Trimite e-mail | Printeaza
Economie
26.06.2008

ANRE a acordat centralei de la Cuciurgan o nouă licenţă pentru producerea energiei electrice

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a acordat societăţii pe acţiuni de tip închis CERS Moldovenească („Молдавская ГРЭС”) o nouă licenţă pentru producerea energiei electrice pe un termen de şase luni. Decizia a fost luată de Consiliul de Administraţie al Agenţiei, în baza cererii depuse de întreprindere în legătură cu expirarea termenului de valabilitate a licenţei precedente acordate anterior acesteia de  către Agenţie. ANRE eliberează licenţe pentru această întreprindere cu începere din 1 noiembrie 2006  în temeiul hotărârii Guvernului nr. 815 din 2.08.2005 cu privire la regularizarea fluxurilor de mărfuri ce constituie obiectul activităţii de comerţ exterior a Transnistriei, care permite agenţilor economici din această regiune, înregistraţi provizoriu în Registrul de Stat al R. Moldova, de a obţine licenţe pentru genuri de activitate supuse licenţierii. Conform hotărârii susmenţionate, Centrala de la Cuciurgan are dreptul de a obţine o nouă licenţă la expirarea termenului de valabilitate a celei precedente, fără achitarea taxei corespunzătoare. Responsabili din cadrul ANRE au explicat că licenţa acordată CERS Moldovenească îi oferă dreptul de a produce şi de a furniza energie electrică atât pe piaţa Republicii Moldova, cât şi peste hotarele ei.  Ei au precizat că, potrivit actelor normative în vigoare, titularul licenţei pentru acest gen de activitate are dreptul de a livra energie electrică pe piaţa internă la tarife reglementate de ANRE, iar pe cea externă – la preţuri contractuale, care nu sunt reglementate de către Agenţie. Conform datelor ANRE, în perioada 1 noiembrie 2006 – 1 mai 2008, CERS Moldovenească a exportat 561 mil. kWh de energie electrică în România şi 309 mil. kWh – în Federaţia Rusă. În acest răstimp ÎS „Moldelectrica”, pentru serviciile de dispecerizare şi de transport a energiei electrice, oferite Centralei de la Cuciurgan, a obţinut venituri în sumă de 22,8 mil. lei. Potrivit estimărilor ANRE, în următoarele şase luni „Moldelectrica” va încasa lunar de la această întreprindere, pentru serviciile prestate, peste 4 mil. lei. Aceste mijloace sunt acumulate pe un cont special şi se utilizează exclusiv în scopuri investiţionale. CERS Moldovenească a început exportul energiei electrice în România în iulie 2007, pe segmentul Vulcăneşti – Isaccea, pe linia electrică de interconexiune de 400 kV. De la 4 iunie curent, ea efectuează aceste exporturi pe încă două linii de 110 kV. În prezent, pe piaţa energiei electrice a R. Moldova activează 21 de agenţi economici, dintre care şase deţin licenţe pentru producerea energiei electrice, trei  - pentru distribuţia acestui tip de energie şi furnizarea ei la tarife reglementate, 11 - pentru furnizarea energiei electrice la tarife nereglementate şi unul (ÎS „Moldelectrica”) – pentru transport de energie electrică şi activitate  de dispecerat central.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus