Trimite e-mail | Printeaza
Politic
26.01.2009

La Preşedinţie au fost examinate priorităţile agendei politice în problematica transnistreană

 Serviciul de presă al Preşedintelui Republicii Moldova

Comunicat de presă

Preşedintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a convocat o şedinţă de lucru în cadrul căreia au fost examinate priorităţile agendei politice şi social-economiсe pentru anul 2009 în problematica transnistreană.

Ministrul reintegrării, Vasili Şova, a prezentat o retrospectivă a evenimentelor legate de reglementarea transnistreană ce au avut loc pe parcursul anului trecut. Participanţii la şedinţă au fost unanimi în opinia potrivit căreia, pe parcursul anului 2008, s-a reuşit menţinerea sub control a situaţiei legate de problematica transnistreană şi, în special, a celei din Zona de Securitate. Reieşind din evenimentele anului trecut, s-a constatat existenţa unor premise favorabile pentru activizarea procesului de soluţionare a conflictului transnistrean.

S-a menţionat că obiectivele politice trasate pentru anul curent au drept scop accelerarea reluării negocierilor în vederea soluţionării definitive a problemei transnistrene în baza Legii privind prevederile de bază ale statutului juridic special al localităţilor din stînga Nistrului (Transnistria). A fost subliniată importanţa atragerii unei atenţii mai mari din partea comunităţii internaţionale asupra problematicii transnistrene şi includerii subiectului respectiv în dialogul politic dintre principalii actorii internaţionali.    

Şeful statului Vladimir Voronin a cerut definitivarea tuturor aspectelor de pe agenda reglementării transnistrene pentru anul în curs şi depunerea eforturilor părţii moldoveneşti în vederea reluării cît mai grabnice a tratativelor în problema transnistreană exclusiv în formatul „5+2", menţionînd în acest sens importanţa continuării consultărilor cu mediatorii şi observatorii.    

Vladimir Voronin a reconfirmat rezultatele pozitive obţinute de către Misiunea UE de asistenţă la frontiera moldo-ucraineană, pledînd şi cu această ocazie pentru continuarea activităţii EUBAM.    

De asemenea, şeful satului a relevat despre însemnătatea activizării procesului de implementare a măsurilor de consolidare a încrederii dintre Chişinău şi Tiraspol sub diverse aspecte, inclusiv,  prin realizarea unor proiecte concrete în sfera social-economică şi de altă natură, care au menirea să contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei din regiunea transnistreană a Republicii Moldova.                   

O atenţie sporită din partea tuturor reprezentanţilor autorităţilor moldoveneşti, implicaţi în procesul de restabilire a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova,  trebuie să fie acordată soluţionării problemelor cetăţeanului concret din această regiune a ţării, creşterii nivelului vieţii acestuia, a accentuat şeful satului. Vladimir Voronin a cerut elaborarea unui plan de măsuri în vederea susţinerii sociale a cetăţenilor din stînga Nistrului. 

În încheiere, şeful statului a reconfirmat imperativul rezolvării problemei transnistrene exclusiv pe cale paşnică, prin intermediul dialogului cu toţi partenerii din cadrul formatului „5+2".    

2009-01-26  

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus