Trimite e-mail | Printeaza
Economie
20.10.2008

La 23 octombrie la Chişinău va avea loc reuniunea ICE în domenuil agriculturii


Precum a comunicat Ministerul Agriculuturii şi Industriei Alimentare din Moldova, reuniunea are drept scop abordarea unor probleme stringente în domeniul agriculturii şi identificarea de soluţii viabile pentru întreaga regiune şi îşi propune examinarea aspectelor vizînd: Importanţa agriculturii durabile pentru dezvoltarea economică ale ţărilor ICE; Metodele şi modalităţile de atingere a dezvoltării durabile în agricultură în cadrul ţărilor ICE; Recomandări pentru atingerea dezideratului "Agricultura pentru dezvoltare"; Evaluarea necesităţilor pentru asistenţa tehnică în vederea implementării unor proiecte regionale comune.

În cadrul Reuniunii vor fi evidenţiate metodele şi modalităţile de atingere a dezvoltării durabile în agricultură, precum şi cele mai bune practici şi experienţe ale ţărilor în domeniu.

Totodată, este pentru prima dată cînd la Reuniuni de acest gen se convoacă şi Punctele de Contact (Focal Points) în domeniul agriculturii, care urmează să creeze o reţea de experţi şi cărora, în rezultatul Reuniunii, vor fi stabilite unele recomandări şi linii directorii pentru impulsionarea activităţilor între Punctele respective.
Obiectivul principal al activităţii Iniţiativei în domeniul agriculturii este de a promova calitatea, siguranţa şi un sector agricol care respectă mediul ambiant şi bunăstarea animalelor, precum şi dezvoltarea în viitor, a caracterului durabil al sectorului agricol şi alimentar.

Iniţiativa Central Europeană (ICE) este o formă flexibilă de cooperare regională care reuneşte 18 state: Albania, Austria, Belarus, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Italia, Macedonia, Republica Moldova, Muntenegru, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Serbia, Ucraina, Ungaria. Obiectivele principale rezidă în aprofundarea coeziunii dintre ţările membre şi acordarea asistenţei în tranziţia lor către democraţii stabile şi economii de piaţă, precum şi în procesul de pregătire către aderarea la UE.

 

cuvinte-cheie: ICE | agricultura | reuniune

Comentarii (0)

 

Related news

Sus