Trimite e-mail | Printeaza
Politic
19.01.2009

Întrevedere Lupu-Andrieu

Marian LUPU, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, a avut astăzi o întrevedere cu Pierre ANDRIEU, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Franceze în Republica Moldova.

Părţile au făcut o trecere în revistă a evoluţiilor politice în contextul preşedinţiei Franţei în cadrul Uniunii Europene, care s-a încheiat la 31 ianuarie 2008, pe ansamblu, şi, în particular, a eforturilor depuse de către Republica Moldova pe calea integrării europene. Interlocutorii au constatat progrese importante în consolidarea reformelor democratice din Republica Moldova, în ajustarea legislaţiei naţionale la Acquis-ul comunitar. Ambasadorul francez a adus mulţumiri pentru participarea activă a Republicii Moldova la procesele general europene, la activitatea organizaţiilor regionale de pe continent.- fapt demonstrat cu prisosinţă în perioada deţinerii de către Moldova, în anul 2008, a preşedinţiei concomitent în şase dintre aceste organizaţii.

Marian LUPU si Pierre ANDRIEU au făcut, de asemenea, un bilanţ al relaţiilor bilaterale moldo-franceze, accentuînd, că în perioada actualei legislaturi aceste relaţii au cunoscut un progres esenţial, în special pe dimensiunea parlamentară. În ultimii patru ani au avut loc numeroase schimburi de delegaţii, inclusiv la nivel de conducători ai organelor legislative, s-au intensificat legăturile la nivel de comisii de specialitate şi grupuri de prietenie. În context se înscrie şi lansarea, în septembrie 2008, a Proiectului TWINNING, finanţat de Comisia Europeană şi implementat cu susţinerea nemijlocită a Senatului şi Adunării Naţionale a Franţei în cooperare cu Adunarea Naţională a Ungariei. Prin intermediul acestui proiect Parlamentul Republicii Moldova va însuşi practicile parlamentare europene, se va apropia de standardele şi normele de funcţionare ale parlamentelor statelor membre ale UE.

În cadrul dialogului a fost abordată şi problema privind actuala criză a gazelor naturale, cu care se confruntă Republica Moldova şi un şir de state europene. Marian LUPU a informat diplomatul francez despre situaţia concretă din ţara noastră şi despre negocierile purtate cu Federaţia Rusă şi Ucraina în vederea reluării livrării de gaze naturale în volum deplin.

Ambasadorul Pierre ANDRIEU a afirmat, la rîndul său, că statele Uniunii Europene se pronunţă pentru depăşirea cît mai grabnică a  acestei crize.  Franţa urmăreşte cu interes şi nu este indiferentă faţă de evoluţiile şi transformările care au loc în Republica Moldova, a mai spus Pierre ANDRIEU,  reiterînd disponibilitatea autorităţilor franceze de a susţine şi în continuare ţara noastră în instituţiile europene.

cuvinte-cheie: Lupu | Andrieu

Comentarii (0)

 

Related news

Sus