Trimite e-mail | Printeaza
Politic
22.12.2008

Serviciul de presă al Preşedintelui republicii Moldova

Preşedintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, s-a întîlnit cu ambasadorii ţărilor membre ale Uniunii Europene, SUA, Turciei, Comisiei Europene, Consiliului Europei, OSCE, acreditaţi în ţara noastră.

Şeful statului a apreciat înalt iniţiativa şi disponibilitatea ambasadorilor de a desfăşura o asemenea întîlnire al cărei scop îl constituie schimbul de opinii pe marginea ultimelor evoluţii şi perspectivelor de dezvoltare a colaborării dintre  Republica Moldova şi statele UE, SUA, instituţiile europene prezente în ţara noastră.
 
Vladimir Voronin a dat o apreciere înaltă relaţiilor de cooperare cu statele membre ale UE, OSCE, CoE, cu SUA - atît în pan bilateral cît şi la nivelul organismelor comunitare. A fost relevată cooperarea dinamică pe toate dimensiunile - politică, comercial-economică, culturală, precum şi interesul pentru aprofundarea în continuare a relaţiilor de cooperare în diverse domenii de interes reciproc.

Preşedintele a calificat nivelul dialogului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană drept unul înalt. În acest sens şeful statului a menţionat că Moldova   acordă o atenţie sporită continuării reformelor şi îndeplinirii angajamentelor asumate faţă de UE, realizarea cu succes a cărora va însemna un pas important în procesul de integrare europeană a Moldovei şi va contribui totodată la modernizarea ţării. Şeful statului a mai relevat despre activitatea Comisiei Naţionale pentru Integrare Europeană, precum şi despre faptul că din momentul semnării Planului de Acţiuni RM-UE au fost adoptate nu numai legile prevăzute în acest document, dar şi un număr mare de acte legislative conexe. La moment sarcina de bază a autorităţilor este implementarea actelor normative adoptate, a subliniat Vladimir Voronin.  

Preşedintele s-a referit la rezultatele bune atinse, în anul 2008, în dialogul moldo-comunitar:  intrarea în vigoare a Acordurilor privind facilitarea regimului de vize şi readmisie; funcţionarea Centrului comun de eliberare a vizelor; lansarea Parteneriatului de Mobilitate; acordarea preferinţelor comerciale autonome; lansarea de către UE a reflecţiilor asupra viitorului cadru juridic; adoptarea de către Consiliul Miniştrilor de Externe a UE a Concluziilor privind negocierea noului Acord RM-UE.  Republica Moldova a susţinut deciziile Uniunii Europene în diverse organisme internaţionale, a mai spus şeful statului.

Vladimir Voronin a menţionat că ţara noastră intră la momentul actual în faza următoare a relaţiilor cu UE. Vom aprecia sprijinul statelor UE şi Comisiei Europene în aprobarea mandatului pentru negocierea viitorului Acord Republica Moldova - Uniunea Europeană şi iniţierea negocierilor propriu zise. Sperăm că viitorul statut pentru Republica Moldova va fi unul de asociere, a subliniat Preşedintele.

Şeful statului a spus, de asemenea, că autorităţile moldoveneşti acordă importanţă deosebită lansării dialogului privind liberalizarea vizelor. Sîntem gata să întreprindem măsuri pentru a asigura o corespundere maximă a rigorilor europene la acest subiect. Dar, pentru a le îndeplini este necesar să le discutăm cu experţii UE, proces pe care am dori să-l iniţiem acest proces la începutul anului 2009.

Vladimir Voronin a mai menţionat importanţa pentru Republica Moldova a  semnării unui Acord de liber schimb care ar oferi posibilităţi suplimentare agenţilor economici din ţara noastră de rînd cu posibilităţile  oferite de Preferinţele Comerciale Autonome din partea UE.

Referindu-se la subiectul privind lansarea Parteneriatului Estic, Preşedintele a spus că Republica Moldova definitivează poziţia cu privire la Comunicarea Comisiei Europene. Şeful statului a menţionat interesul Republicii Moldova pentru discutarea acesteia cu Comisia Europeană şi cu statele membre ale Uniunii Europene pe plan bilateral.

În contextul reglementării transnistrene, Preşedintele a menţionat că Republica Moldova mizează pe poziţia şi pe sprijinul Uniunii Europeni în soluţionarea problemei transnistrene, fiind salutată, în special, disponibilitatea de a asista în procesul de implementare a măsurilor de consolidare a încrederii lansate la iniţiativa şefului statului. 

Vladimir Voronin relevat despre activităţile desfăşurate de către Republica Moldova în vederea asigurării sprijinului internaţional pentru promovarea propunerilor „în pachet" privind soluţionarea problemei transnistrene. Constatăm o înţelegere corectă şi o susţinere de către marea majoritate a statelor membre ale OSCE, a spus în acest sens şeful statului.

Preşedintele a reconfirmat şi cu această ocazie că formula de bază a negocierilor în problema transnistreană trebuie să fie formatul „5+2". ŞI această poziţie a conducerii Republicii Moldova nu poate fi schimbată, a accentuat Vladimir Voronin. 

A fost apreciată activitatea Misiunii UE de asistenţă la hotarul moldo-ucrainean (EUBAM) şi rolul acesteia în securizarea frontierei de stat, fiind exprimat ineteresul părţii moldoveneşti pentru prelungirea mandatului acesteia.

În altă ordine de idei, Preşedintele a făcut o scurtă prezentare a situaţiei social-economice şi politice din ţara noastră. Vladimir Voronin a relevat că, în mare parte, rezultatele social-economice obţinute au fost posibile graţie stabilităţii politice din ţara noastră, drept exemplu fiind invocate activitatea în regim obişnuit a Parlamentului, desfăşurarea în parametrii legii ale tuturor manifestărilor organizate ale formaţiunilor politice. Preşedintele amintit că ţara noastră a adoptat în acest scop legea cu privire la întruniri, alte acte legislative care reglementează manifestările, în conformitate cu standardele europene.

În contextul apropiatei campanii electorale şeful statului a subliniat că autorităţile moldoveneşti vor face tot posibilul pentru a organiza un scrutin bazat pe principiile de drept, în deplină conformitate cu normele europene. Vom lansa invitaţii instituţiilor UE, OSCE, organizaţiilor specializate pentru a efectua observarea procesului electoral pe tot parcursul campaniei şi nu doar în preajma alegerilor. Sîntem deschişi pentru o cooperare cu oricare stat sau organizaţie internaţională pentru asigurarea transparenţei alegerilor parlamentare 2009, a subliniat şeful statului.

Vladimir Voronin a mai spus că autorităţile statului pledează pentru o libertate deplină a mass-media din ţara noastră. Nu am efectuat şi nu vom efectua presiuni asupra jurnaliştilor care activează legal pe teritoriul Republicii Moldova. Poziţia noastră este una foarte clară: orice reprezentant al mass-mediei are dreptul la primirea şi distribuirea informaţiei. Am adoptat în acest sens mai multe acte legislative care sînt în corespundere cu cerinţele europene, a conchis şeful statului. 

În acelaşi context Vladimir Voronin a menţionat decizia din 19 decembrie a  Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) de a institui un Moratoriu asupra anunţării concursurilor pentru licenţele care expiră pînă la finisarea campaniei electorale din 2009. Toţi radiodifuzorii cărora le expiră licenţele vor putea activa nestingherit în perioada electorală şi nici licenţa PRO TV Chişinău, care expiră la 23 decembrie, nu va fi scoasă la concurs pînă la finisarea campaniei electorale, a concluzionat Preşedintele.  

În final, şeful statului şi-a exprimat speranţa că rezultatele alegerilor nu vor afecta cursul pro-european al Republicii Moldova, promovat de actuala guvernare cu multă insistenţă şi energie în ultimii patru ani. Mi-aşi dori, ca cei care vor cîştiga alegerile să păstreze acest curs ca singurul segment care va aduce Republica Moldova în familia unită a popoarelor europene.

Vladimir Voronin a exprimat ambasadorilor mulţumiri pentru activitatea pe care o desfăşoară în scopul promovării şi consolidării relaţiilor cu ţara noastră, fapt care reprezintă un sprijin esenţial în propăşirea ţării noastre pe calea integrării europene.
Şeful statului a adresat celor prezenţi felicitări cu ocazia sărbătorilor de iarnă, dorindu-le multă sănătate, succese în activitatea profesională şi prosperare statelor pe care le reprezintă.

În luările lor de cuvînt, Asif J. Chaudhry,  Ambasadorul Extraordinar şu Plenipotenţiar al SUA în Republica Moldova, Pierre Andrieu, Ambasadorul Extraordinar şu Plenipotenţiar al Franţei - ţară care deţine preşedinţia în exerciţiu a UE, precum şi Philip Remler, şeful Misiunii OSCE în Moldova, au mulţumit Preşedintelui pentru prezentarea amplă a situaţiei din ţara noastră. A fost menţionat faptul că această întrunire vine în susţinerea interesului Republicii Moldova pentru extinderea şi aprofundarea relaţiilor de cooperare pe plan bilateral şi la nivel de foruri europene cu statele membre ale UE, cu SUA, cu OSCE, cu CoE,  confirmînd ataşamentul Moldovei pentru valorile democratice europene.  Participanţii la întrunire şi-au exprimat interesul  ţărilor şi organizaţiilor pe care le reprezintă pentru organizarea în Moldova, în primăvara anului viitor, a unor alegeri libere şi corecte.

Şeful statului a reiterat disponibilitatea fermă a conducerii statului de a urma cu stricteţe legislaţia naţională şi experienţa avansată a ţărilor democratice în ceea ce priveşte tratamentul egal al tuturor participanţilor la procesul electoral şi în asigurarea şi protecţia libertăţii mass-media nu doar în perioada campaniei electorale, dar şi ulterior.

2008-12-22      

 

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus