Trimite e-mail | Printeaza
Politic
19.02.2009

Lista persoanelor vinovate de pierderea de către Moldova, în anul 2008, a cauzelor la CtEDO

Lista persoanelor vinovate de pierderea de către Moldova, în anul 2008, a cauzelor la CtEDO

În anul 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a adoptat 33 de hotărâri în cauze moldoveneşti. Doar într-un singur caz Curtea nu a constatat o violare a Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului (Convenţia). Pe marginea acestor hotărâri, Curtea a obligat Moldova să plătească peste EUR 9,400,000. De asemenea, în anul 2008 Curtea a scos de pe rol cu acordarea compensaţiilor 22 de cauze moldoveneşti, în cadrul cărora au fost acordate peste EUR 325,000. Sumele acordate în baza acestor hotărâri şi decizii depăşesc cu mult bugetul justiţiei pentru anul 2008.

Urmând tradiţia din anii 2006 şi 2007, asociaţia obştească „Juriştii pentru drepturile omului" a întocmit lista persoanelor vinovate de pierderea de către Republica Moldova, în anul 2008, a cauzelor la Curte.

Lista a fost întocmită pentru a aduce la cunoştinţa publicului informaţia şi, eventual, a ajuta autorităţile în iniţierea acţiunilor de regres împotriva persoanelor vizate. Asociaţia obştească „Juriştii pentru drepturile omului" nu susţine iniţierea acţiunii în orice caz de constatare a violării Convenţiei de către Curte. Totuşi, în cazul în care încălcarea fost comisă cu intenţie sau din culpă gravă, acţiunea de regres ar trebui să fie inevitabilă. Spre regret, această procedură de compensare a prejudiciilor cauzate statului practic nu este folosită de către autorităţi, deşi din multe hotărâri ale Curţii reiese clar că acţiunile care a dus la violarea Convenţiei nu putea avea loc decât intenţionat.    

Această listă a fost întocmită în baza informaţiilor deţinute de către avocaţii care au reprezentat reclamanţii la Curte şi în baza hotărârilor Curţii Europene. Din acest motiv, ea este incompletă şi ar putea conţine inexactităţi.

 

Lista persoanelor vinovate de pierderea de către Moldova, în anul 2008, a cauzelor la CtEDO

Lista deciziilor CtEDO în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2008 pronunţate în cauzele moldoveneşti, în baza cărora s-au acordat compensaţii

Sursa: Juriştii pentru Drepturile Omului

cuvinte-cheie: CEDO

Comentarii (0)

 

Related news

Sus