Trimite e-mail | Printeaza
Politic
19.11.2008

Directorul CCCEC şi şefa Inspectoratului Fiscal şi-au dat demisia

Directorul CCCEC şi şefa Inspectoratului Fiscal şi-au dat demisia

Cabinetul de miniştri l-a eliberat, miercuri, din functia de director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice si Corupţiei pe Sergiu Puşcuţa. Tot miercuri, a fost eliberată din funcţia de şef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Tatiana Loghin.

Tot astăzi, potrivit  Serviciul de presăa al şefului statului, Vladimir Voronin, a prezidat şedinţa Consiliului Suprem de Securitate. Pe ordinea de zi a şedinţei a fost inclusă chestiunea cu privire la fortificarea securităţii economice şi consolidarea legalităţii practicii de restituire a TVA.

În cadrul şedinţei au fost elucidate schemele frauduloase practicate de către unii agenţi economici în procesul de achitare şi restituire a TVA.

În baza informaţiilor şi a rapoartelor audiate s-a atenţionat asupra practicilor ilicite de returnare a TVA cu implicarea firmelor-fantome, a tranzacţiilor nelegitime, la operaţiunile de export şi la lichefierea mijloacelor băneşti prin intermediul băncilor comerciale. Şeful statului a specificat că de cele mai dese ori aceste activităţi sînt imposibile fără neglijenţa, consultarea şi implicarea unor reprezentanţi ai organelor abilitate cu funcţii de control.       

Vladimir Voronin a subliniat că aceste încălcări ale legislaţiei fiscale prejudiciază grav bugetul Republicii Moldova, lipsind Guvernul de posibilitatea utilizării în scopul satisfacerii unor necesităţi sociale stringente a sumelor returnate în mod nejustificat plătitorilor de TVA.

Preşedintele a lansat cîteva propuneri în vederea minimalizării abuzului de dreptul la restituirea Taxei pe Valoare Adăugată de către agenţii economici plătitori de TVA şi, implicit, excluderii impactului negativ al acestor abuzuri asupra bugetului de stat.

A fost accentuată necesitatea elaborării, în mod de urgenţă, a propunerilor de perfecţionare a legislaţiei şi a mecanismului de achitare şi restituire a Taxei pe Valoare Adăugată.

De asemenea, s-a propus stabilirea unei conlucrări mai strînse între instituţie de stat financiare, de control şi de drept în vederea identificării şi stopării, la etapa iniţială, a tranzacţiilor dubioase.   

La şedinţa Consiliului Suprem de Securitate s-a decis să fie impulsionată şi eficientizată activitatea  Comisiei de Stat privind restituirea TVA, inclusiv prin stabilirea obligaţiunilor şi responsabilităţilor fiecărui membru al comisiei în cauză şi prin includerea în componenţa acesteia a reprezentanţilor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC) şi Serviciului de Informaţii şi Securitate. 

În acelaşi timp, Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) i s-a solicitat să examineze oportunitatea retragerii licenţei de la băncile comerciale în cazurile implicării vădit frauduloase a acestora în susţinerea firmelor-fantome şi lichefierea ilicită a mijloacelor băneşti.

Consiliul Suprem de Securitate, în decizia sa, a solicitat Guvernului să evalueze  eficienţa activităţii CCCEC în domeniul dat şi să soluţioneze problema întăririi structurilor de conducere a acestei instituţii.

Totodată, Consiliul Suprem de Securitate a decis ca Guvernul să soluţioneze chestiunea eliberării din funcţia de şef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, a Tatianei Loghin şi a adjuncţilor conducătorului IFPS. 

 

cuvinte-cheie: remanieri | cadre | Sergiu Puşcuţa | Tatiana Loghin

Comentarii (0)

 

Related news

Sus