Trimite e-mail | Printeaza
Politic
12.03.2009

Voronin şi Pârvanov s-au decorat reciproc

Voronin şi Pârvanov s-au decorat reciproc

În cadrul vizitei oficiale efectuate de către  Preşedintele Republicii Bulgaria, Gheorghi Pârvanov, în Republica Moldova şeful statului, Vladimir Voronin, a avut o întrevedere bilaterală cu omologul său bulgar, după care a urmat reuniunea în plen a delegaţiilor oficiale ale celor două ţări, informează serviciuld e presă al Preşedinţiei.

În declaraţiile pentru presă făcute pe marginea discuţiilor purtate în cursul întîlnirilor bilaterale şi în plen, Gheorghi Pârvanov şi Vladimir Voronin au apreciat  înalt stadiul actual al relaţiilor moldo-bulgare, menţionînd intensificarea considerabilă a dialogului bilateral pe multiple planuri în ultimii 8 ani. S-a accentuat că bunele relaţii de prietenie dintre cei doi şefi de stat au constituit un catalizator pentru impulsionarea cooperării dintre Republica Moldova şi Republica Bulgaria. Vladimir Voronin şi Gheorghi Pârvanov au subliniat că relaţiile dintre Republica Moldova şi Republica Bulgaria, precum şi raporturile sincere de prietenie şi respect reciproc dintre  popoarele celor două ţări, bazate pe tradiţii multiseculare, au o perspectivă sigură de dezvoltare.

Potrivit declaraţiilor, discuţiile purtate au vizat mai multe aspecte ce ţin de relaţiile dintre Republica Moldova şi Republica Bulgaria, evoluţiile social-politice din cele două ţări, precum şi probleme internaţionale de actualitate.

Preşedintele Vladimir Voronin a remarcat înţelegerea deplină şi susţinerea fermă acordată de către partenerii bulgari eforturilor de integrare europeană a Republicii Moldova. Şeful statului şi-a exprimat în context speranţa că ţara noastră va putea conta pe sprijinul Republicii Bulgaria în procesul de negocieri a noului acord moldo-comunitar. Preşedintele a ţinut să accentueze  patru momente de importanţă majoră, care autorităţile moldoveneşti doresc să fie oglindite în acest document strategic. Acestea se referă la  recunoaşterea perspectivei europene a Republicii Moldova, prin semnarea unui acord moldo-comunitar, care să ofere ţării noastre calitatea de membru asociat al Uniunii Europene şi să prevadă o cale clar definită pentru apropierea ei graduală de Uniunea Europeană. Vladimir Voronin a mai evidenţiat obiectivele liberalizării regimului de vize, al  acordării de asistenţă pentru dezvoltarea cooperării în diverse domenii, al  negocierii, în perspectivă, a unui Acord de comerţ liber aprofundat cu Uniunea Europeană.

Preşedintele a relevat că partea bulgară, care deja de doi ani are calitatea de membru al Uniunii Europene, ne împărtăşeşte cu generozitate experienţa acumulată de ea în procesul integrării europene, exprimînd gratitudine autorităţilor bulgare pentru asistenţa acordată în acest sens.

În context, Gheorghi Pârvanov a reiterat suportul total acordat de către Bulgaria perspectivei europene a Republicii Moldova, menţionînd că ţara sa pledează pentru extinderea şi pe viitor a UE şi liberalizarea regimului de vize în spaţiul comunitar. De asemenea autorităţile bulgare vor sprijini Republica Moldova în obţinerea unor noi preferinţe comerciale din partea UE. Şeful statului bulgar a mai menţionat că partea bulgară împărtăşeşte opiniile exprimate în cadrul UE  privind progresul înregistrat de Republica Moldova  în realizarea aspiraţiilor de integrare europeană.

În altă ordine de idei, Vladimir Voronin a anunţat că l-a informat pe Preşedinte Pârvanov despre stadiul actual al procesului de reglementare a conflictului transnistrean şi despre eforturile depuse de autorităţile moldoveneşti pentru reunificarea ţării. În acest context, şeful statului a exprimat recunoştinţa conducerii Moldovei pentru valoroasa susţinere pe care o acordă Bulgaria ţării noastre în această problemă, atît pe plan bilateral, cît şi în cadrul eforturilor depuse de Uniunea Europeană în formatul „5+2".

Referindu-se la problematica cooperării comercial-economice, Vladimir Voronin şi Gheorghi Pârvanov au constatat existenţa unor rezerve, care pot şi trebuie valorificate de către agenţii economici din ambele state. În acest sens s-a menţionat că volumul  schimburilor comerciale, înregistrat în anul 2008, dintre ţările noastre de 67 mln. dolari SUA nu reflectă posibilităţile reale ale cooperări bilaterale în domeniul comercial-economic.

În context s-a menţionat importanţa realizării pe viitor a unor proiecte investiţionale comune, inclusiv cu destinaţie turistică.

De asemenea, a fost exprimat interesul comun pentru intensificarea schimburilor umanitare, culturale, ştiinţifice, sportive, care contribuie la o mai mare deschidere şi la o mai bună cunoaştere reciprocă a celor două popoare.

Gheorghi Pârvanov a mulţumit autorităţilor moldoveneşti pentru susţinerea plenară a comunităţii bulgare din Republica Moldova, apreciind drept contemporane şi europeane politicile promovate de ţara noastră faţă de minorităţile naţionale.

Preşedintele bulgar a subliniat importanţa inaugurării acum 5 ani a Universităţii de Stat din Taraclia pentru dezvoltarea economică şi culturală a acestei regiuni, precum şi pentru afirmarea identităţii naţionale a etnicilor bulgari din ţara noastră.

În semn de înaltă apreciere a contribuţiei Excelenţei Sale Vladimir Voronin la dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor de prietenie şi bună înţelegere dintre Republica Bulgaria şi Republica Moldova, şeful statului a fost decorat cu cea mai înaltă distincţie a Bulgariei - Ordinul "Stara Planina" cu Lentă.

De asemenea, Preşedintele Republicii Bulgaria, Gheorghi Pârvanov a fost decorat cu „Ordinul Republicii", în semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi colaborare dintre Republica Bulgaria şi Republica Moldova.

cuvinte-cheie: Bulgaria | Moldova | moldo-bulgare

Comentarii (0)

 

Related news

Sus