Trimite e-mail | Printeaza
Granturi si burse
14.08.2008

Guvernul României a majorat cu 81,19% bursele pentru cetăţenii străini şi a stabilit cuantumurile în moneda europeană

De burse majorate cu 81,19% vor beneifica elevii, studenţii, masteranzii, doctoranzii, medicii aflaţi la specializare şi cursanţii din Republica Moldova şi Ucraina, cei de origine etnică română din afara graniţelor ţării, cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi cetăţenii străini, bursieri ai statului român, care studiază în instituţii şi unităţi de învăţământ din România.Potrivit unei decizii a Guvernului României , elevii şi studenţii vor primi burse constând în echivalentul în lei al sumei de 65 de euro/lună;  masteranzii, medici aflaţi la specializare şi cursanţii aflaţi la stagii de specializare/perfecţionare postuniversitară vor primi burse constând în echivalentul în lei al sumei de 75 de euro/lună; doctoranzii vor primi burse constând în echivalentul în lei al sumei de 85 de euro/lună.      Echivalentul în lei al bursei se actualizează în fiecare an, trimestrial, la cursul de schimb al monedei euro comunicat de BNR pentru ultima zi a lunii precedente.De asemenea, elevii, studenţii, masteranzii, doctoranzii şi cursanţii aflaţi la stagii de specializare/perfecţionare postuniversitară, din Republica Moldova şi din Ucraina, cei de origine etnică română din afara graniţelor ţării, cetăţenii români cu domiciliul stabil în străinătate, precum şi cetăţenii străini, bursieri ai statului român, care studiază în instituţii şi unităţi de învăţământ din România, beneficiază de cazare în internatele şcolare şi căminele studenţeşti. Bursele acordate se suspendă în cazul repetenţiei, pentru anul de învăţământ repetat, urmând ca acestea să poată fi redobândite, în anul de învăţământ următor, după promovarea anului repetat, cu condiţia ca numărul anilor de bursă să nu depăşească durata ciclului academic. Pe perioada suspendării bursei, elevii şi studenţii care repetă anul vor suporta cheltuielile de şcolarizare.De asemenea, beneficiază de bursă, dar nu mai mult de durata academică a studiilor, studenţii care beneficiază de sistemul creditelor universitare transferabile sau sunt înmatriculaţi în anul următor, având aprobarea de a susţine examene din anii anteriori.Potrivit hotărârii, pentru elevi, studenţi şi masteranzi bursa se acordă pe parcursul anului academic, inclusiv în vacanţele de iarnă şi de primăvară, dar nu se acordă pe perioada vacanţei de vară. În timpul vacanţei de vară, elevii şi studenţii pot primi bursă numai în cazul în care sunt reţinuţi la şcoală sau la facultate pentru activităţi curriculare.Doctoranzii de la forma de învăţământ cu frecvenţă vor primi bursă  pe toată durata anului calendaristic, iar cursanţii aflaţi la stagii de specializare/perfecţionare postuniversitară vor primi bursă pe perioada efectuării stagiului.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus