Trimite e-mail | Printeaza
Economie
05.11.2008

Comunicat de Presă - SA „Moldovagaz"

Prin prezenta SA „Moldovagaz" comunică că deşi pe 21 octombrie 2008 întreprinderile sectorului termoenergetic SA «Termocom»,  SA «CET-1» şi SA «CET-2" au fost preîntîmpinate oficial despre întreprinderea măsurilor urgente pentru stingerea datoriilor acumulate faţă de SA „Moldovagaz" şi rugate să asigure plăţile curente pentru gazele livrate, la situaţia din 5 noiembrie 2008, la conturile SA „Moldovagaz"  din partea acestor întreprinderi nu au fost efectuate transferuri.

 
Situaţia creată, cînd continuă se lipsească o claritate în ceea ce priveşte stabilirea tarifului pentru  SA «Termocom»  şi surselor de acoperire a acestuia, precum şi inacţiunea altor întreprinderi în vederea îndeplinirii obligaţiunilor contractuale ce ţin de achitarea gazelor livrate, nu poate să nu ne îngrijoreze. 

Aceste circumstanţe,după cum şi s-a comunicat anterior, creează riscuri vădite pentru toţi consumătorii Republicii Moldova, inclusiv pentru cei conştiincioşi, legate de reclamaţiile SAD „Gazprom" vizavi de întreprinderea măsurilor urgente la compartimentul  stingerii datoriei acumulate şi asigurării disciplinei vizînd efectuarea plăţilor pentru livrările curente de gaze. 
Ţinînd cont de faptul, că din partea întreprinderilor sectorului termoenergetic nu au fost asigurate plăţile respective, SA „Moldovagaz" este nevoită să limiteze livrările de gaze naturale pentru aceste întreprinderi,  proporţional nivelului de plată, în conformitate cu Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărîrea ANRE nr.304 din 07.08.2008 şi contractele încheiate între SA „Moldovagaz" şi întreprinderile date.

Subliniem, că cererile SA «Termocom» privind conectarea obiectelor de termoficare vor fi examinate după rezolvarea definitivă a problemei privind determinarea surselor de acoperire a tarifului. 


05/11/2008

cuvinte-cheie: Moldovagaz

Comentarii (0)

 

Related news

Sus