Trimite e-mail | Printeaza
Economie
14.08.2008

Expert-Grup: Regimurile comerciale oferite Moldovei de UE (GSP şi GSP+) nu au avut practic nici un rol în evoluţia exporturilor moldoveneşti pe pieţele europene

“Facilitarea regimului comercial este condiţie necesară, dar nu şi suficientă pentru creşterea robustă şi calitativă a exporturilor pe pieţele europene”, se arată în studiul “Evoluţia exporturilor Republicii Moldova în Uniunea Europeană:Rolul regimurilor comerciale” , realizat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”.Potrivit experţilor economici, impactul nesemnificativ al schimbărilor în regimurile comerciale scoate la lumină dificultăţile dezvoltării economice a Moldovei. În opinia analiştilor de la Expert-Grup, acordarea de către UE a Preferinţelor Comerciale Autonome începând cu martie 2008 va efecte pozitive pentru comerţul bilateral, însă potenţialul acestora rămâne neexplorat pe deplin de către Moldova din cauza incapacităţii guvernului moldovean de a înlătura toate barierele interne care stau în calea sporirii exporturilor şi a incapacităţii producătorilor moldoveni de a creşte şi diversifica oferta. În mod ideal, facilităţile comerciale ar trebui să rezulte la sporirea exporturilor atat din partea industriilor existente prin produse noi şi cele tradiţionale mai calitative, cat şi din partea unor industrii nou-create ca răspuns la aceste facilităţi. Însă crearea produselor noi şi înfiinţarea industriilor noi implică o revizuire a politicii de reforme şi dezvoltare economică în Moldova. O altă explicaţie a impactului minor al regimurilor comerciale ale UE asupra creşterii exporturulor moldoveneşi reiese din faptul că,  pe lângă UE, şi ceilalţi parteneri comerciali ai Moldovei (ţările CSI, România şi Bulgaria până în 2007) au acordat preferinţe comerciale similare sau chiar mai favorabile exporturilor moldoveneşti. În situaţia când producătorii si exportatorii moldoveni au fost destul de lenţi în descoperirea noilor pieţe, iar pieţele estice erau „clare” şi mult timp destul de stabile, aceasta a determinat o „îngheţare” a exporturilor pe pieţele tradiţionale. De asemenea, o bună parte din produsele moldoveneşti patrund cu greu sau în general nu pot pătrunde pe piaţa europeana deoarece nu sunt competitive sau nu se încadrează în standardele sanitare şi alimentare dure impuse de UE. Aceasta explică de ce o serie de produse moldoveneşti „tradiţionale” nu pot face faţă concurenţei, iar exporturile sunt în scădere. Exemplul cel mai elocvent este carnea de bovine şi porcine, care în anii 1990 se exporta în cantităţi importante (câte 3,4 milioane tone), dar în 2006 exporturile erau nule. Totodată, au scăzut esenţial exporturile de produse lactate, uleiuri şi grasimi animaliere şi vegetale, conserve de legume. Pe parcursul a 12 ani (1995-2007), UE a ajuns cel mai important partener comercial al Moldovei în comparaţie cu toate celelalte regiuni şi această situaţie nu se va schimba în viitorul previzibil, susţin analiştii de la  “Expert-Grup”. În perioada 1995-2007 exporturile spre UE-15 au crescut de 4,1 ori, spre CSI-vest de 1,1 ori, spre CSI –Caucaz/Asia Centrală de 3,2 ori, spre UE-10 (ţările care au aderat in 2004) de 2,9 ori, iar UE-2 (Romania şi Bulgaria) - de 1,9 ori. În rezultatul creşterii rapide a exporturilor, ţările din UE-15 in anul 2007 erau destinaţia pentru 26,5% din totalul exporturilor moldoveneşti, UE-10 – 6,4%, iar UE-2 – 17,8%. În  total, în 2007, UE-27 deţinea 50,7% din totalul exporturilor moldoveneşti. Pe de altă parte, 45,2% din totalul importurilor moldoveneşti în 2007 au provenit din UE-27. În perioada 1995-2007 structura geografică a comerţului Moldovei s-a schimbat semnificativ: dacă în 1995 Moldova depindea de pieţele CSI in proporţie de circa 70% de pieţele CSI la importuri şi în proporţie de 63% la exporturi, către 2007 situaţia s-a schimbat, ţărilor CSI revenindu-le 36% din importuri şi 41% din exporturile moldoveneşti. Referitor la exporturile moldoveneşti în UE-27, analiştii remarcă o serie de tendinţe interesante. Primele cinci ţări de destinaţie pentru exporturi – Romania, Italia, Germania, Polonia şi Marea Britanie – reprezintă circa 75% din exporturile Moldovei spre UE. Totodată, Bulgaria şi Austria, care în 1995 se numărau printre primii cinci parteneri comerciali din UE, în 2007 au retrogradat pe locurile 6 şi 7. În lista partenerilor comerciali importanţi (cu peste 3% din totalul exporturilor spre UE), in 1995-2007 cel mai repede au crescut exporturile moldoveneşti spre Franţa (18 ori), Polonia (16 ori), Italia (9 ori) şi Marea Britanie (5,5 ori). Performanţa absolută este deţinută de exporturile moldoveneşti spre Belgia, care au crescut de 91 ori, deşi aceasta ţară nu este un partener important pentru Moldova cu numai 1,7% din totalul exporturilor spre UE. Totodată, ste în cateva ţări unde, din considerente de proximitate geografică si legaturi istorice, ne-am aştepta ca exporturile Moldovei să fie in creştere, acestea fie au stagnat (Lituania cu 3,8%), fie au scăzut esential (Ungaria – cu 11%, Letonia – cu 23%, Estonia – cu 33%).

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus