Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
16.02.2009

CEC a reiterat imposibilitatea de a deschide alte secţii de votare peste hotare decât cele de pe lângă misiunile diplomatice şi consulare

CEC a reiterat imposibilitatea de a deschide alte secţii de votare peste hotare decât cele de pe lângă misiunile diplomatice şi consulare

Comisia Electorală Centrală reiterează imposibilitatea legală de a constitui secţii de votare în străinătate, altele decît cele de pe lîngă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova.

În acest sens, art. 29 alin. (5) Cod electoral prevede expres: În cazul alegerilor parlamentare şi referendumului republican, pe lîngă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova se organizează cîte o secţie de votare pentru colaboratorii acestor reprezentanţe şi membrii familiilor lor, precum şi pentru cetăţenii Republicii Moldova aflaţi în ţările respective, indiferent de numărul acestora. În acelaşi timp, Codul electoral nu prevede procedura de constituire a secţiilor de votare în statele în care nu există reprezentanţe ale Republicii Moldova.

Modalităţi alternative precum votarea la locul aflării (cu urna mobilă) care ar permite cetăţenilor moldoveni aflaţi în ţările în care Republica Moldova nu are reprezentanţe diplomatice să voteze nu sunt prevăzute de Codul electoral. Art.55 alin.(4) reglementează procedura de votare cu urna de vot mobilă pe teritoriul ţării. Aceasta corespunde standardelor electorale internaţionale în domeniul electoral, şi anume Codului bunelor practici în materie electorală, adoptat de Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept la 18-19 octombrie 2002, unde se stipulează la pct. 40 că utilizarea urnelor mobile de vot nu este recomandată, deoarece este însoţită de un risc grav de falsificare. Cu toate acestea, în cazul în care sînt utilizate, trebuie respectate nişte condiţii stricte pentru a preveni orice falsificări, inclusiv însoţirea urnelor mobile de către cîţiva membri ai comisiei electorale a secţiei de votare, reprezentanţi ai diferitor grupuri politice.

Desfăşurarea unor alegeri libere şi corecte este asigurată prin prevederile art. 2 al Codului electoral, care stipulează că cetăţenii Republicii Moldova care domiciliază în afara ţării beneficiază de drepturi electorale depline, votul fiind universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.

Considerăm, totuşi, că este necesară introducerea unor prevederi legislative care ar stabili procedura constituirii secţiilor de votare în statele unde se află cetăţeni moldoveni cu drept de vot, dar în care nu sînt reprezentanţe oficiale ale Republicii Moldova. Doar în acest caz CEC ar dispune de un mecanism legal de organizare a alegerilor în statele care nu au misiuni diplomatice sau oficii consulare ale Republicii Moldova. Totodată, CEC subliniază că modificarea legislaţiei electorale nu intră în competenţa sa.

cuvinte-cheie: CEC

Comentarii (0)

 

Related news

Sus