Trimite e-mail | Printeaza
Economie
16.12.2008

În 9 luni ale anului 2008 creşterea PIB în Moldova a constituit 7,6%


Potrivit Biroului Naţional de Statistică, în ianuarie-septembrie 2008 produsul intern brut în valoare nominală a constituit  47 mlrd. 149 mil.lei, depăşind în termeni reali cu 7,6% realizările perioadei respective a anului precedent.

Valoarea adăugată brută produsă în sectorul de bunuri a crescut cu 11,2% comparativ cu perioada respectivă a anului precedent şi a influenţat cu 2,9% sporirea reală a produsului intern brut. Creşterea a fost condiţionată de majorarea semnificativă a valorii adăugate brute produsă în agricultură – cu 23,8% faţă de perioada similară a anului precedent, atunci cînd în ianuarie-septembrie 2007 acest indicator a înscris o diminuare de 32,3% în raport cu ianuarie - septembrie 2006.

Valoarea adăugată brută, produsă în sectorul de servicii a contribuit la formarea produsului intern brut în proporţie de 62,6% faţă de 61,0% în perioada respectivă a anului precedent, pe cînd ritmul de creştere s-a diminuat de la 110,3% în ianuarie-septembrie 2007 la 106,4% în ianuarie-septembrie 2008. Aceasta s-a datorat, îndeosebi, diminuării semnificative a ritmului de creştere pentru construcţii – de la 127,1% în ianuarie-septembrie 2007 la 108,0% în ianuarie-septembrie 2008.

Gradul de influenţă a valorii adăugate brute din sectorul de servicii asupra creşterii reale a produsului intern brut a înregistrat, în perioada de referinţă, 3,8% faţă de 5,9% în perioada corespunzătoare a anului anterior.
În perioada de referinţă rata valorii adăugate brute (valoarea adăugată brută raportată la volumul de producţie), înregistrată în sectorul de bunuri şi servicii, a fost respectiv cu 4,0 puncte procentuale şi cu 0,6 puncte procentuale sub nivelul înregistrat în perioada corespunzătoare a anului anterior.

Cu toate că cota impozitelor pe produs şi import în produsul intern brut s-a majorat de la 17,1% în ianuarie-septembrie 2007 la 18,0% în ianuarie-septembrie 2008, ritmul de creştere a acestora s-a diminuat de la 124,2% în ianuarie-septembrie 2007 la 110,4% în ianuarie-septembrie 2008. Aceasta s-a datorat deprecierii dolarului american faţă de moneda naţională (cursul mediu al dolarului american faţă de moneda naţională a diminuat de la 12,39 lei în ianuarie-septembrie 2007 la 10,40 lei în ianuarie-septembrie 2008), pe de o parte, şi majorării indicelui de preţ la bunurile importate (de la 109,0% în ianuarie-septembrie 2007 la 120,0% în ianuarie - septembrie 2008), pe de altă parte.

În ianuarie-septembrie 2008 indicele – deflator pentru produsul intern brut (raportul produsului intern brut măsurat în preţuri curente la produsul intern brut măsurat în preţurile perioadei respective a anului precedent) a constituit 108,3%; cel pentru valoarea adăugată brută produsă în sectoarele de bunuri şi servicii – respectiv 95,1% şi 112,6% şi cel pentru impozitele nete pe produs şi import -111,4 %.

Creşterea produsului intern brut pe elemente de cheltuieli a fost condiţionată, preponderent, de majorarea formării brute de capital fix cu 9,3% faţă de perioada similară a anului precedent, asigurînd creşterea reală a produsului intern brut cu 2,4%. Contribuţia acestui element la formarea produsului intern brut a constituit, în perioada de referinţă, 27,6% faţă de 25,4% în perioada respectivă a anului precedent. Sub influenţa creşterii investiţiilor, rata de investiţie (formarea brută de capital fix raportată la valoarea adăugată brută) s-a majorat de la 30,1% în ianuarie-septembrie 2007 la 33,1% în ianuarie-septembrie 2008.

Consumul final, un alt element important de utilizări al produsului intern brut, a crescut cu 7,3% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Creşterea s-a datorat, îndeosebi, consumului final al gospodăriilor, care a sporit cu 8,3% în raport cu perioada corespunzătoare a anului precedent.

Volumul total al cererii interne (consumul final şi formarea brută de capital) a fost distribuit, în perioada de referinţă, în proporţie de 78,8% pentru consumul final şi 21,2% pentru acumulări faţă de 79,1% şi 20,9% în perioada similară a anului anterior

cuvinte-cheie: crestere | PIB | BNS

Comentarii (0)

 

Related news

Sus