Trimite e-mail | Printeaza
Economie
12.09.2008

Agenţia Proprietăţii Publice a anunţat desfăşurarea concursului de privatizare a cinci obiecte la prelul iniţial total de peste 695 mil. lei (50 mil. euro)

Agenţia Proprietăţii Publice a anunţat desfăşurarea concursului de privatizare a cinci obiecte la prelul iniţial total de peste 695 mil. lei (50 mil. euro)
În cadrul concursului este scoasă la vânzare cota statului la uzina „Mezon” SA (91,836% din acţiuni) la preţul total de 81,5 mil. lei (5,95 mil.euro). Capitalul social al întreprinderii este de 75,074 mil. lei, valoarea nominală a unei fiind de 10 lei. De asemenea, la concursul de privatizare sunt scoase: 98,11% din acţiunile întreprinderii de transport SA „Maşrut” la preţul total de 12 mil. Lei (876 mii euro), 70,136% din acţiunile societăţii „Argint-Farm” SRL din Râşcani la preţul total de 1,125 mil. lei (82 mii euro), ÎS "Fabrica de Spirt din Briceni" la preţul de 500 mii lei (36,5 mii euro), Blocul administrativ al Institutului de Microbiologie şi Virusologie din Chişinău, cu teren aferent de 9 ha la preţul de 600 mil. lei (43,8 mil. euro). Potrivit Agenţiei Proprietăţii Publice, la concurs pot participa persoane fizice şi juridice din Moldova, persoane fizice şi juridice străine private, precum şi apatrizii. Participanţii pot acţiona nemijlocit sau prin intermediul reprezentanţilor, mandataţi conform legislaţiei. Valoarea garanţiei de participare la concurs este de 200 mii lei sau echivalentul acesteia în dolari SUA sau Euro. De asemenea, participantul trebuie să prezinte garanţia bancară pentru cel puţin 50% din preţul obiectului supus privatizării. În cazul în care ofertantul se obligă să achite preţul integral al bunului până la semnarea contractului de vânzare-cumpărare, prezentarea garanţiei bancare nu este obligatorie. Concursul se va desfăşura în două etape.La prima etapă, în baza examinării documentelor şi ofertelor prezentate, Comisia califică ofertanţii participanţi la concurs, iar la etapa a doua, drept rezultat al desfăşurării concursului de majorare a preţului şi de îmbunătăţire a celorlalte propuneri, Comisia determină câştigătorul concursului. Persoanele fizice şi juridice străine, apatrizii achită prin plată unică costul bunurilor privatizate. Documentele urmează a fi prezentate până la 2 octombrie 2008, ora 15:00, la Agenţia Proprietăţii Publice de pe lângă Ministerul Economiei şi Comerţului.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus