Trimite e-mail | Printeaza
Politic
16.07.2009

Declaratia Guvernului Republicii Moldova

Autorităţile Republicii Moldova constată cu profundă îngrijorare intensificarea amestecului în afacerile interne ale RM de către statul vecin România. În pofida faptului că, din cauza declaraţiilor şi acţiunilor autorităţilor româneşti, relaţiile moldo-române au fost deteriorate considerabil, Republica Moldova a încercat să utilizeze toate căile posibile de a preveni tensionarea în continuare a acestor relaţii. În acest scop RM a informat sistematic partenerii internaţionali despre acţiunile neprieteneşti întreprinse de către România faţă de RM.

Constatăm cu regret că în ultima perioadă autorităţile române nici nu mai găsesc de cuviinţă de a pretinde măcar formal la conspirarea planurilor lor şi îşi permit să vorbească deschis despre intenţiile reale. Este imposibil de ignorat declaraţiile conducerii de vîrf a României referitor la susţinerea deschisă a forţelor politice din RM şi exprimarea publică a preferinţelor României pentru aducerea la putere într-un stat vecin a anumitor forţe.

Atragem atenţia că acesta este un caz unic în spaţiul european cînd un conducător al unei ţări deschis vorbeşte despre planurile de susţinere a unei forţe politice pentru a prelua puterea într-un alt stat.

RM a dat dovadă, inclusiv conform recomandărilor structurilor europene, de spirit de toleranţă faţă de replici care nu au nimic în comun cu principiile de bună-vecinătate. În contextul declaraţiilor deschise ale conducerii române de a susţine forţe politice concrete în RM, precum şi al acţiunilor întreprinse de România, inclusiv după 7 aprilie, Guvernul RM se adresează către UE cu rugămintea de a da o apreciere obiectivă declaraţiilor şi acţiunilor unui stat membru al comunităţii. În spiritul disponibilităţii declarate de a dezvolta în continuare relaţiile cu RM, partea moldovenească solicită asistenţa UE în eforturile de a normaliza relaţiile cu România şi de a asigura respectul necondiţionat pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a RM de către un stat membru.

Subliniem pe această cale, că RM de nenumărate ori s-a adresat către UE cu rugămintea de a identifica soluţii pentru simplificarea şi liberalizarea regimului de vize pentru cetăţenii RM. Semnalăm în mod public că România utilizează intenţionat procedurile exagerat birocratice de obţinere a vizelor UE pentru a determina cetăţenii noştri să obţină paşaportul românesc. Este simptomatică declaraţia Preşedintelui României din 7 iulie referitor la evaluarea sa că în timpul apropiat circa 2 mln de cetăţeni ai RM vor avea cetăţenie română.

Totodată, avînd în vedere tradiţia dar şi necesitatea de a informa sistematic conducerea MAE român despre realităţile din regiune, cu referinţă la declaraţia dlui Cristian Diaconescu, publicată astăzi în ziarul Cotidianul, precizăm următoarele. La întrebarea privind semnarea Tratatului de frontieră cu Republica Moldova, diplomatul român menţionează că Republica Moldova nu ar oferi răspuns la propunerea de a semna documentul.

RM este dispusă să semneze Tratatul de frontieră cu România chiar şi mâine. Presupunînd că, a cîta oară, şeful diplomaţiei române a fost dezinformat, menţionăm că Republica Moldova solicită de mai mulţi ani semnarea Tratatului de Frontieră şi este dispusă imediat să-l semneze. Astfel, astăzi în adresa MAE român a fost transmisă o notă verbală, avînd în vedere declaraţiile dlui Diaconescu, cu solicitarea datei exacte şi invitaţia la Chişinău pentru a fi semnat Tratatul de Frontieră moldo-român, sau în capitala altui stat, amplasat mai la Est sau Vest de România. Subliniem ca RM este dispusă să facă public conţinutul răspunsului sau respectiv lipsa acestuia din partea MAE român.

Avînd în vedere cele menţionate mai sus, Guvernul Republicii Moldova se adresează către partenerii săi cu rugămintea de a da o apreciere a declaraţiilor şi acţiunilor României, care sistematic se amestecă în afacerile interne a Republicii Moldova, şi către UE de a crea o comisie de mediere a problemelor moldo-române.

Suntem siguri că aceasta va grăbi şi semnarea Tratatului de bază moldo-român, va contribui la soluţionarea altor probleme inclusiv legate de vize şi cetăţenie, dar şi va stopa practica imixtiunii în treburile interne a Republicii Moldova de către România.

Aceasta ar permite României să se concentreze asupra propriilor probleme pe care le are îndeajuns şi numărul cărora ar putea să crească, dar şi ar oferi posibilitatea de a desfăşura campania electorală din România nu din contul provocărilor şi înrăutăţirii relaţiilor între statele şi popoarele noastre, fapt pe care-l constatăm cu regret şi pe care dorim să-l evităm în spiritul propunerilor de mai sus. / MAEIE/

cuvinte-cheie: Basescu | MAEIE | MAE roman

Comentarii (0)

 

Related news

Sus