Trimite e-mail | Printeaza
Social
29.01.2009

Moldova a instituit moratoriu asupra adopţiilor internaţionale

Decizia de instituire a moratoriului asupra adopţiilor internaţionale a fost luată în cadrul şedinţei în problema adopţiilor, convocată la Preşedinţie. Moratoriul este instituit pe durata efectuării modificărilor normativ-legislative şi organizatorice de rigoare, menite să înlăture lacunele existente, ce favorizează adopţiile ilegale.

În cadrul şedinţei au fost prezentate materiale ce vizează implicarea directă în cazuri de adopţii ilegale a unor persoane cu funcţii de răspundere din cadrul unor subdiviziuni ale administraţiei publice locale. Potrivit informaţiei prezentate, în cadrul acestor subdiviziuni au fost create scheme instituţionale criminale care favorizau adopţiile ilicite, în special, în cazurile adopţiilor internaţionale.

Preşedintele a calificat această situaţie drept strigătoare la cer, care încalcă grav drepturile şi libertăţile copiilor, cetăţeni ai Republicii Moldova.

Şeful statului a menţionat că această stare de lucruri a fost posibilă, în primul rînd, din cauza coruperii extreme a funcţionarilor implicaţi în cazuri de adopţie criminală, precum şi a imperfecţiunii cadrului legislativ-normativ în domeniul adopţiilor şi aprobării tacite a situaţiei create din partea organelor de resort.
Vladimir Voronin a cerut întreprinderea, în regim de urgenţă, a unor măsuri drastice în vederea eliminării din procedurile de adopţii a oricăror lacune, abuzuri şi neglijenţe. În context Preşedintele a accentuat că nu poate promulga Legea privind statutul juridic al adopţiei fără includerea modificărilor de rigoare.

Şeful statului a propus crearea şi legiferarea Comisiei naţionale pentru adopţii internaţionale în frunte cu viceprim-ministru şi a Comisiei naţionale pentru adopţii interne, conduse de ministrul protecţiei sociale, familiei şi a copilului.

Preşedintele a reiterat necesitatea creării şi implementării Registrului Naţional al Adopţiilor în scopul stabilirii unei evidenţe stricte a copiilor adoptaţi şi a familiilor adoptive. În procesul de verificare a adopţiilor internaţionale, a condiţiilor în care se află copiii adoptaţi peste hotarele ţării vor fi atrase misiunile diplomatice ale ţării noastre, care trimestrial vor prezenta informaţia respectivă Comisiei naţionale pentru adopţii internaţionale.

De asemenea, şeful statului a cerut stipularea în legislaţie a prevederilor despre participarea obligatorie a procurorului în procesul judiciar de adopţie a copiilor.

cuvinte-cheie: moratoriu | adoptii internationale

Comentarii (0)

 

Sus