegiile de doi ani de studii şi vor locui în familii-gazdă sau în cămine studenţeşti. Restul studenţilor vor face studiile în cadrul universităţilor sau colegiilor de patru ani de studii şi vor locui în cămine studenţeşti.

Bursa oferă asistenţă în depunerea documentelor pentru viza J-1, bilet tur-retur din oraşul de reşedinţă spre instituţia de învăţămînt-gazdă din SUA, asigurare medicală în caz de accident sau boală, achitarea plăţii şi taxelor obligatorii pentru studii, achitarea plăţii pentru cazare şi alimentare, bursă lunară, alocaţie limitată pentru cărţi şi oportunităţi de creştere profesională şi colaboare cu absolvenţii programelor academice ale Biroului pentru Cultură şi Învăţămînt al Departamentului de Stat, SUA.

Specialităţile propuse în cadrul Programului de burse universitare (Global UGRAD) sunt contabilitate, agricultură, antropologie, biologie, business, chimie, informatică, criminologie, economie, educaţie, inginerie, managementul mediului, geologie, servicii hoteliere, relaţii internaţionale, jurnalism şi ştiinţe ale comunicării, drept, fizică, ştiinţe politice, psihologie, sociologie, urbanistică şi americanistică, alte domenii de asemenea vor fi luate în consideraţie.  

Formularele de participare pentru Programul de burse universitare (Global UGRAD) pot fi obţinute şi urmează a fi depuse la sediul filialei Consiliului pentru Cercetări şi Schimburi Internaţionale, IREX/Moldova. Pentru varianta electronică a formularului accesaţi următoarele adrese web: www.irex.org sau www.irex.md. Criteriile de eligibilitate şi cerinţele pentru participare sunt expuse în formular.

IREX/Moldova                                   

Bd. Ştefan cel Mare 202, blocul2, et.3

Chişinău, MD-2004

Tel: 59-36-12; 23 32 31

irex@irex.md

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus