Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
15.01.2009

Accesul la informaţie În Moldova rămâne nesatisfăcător, concluzionează Grupul de experţi

Conform evaluării, efectuate de Centrul "Acces-info" în trimestrul patru al anului 2008, Guvernul a întreprins un şir de măsuri privind eficientizarea sistemului de comunicare cu publicul, mai multe instituţii publice au numit şi au instruit specialişti în domeniul mass-media, iar Parlamentul a adoptat Legea privind transparenţa în procesul decizional. Totuşi, pe parcursul perioadei respective au avut loc mai multe cazuri de îngrădire a accesului la informaţie al cetăţenilor şi al jurnaliştilor, Parlamentul a adoptat noua Lege cu privire la secretul de stat care, dacă va fi promulgată, ar putea afecta grav accesul la informaţie. 

În opinia Grupului de experţi, creat de Centrul "Acces-info" în cadrul Programului de Consolidare a Capacităţii de Monitorizare a Societăţii Civile din Moldova, administrat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), multiplele bariere ce îngrădesc accesul persoanelor la informaţiile oficiale, inclusiv al jurnaliştilor, este condiţionat de nivelul scăzut al culturii informaţionale care rămîne cu mult în urma tehnologiilor moderne; de lipsa unui management eficient care ar facilita informarea activă, dialogul interactiv administraţie publică - cetăţeni; de ignorarea prevederilor legislative de către un număr mare de funcţionari, pe de o parte, şi de analfabetismul juridic atît de răspîndit în societate, pe de altă parte. În majoritatea instituţiilor statale lipseşte un mecanism intern clar, ajustat la specificul acestora, privind comunicarea cu publicul şi asigurarea accesului la informaţie. Lasă de dorit calitatea mai multor pagini-web oficiale ale autorităţilor publice în reţeaua Internet, care au numeroase deficienţe în ceea ce priveşte consistenţa informaţiilor de interes public, inclusiv privind transparenţa achiziţiilor publice, rezultatelor controalelor efectuate de către organele abilitate, cheltuirii alocaţiilor din fondurile de rezervă etc.
Continuă să se menţină indiferenţa accentuată a autorităţilor faţă de critica din mass-media.

La o scară de la 0 la 5, Grupul de Experţi a estimat nivelul accesului la informaţie în Moldova, pe parcursul trimestrului patru al anului 2008 cu 2.4. Aceasta arată o uşoară îmbunătăţire în comparaţie cu trimestrul trei -  2.36, trimestrul doi - 2.12 şi trimestrul unu - 2.09.  Grupul de Experţi este compus din reprezentanţi ai societăţii civile şi mass-media.

Programul Consolidarea Capacităţii de Monitorizare a Societăţii Civile din Moldova (CCMSCM), este finanţat de Guvernul S.U.A. prin intermediul Corporaţiei Provocările Mileniului şi administrat de Agenţie SUA pentru Dezvoltare Internaţională. CCMSCM este implementat de Academia pentru Dezvoltare Educaţională (AED), cu suportul tehnic din partea Consiliului pentru Cercetări şi Schimburi Internaţionale (IREX).

cuvinte-cheie: informatie | Acces-info

Comentarii (0)

 

Related news

Sus