Trimite e-mail | Printeaza
Economie
27.11.2008

Comunicat al Băncii Naţionale a Moldovei

În şedinţa din 27 noiembrie 2008, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei a decis diminuarea cu 1.5 puncte procentuale până la 15.5 la sută anual, a ratei de bază aplicate la principalele operaţiuni de politică monetară a Băncii Naţionale.

Concomitent, a fost adoptată decizia de a diminua cu aceeaşi mărime - 1.5 puncte procentuale norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase de către bănci în lei moldoveneşti şi valută neconvertibilă, precum şi din mijloacele atrase în valută liber convertibilă.

Micşorarea normei rezervelor obligatorii va duce la restituirea de către Banca Naţională a Moldovei lichidităţilor, ce aparţin sistemului bancar, în mărime circa 232.0 mil. lei şi 8.8 mil. USD precum şi 9.8 mil. Euro.

Nivelul inflaţiei de 9.8 la sută pentru ultimele 12 luni, înregistrat în luna octombrie 2008 faţă de luna octombrie 2007 se încadrează în limita obiectivului fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei aprobat pentru anul 2008. Inversarea trendului inflaţiei şi tendinţa continuă a reducerii inflaţiei înregistrată pe parcursul perioadei mai - octombrie 2008 este o dovadă fermă a corectitudinii politicii monetare promovate de Banca Naţională, susţinută prin politica bugetar-fiscală a Guvernului Republicii Moldova. Totodată, analizele şi prognozele efectuate în cadrul Băncii Naţionale a Moldovei denotă menţinerea tendinţei de reducere a inflaţiei în perioada ce urmează precum şi temperarea aşteptărilor inflaţioniste.

În aceste condiţii, Banca Naţionala a considerat posibilă adoptarea unor hotărâri orientate spre liberalizarea în continuare a politicii monetare promovate, având drept scop susţinerea sectorului real prin extinderea posibilităţilor de creditare ale băncilor.

Banca Naţională a Moldovei va monitoriza permanent situaţia din economia naţională, axându-se şi pe analiza pieţelor internaţionale şi îşi rezervă dreptul de a modifica, în caz de necesitate, operativ şi ferm politica monetară promovată, în scopul asigurării si menţinerii stabilităţii preţurilor şi minimizării efectelor destabilizatoare externe asupra pieţelor interne monetare, valutare şi de credit

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus