Trimite e-mail | Printeaza
Externe
10.11.2008

Bucureşti-ul a simplificat pocedura de acordare a cetăţeniei române

Bucureşti-ul a simplificat pocedura de acordare a cetăţeniei române

Potrivit unei Ordonanţe de Urgenţă, adoptată de către Guvernul României la 4 noiembrie 2008,  cererile de acordare a cetăţeniei nu mai trebuie publicate în Monitorul Oficial. De asemenea, cetăţenia română se poate acorda şi persoanelor care au pierdut această cetăţenie, precum şi descendenţilor acestora până la gradul 2 inclusiv. Totodată, cei care investesc în România peste 5 milioane de euro primesc cetăţenia mai uşor,  până acum, suma minimă era de doar 500 mii euro.

Astfel, potrivit modificărilor la Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, extrasele cererilor de acordare sau redobândire a cetăţeniei române ori de renunţare la aceasta nu vor mai fi publicate în Monitorul Oficial. Precum se arată într-un comunicat al Guvernului României, în prezent, această etapă a procedurii nu se justifică, având în vedere că, pe de o parte aprecierile privind îndeplinirea condiţiilor pentru a fi cetăţean român nu pot fi făcută de persoanele fizice. Pe de altă parte, Comisia pentru cetăţenie are posibilitatea ca ori de câte ori constată necesitatea audierii unor persoane care ar putea da informaţii utile în vederea soluţionării cererii, dispune citarea acestora.

Totodată, deoarece există hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile referitoare la acordarea cetăţeniei descendenţilor foştilor cetăţeni români, statul a decis că cetăţenia română se poate acorda şi persoanelor care au pierdut această cetăţenie, precum şi descendenţilor acestora până la gradul 2 inclusiv, şi care cer redobândirea ei, cu păstrarea cetăţeniei străine şi stabilirea domiciliului în ţară sau cu menţinerea acestuia în străinătate. Acest lucru este posibil dacă pretendenţii îndeplinesc o serie de condiţii prevăzute de lege: au 18 ani, dovedesc, prin comportament, acţiuni şi atitudine, loialitate faţă de statul român, au asigurate în România mijloace legale pentru o existenţă decentă, în condiţiile stabilite de legislaţia privind regimul străinilor; nu au fost condamnat în ţară sau în străinătate pentru o infracţiune care îl face nedemn de a fi cetăţean român.

În plus, a fost clarificată şi situaţia minorilor care, deşi au dobândit cetăţenia română în condiţiile Legii nr. 21/1991, nu au fost incluşi în certificatul de cetăţenie al părintelui sau nu li s-a eliberat certificat de cetăţenie. În această situaţie, conform proiectului de modificare a Legii, votat de Guvernul român, părinţii cetăţeni români pot solicita transcrierea sau înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatelor sau extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, în condiţiile Legii 119/1996.

De asemenea, după modelul dreptului comparat, au fost completate situaţiile în care cetăţenia română poate fi acordată prin reducerea termenelor procedurale. Astfel, în această categorie vor intra, pe lângă personalităţile recunoscute pe plan internaţional, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, respectiv persoanele care au dobândit statutul de refugiat obţinut potrivit prevederilor legale în vigoare.

În plus, situaţia din reglementarea actuală potrivit căreia procedura este simplificată şi în cazul solicitanţilor care au investit în România sume care depăşesc 500.000 Euro a fost modificată, în sensul că dispoziţiile favorabile vor fi aplicate pentru investiţii de peste 5.000.000 de Euro.

„Măsura se datorează faptului că de la introducerea acestei prevederi (2003) şi până în prezent realităţile economice determină o reconsiderare a soluţiei de acordare a cetăţeniei române, prin reducerea perioadei de soluţionare a cererii”, se mai arată în comunicatul Guvernului român.

 

 

cuvinte-cheie: cetatenie | Romania

Comentarii (0)

 

Related news

Sus