Trimite e-mail | Printeaza
Politic
27.02.2009

La Chişinău, au fost identificate priorităţile cooperării sectoriale moldo-comunitare în domeniile economiei, finanţelor şi statisticii

La 27 februarie 2009, la Chişinău şi-a desfăşurat lucrările cea de-a V-a reuniune a Sub-comitetului de Cooperare RM-UE pentru Economie, Finanţe şi Statistică. Participanţii la reuniune au examinat situaţia  privind inflaţia, tendinţele actuale pentru PIB-ul naţional, comerţ, investiţii şi standarde, cooperarea cu FMI şi BM, implementarea angajamentelor economice asumate de RM faţă de structurile UE conform Planului de Acţiuni, în special în sectoarele ce ţin de implementarea programelor de privatizare, impozitare, reforma financiară, controlul public intern, auditul extern.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, o atenţie deosebită a fost acordată implementării reformei regulatorii, în calitate de instrument esenţial de asigurare a racordării legislaţiei naţionale la standardele UE.

Printre realizările RM, înregistrate pe parcursul anului precedent, au fost nominalizate creşterea economică şi menţinerea relativ stabilă a ratei inflaţiei, prin intermediul aplicării de către Banca Naţională a Moldovei a politicilor monetare orientate asupra susţinerii stabilităţii preţurilor, consolidarea sectorului agricol, reabilitarea infrastructurii pentru aprovizionarea cu apă şi canalizare, reformarea mecanismului protecţiei sociale, aplicarea măsurilor pentru fortificarea climatului investiţional, instituţionalizarea cadrului pentru implementarea conceptului privind dezvoltarea regională ş.a.

La finele discuţiilor,  părţile au apreciat rezultatele şi eficienţa discuţiilor purtate în cadrul reuniunii, în urma cărora au fost identificate o serie de priorităţi şi măsuri concrete ce urmează a fi întreprinse de comun acord în vederea consolidării cooperării sectoriale moldo-comunitare, fiind reiterată importanţa suportului şi asistenţei acordate de UE în procesul de reformare internă.

cuvinte-cheie: sub-comitet

Comentarii (0)

 

Sus