Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
30.07.2008

Zona de expunere la pericolul inundaţiilor creşte

Potrivit datelor Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, conform ultimelor date operative, în legătură cu majorarea în permanenţă a debitului de apă în lacul de acumulare Costeşti Stînca de pe rîul Prut, există risul de inundaţie a localităţilor din raioanele Ungheni, Nisporeni, Leova, Hinceşti, Cantemir, Leova. Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale avertizează populaţia din aceste zone, pentru a respecta mesajele autorităţilor publice locale în cazul în care se va recurge la evacuare.

Salvatorii sunt în alertă, activînd 24 din 24 de ore. În acţiunile de salvare şi evacuare este antrenat un efectiv de peste 1000 de: salvatori, poliţişti, carabinieri şi militari.

Situaţia operativă privind inundaţiile de pe rîul Prut:

Raionul Briceni:

s. Şireuţi – 7 case inundate,

s. Lipcani – persoanele evacuate sunt amplasate în spitalul din Lipcani, în sala sportivă a Şcolii medii - 14 persoane, iar bătrînii în azilul de bătrîni - 2 persoane.

La tabăra din s.Larga au fost evacuaţi 23 de copii. Conform datelor parvenite din 28.07.08 în s. Drepcăuţi, de către salvatorii SPCSE au fost evacuate bunurile materiale din 9 case, şi din s. Criva bunuri materiale la 11persoane.

s. Drepcăuţi: - 200 case inundate, dintre care 35 case – demolate

s. Criva: - 85 case inundate, dintre care 22 case – demolate

s. Lipcani - 47 case inundate, dintre care 7 case – demolate

Raionul Edineţ

s.Bădragii Vechi – după deconectare, staţia de pompare a apei a fost inundată.

raionul Rîşcani:

- satele Branişte, Avrămeni, Reteni - au fost evacuate 870 de persoane (dintre care 210 copii şi 7 invalizi) din 600 case, se lucrează la evacuarea bunurilor materiale 60 militari cu 60 maşini militare (Ural, Zil 131), 4 camioane particulare

- Satul Duruitoarea – sunt gata pentru evacuare 900 persoane din 376 case, evacuate deja 14 persoane din 4 case, la Şcoala din sat.

- Satul Dumeni - sunt gata pentru evacuare 250 persoane din 87 case, la moment au fost evacuate 5 persoane din 2 case.

- Satul Văratic - evacuate 2 persoane din 1 case.

- satul Proscureni – sunt gata pentru evacuare 16 persoane din 7 case.

La lichidare sînt antrenate forţele Ministerul Apărării: 78 persoane, 11 unităţi de transport.

- satul Văratic, ora 07:00 din 30 iulie curent: - 7 case inundate şi 6 case reprezintă pericol de inundaţie.

Raionul Glodeni

s. Tomeştii Vechi - sînt evacuate 51 persoane din 25 case

populaţia din s. Tomeştii Vechi şi s. Clococenii Noi, la moment este amplasata in Liceul s. Balatina şi grădiniţa de copii s.Clococenii Vechi.

s. Cuhneşti - sînt gata pentru evacuare 223 persoane din 89 case. Pentru evacuare sînt amenajate grădiniţa de copii şi liceul din sat.

s. Moara Domnească sînt evacuate 19 persoane din 6 case, care sînt amplasate în grădiniţa de copii s. Viişoara, la evacuare lcrează 15. salvatori şi 2 camioane

În rezervaţia „Pădurea Domnească” sunt în pericol de a fi înconjuraţi de apă – 3 zimbri, la 29.07, orele 16:00, au fost evacuaţi.

s. Cot – au fost evacuate 54 persoane din 18 case.

s. Bisericani – au fost evacuate 168 persoane din 58 case în şcoala s. Balatino, la evacuarea bunurilor materiale lucrează 48 salvatori şi 3 camioane

s. Serghieni – au fost evacuate 42 persoane din 13 case în şcoală şi grădiniţa de copii a satului, pentru evacuarea persoanelor şi bunurilor materiale lucrează 30 salvatori, 4 camioane şi 5 tractoare. La evacuare sunt antrenate forţele Serviciului PC şi SE: 93 salvatori cu 14 unităţi de tehnică.

raionul Făleşti:

- s. Chetriş – evacuate 78 persoane din 32 case, lucrează la evacuarea bunurilor materiale: 20 carabineri, 21 localnici

- s. Călineşti – sînt evacuate 710 persoane din 200 case, lucrează la evacuare 37 persoane din primărie, 20 carabineri, 5 tractoare, 3 camioane, 20 căruţe

- s. Hînceşti – sînt evacuate 57 persoane (dintre care 14 copii) din 20 case, la evacuare lucrează 21 persoane din primărie, carabineri, 1 camion, 2 tractoare, 10 căruţe

- s. Pruteni – sînt evacuaţi 160 persoane (dintre care 42 copii) din 55 case, (2 familii amplasate la Casa de cultură a satului, restul sunt amplasaţi la rude). Persoanele evacuate vor fi amplasate în grădiniţa de copii s. Pruteni.

Total pe raion la măsurile date sînt antrenate 57 unităţi de transport, 100 colaboratori a DTC, 30 persoane din formaţiunile PC, 50 colaboratori a MAI;

- s.Drujinei – a fost evacuate aproximativ 45 persoane din 15 case.

Raionul Ungheni: or. Ungheni- s-au pregătit 1000 de saci de nisip pentru întărirea digului rîului Ghelia. Se evacuează bunurile materiale de către 20 soldaţi ai Ministerului Apărării. Postul de trecere a frontierii Sculeni este închis.

Raionul Leova:

s. Tochile Răducani – se întăreşte malurile digurilor Prutului cu implicarea a 4 tractoare cu remorcă, 1 buldozer, 1 excavator (în rezervă 4 autocisterne de luptă). Se pregăteşte pentru evacuare Şcoala din sat, cu alimentaţie şi apă.

Situaţia operativă privind inundaţiile de pe rîul Nistru

Raionul Soroca:

or. Soroca – inundate 13 case (către 15:00) – (inundate în total 41 case în or. Soroca). Sunt gata de reacţionare 2 echipe de intervenţie pentru pomparea apei. În total pe raion: 44 case inundate; 152 case evacuate de persoane; 450 persoane evacuate; 564 terenuri particulare inundate.

Raionul Floreşti:

s. Napadova – inundate - 86 ha de porumb

Raionul Şoldăneşti

s. Climăuţii de Jos – au fost inundate 3 case, 2 case în pericol de inundaţie, inclusiv podul ce uneşte ambele părţi satului (apa sa ridicat la 60 cm pe pod)

s. Socol – au fost inundate 30 grădini particulare,

s. Vadul - Raşcov – inundată 1 casă şi 2 case în pericol de inundare.

raionul Rezina:

- or. Rezina – 1 casă inundată, sunt antrenaţi pentru stoparea pătrunderii apei, 12 salvatori, 1 excavator, 1 autobasculantă (în rezervă: 2 autospeciale, 2 unităţi „Ural”- pentru evacuare, 1 autobasculantă, 1 excavator, unitate de pompare a apei)

Raionul Criuleni

s. Bălăbăneşti: Asociaţia pomicolă „Tiras”, care consta din 18 vile, sunt inundate, nivel de apă mediu la 1m. Asociaţia pomicolă „Dnestr”, sunt inundate 152 vile, nivel de apă mediu circa 1m.

Inundat traseul Vadul lui Vodă - Bălăbăneşti, nivelul de apă 0,5 m pe o lungime de 10 m.

- s.Zolonceni – fisură în digul de protecţie de pe rîul Răut. La moment se inundă lanurile agricole din sat.

or. Vadul lui Vodă: sunt evacuate 30 persoane din baruri, terase (agenţi economici). În acest loc mai rămîn oameni, care refuză să se evacueze, deoarece îşi protejează bunurile.

Ieri, către orele 14:00 au mai fost evacuaţi 14 persoane din baruri, terase (agenţi economici). Către orele 18:00 au mai fost evacuate 3 persoane (agenţi economici). Sunt antrenate forţele: 3 bărci cu motor, 5 bărci cu vîsle, 1 „BTR” Este în pericol de inundaţie – Staţia de reglare şi măsurare a gazului. Ca măsură preventivă au fost deconectate de la sistemul de gaze: baza de odihnă „Bucuria”, „Dacia”, str. Balneară 1 (40 ap.), str. Balneară 2 (8 ap), consumator comunal-menajer „Mihailov” Către orele 21.30 au fost evacuate 10 persoane.

Raionul Anenii Noi

s. Delacău. – apa a început să izvorască sub digul de protecţie a satului, încă în 2 locuri.

s. Şerpeni – parţial inundate 3 grădini particulare, pînă la casele de locuit mai rămîne căte 1m.

s. Teliţa – parţial inundate - 12 grădini particulare

s. Varniţa – pericol de inundaţie – 2 case, staţia de buteliere a gazelor, depozit de lemn, staţia de la gara feroviară

s. Calfa – din 28.07.08 s-a ridicat nivelul rîului Bîc cu 80cm, în urma cărora au fost inundate 27 grădini particulare, pericol la moment nu prezintă, dar poate apărea peste 2 zile

Raionul Ştefan Vodă: or. Ştefan Vodă: se execută lucrări de întărire a digurilor (cu saci de nisip) de-a lungul lor în locurile de pericol (în toate localităţile de-a lungul Nistrului). Pentru lucrări sunt antrenate: Unitatea de pompieri, poliţia, gărzile populare. În dispoziţia suplimentară de pregătire se află forţele: grănicerii, comisariatul militar. Se anunţă localnicii privind posibila evacuare. Sunt evacuaţi deja bătrînii şi orfanii prin şcolile şi grădiniţele satelor. În fiecare sat sînt organizate puncte medicale a cîte 5 locuri în caz de urgenţă. 

VIDEO: Satele Moldovei sub ape 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus